Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia

Pomocné aplikácie

Signature validator (overenie podpisu)

Aplikácia Signature Validator slúži na overenie podpisu dokumentov podaných prostredníctvom portálu Kategorizácia. Všetky dokumenty zaslané na portál musia byť elektronicky podpísané. Podpis predstavuje samostatný súbor s príponou p7s, ktorý obsahuje informácie o podpisovateľovi a čase, kedy podpis vykonal. Na overenie podpisu budete potrebovať pôvodný súbor a k nemu prislúchajúci podpis (s príponou p7s). Oba súbory sú verejne dostupné prostredníctvom portálu. Aj keď je podpis uložený v samostatnom súbore, chráni pôvodný dokument. V prípade zmeny pôvodného dokumentu sa stáva podpis neplatným, čo Vám dokáže táto aplikácia. Pre inštaláciu aplikácie stlačte odkaz nižšie.

Nainštalujte aplikáciu kliknutím sem.