Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia

Vyhlásenie o prípustnosti

Webové sídlo spĺňa štandardy vyplyvajúce z Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Webové sídlo je vybudované na technológiách spoločnosti Microsoft. Vychádza z najnovších poznatkov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webového sídla ako je kredibilita, dostupnosť a využiteľnosť.

Verejná zóna je optimalizovaná pre prehliadače:

  • Internet Explorer 6.0+
  • Mozilla Firefox 0.8+
  • Google Chrome 6.0+
  • Netscape 7.1+
  • Opera 7.5+

Neverejná zóna je optimalizovaná pre prehliadače:

  • Google Chrome 42.0+
  • Microsoft Edge 79.0+