Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia

Vitajte na portáli Kategorizácia!

Tento portál umožňuje realizovať proces kategorizácie výhradne v elektronickej podobe. Podľa § 75 ods. 1 zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) žiadosti a iné podania sa ministerstvu doručujú prostredníctvom elektronického portálu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účely kategorizácie a úradného určenia cien (ďalej aj ako „elektronický portál Kategorizácia“ alebo „portál“). Podľa § 75 ods. 6 zákona doručovanie podaní prostredníctvom elektronického portálu Kategorizácia je podmienené predchádzajúcim uzatvorením písomnej zmluvy medzi účastníkom konania a ministerstvom.

Portál sa skladá z dvoch zón - neverejnej a verejnej. Na prístup do privátnej zóny je potrebný prihlasovací Secure Sockets Layer (SSL) certifikát a prehliadač Google Chrome alebo Microsoft Edge. SSL certifikát zabezpečuje šifrovanie prenášaných dát proti zneužitiu tretími osobami a autentizáciu servera pomocou digitálnych certifikátov. Zaisťuje bezpečnú komunikáciu medzi počítačom koncového užívateľa a navštívenými webovými stránkami. Táto funkcia zaisťuje, že medzi počítačom užívateľa a serverom nemôže dôjsť k neoprávnenému zachyteniu a následnému zneužitiu, či pozmeneniu prenášaných dát. Na prístup do verejnej zóny nie je žiadne obmedzenie.


Prajeme Vám príjemné používanie portálu.

Zmena spôsobu práce v neverejnej zóne

Od 18.11.2021 nie je možné používať Internet Explorer na prístup do neverejnej zóny. Prosím použite prehliadače Edge, Chrome, alebo Firefox.

Ďalej je potrebné nainštalovať nasledovné komponenty:

  • Aktuálnu verziu Signing Tool. Aktuálna verzia SigningTool je v1.5.10

Tento oznam sa zobrazuje všetkým bez rozdielu, či majú komponenty nainštalované správne alebo nie. Portál Vám v neverejnej zóne skontroluje verziu spusteného komponentu SigningTool a v prípade neaktuálnej verzie Vás na to upozorní.