Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia

Kategorizácia

Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na portál kategorizácie liekov a úradného určenia cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov.

Vstup na portál kategorizácie liekov a úradného určenia cien liekov