Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia

Registrácia používateľa - Krok 1/4

Na prácu v privátnej zóne portálu a na registračný proces nového používateľa je potrebné, aby internetový prehliadač spĺňal požiadavky portálu. Tieto požiadavky sú zhrnuté v tabuľke uvedenej nižšie spolu s pomocnými inštrukciami, ktoré napovedajú, ako je možné niektoré nedostatky odstrániť. Pokiaľ nie sú splnené všetky body v tabuľke, nie je možné pokračovať v registrácii a používaní portálu.

Kontrola prehliadača, jeho nastavení a nutných súčastí
/Registration/Content/images/icon-disabledinv.gif Prehliadač Mozilla Firefox na platforme Windows
/Registration/Content/images/icon-disabledinv.gif Verzia prehliadača Mozilla Firefox je 90 alebo vyššia
Nainštalovaný a spustený Signing Tool
Riešenie problému: Nainštalovaný a spustený Signing Tool

Postup inštalácie Signing Tool.
1) Kliknúť na nasledujúcu linku - Signing Tool.
2) Spustiť inštaláciu stiahnutého súboru.

Skontrolovať Signing Tool

Naspäť Registrovať nového používateľa