Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia

Pomocné aplikácie

Signing Tool (vytvorenie podpisu)

Aplikácia Signing Tool slúži na vytvorenie podpisu dokumentov podaných prostredníctvom portálu Kategorizácia. Všetky dokumenty zaslané na portál musia byť elektronicky podpísané. Podpis predstavuje samostatný súbor s príponou p7s, ktorý obsahuje informácie o podpisovateľovi a čase, kedy podpis vykonal. Pre inštaláciu aplikácie stlačte odkaz nižšie.

Nainštalujte aplikáciu kliknutím sem.