Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia

Registrácia používateľa - Krok 1/4

Na prácu v privátnej zóne portálu a na registračný proces nového používateľa je potrebné, aby internetový prehliadač spĺňal požiadavky portálu. Tieto požiadavky sú zhrnuté v tabuľke uvedenej nižšie spolu s pomocnými inštrukciami, ktoré napovedajú, ako je možné niektoré nedostatky odstrániť. Pokiaľ nie sú splnené všetky body v tabuľke, nie je možné pokračovať v registrácii a používaní portálu.

Kontrola prehliadača, jeho nastavení a nutných súčastí
/Registration/Content/images/icon-disabledinv.gif Prehliadač Internet Explorer
/Registration/Content/images/icon-disabledinv.gif Verzia prehliadača 6.0 alebo vyššia
/Registration/Content/images/icon-disabledinv.gif Podpora prehliadača pre JavaScript
/Registration/Content/images/icon-disabledinv.gif Povolený JavaScript
/Registration/Content/images/icon-disabledinv.gif Podpora prehlliadača pre ActiveX
Inštalácia Signing Tool (ActiveX)
Riešenie problému: Povolený JavaScript

Postup povolenia JavaScript v programe Internet Explorer (6.0 a vyššie):
1) Z ponuky na lište vyberte položku Nástroje.
2) Vyberte položku Možnosti Internetu.
3) Kliknite na kartu Zabezpečenie.
4) Kliknite na položku Vlastná úroveň.
5) Presuňte sa na koniec, kým neuvidíte časť označenú ako Skriptovanie.
6) V časti Aktívne Skriptovanie vyberte možnosť Povoliť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Skontrolovať JavaScript
Riešenie problému: Inštalácia Signing Tool (ActiveX)

Postup inštalácie Signing Tool (Active X).
1) Kliknúť na nasledujúcu linku - Signing Tool.
2) Spustiť inštaláciu stiahnutého súboru.

Skontrolovať Signing Tool

Naspäť Registrovať nového používateľa