[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

26460
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Dominika Vlasáková)
C10AA05, C10AA07, C10AX09
21287, 20926, 38861, 3061B, 92749, 93019, 8508B, 21293, 00991, 3065B, 20937, 92751, 38866, 04622, 21302, 3436A, 34351, 3073B, 04625, 8525B, 21309, 3077B, 3446A, 04627, 34353, 23302, 84576, 21415, 21420, 84758, 23306, 23315, 84760, 23327, 21408, 21412, 23331, 84762, 23340, 4077C, 23352, 84766, 5330A, 0957C, 9354B, 7137B, 4407A, 1480C, 1304A, 34410, 3964C, 0421B, 8683D, 4414A, 5333A, 0963C, 9359B, 7139B, 1485C, 1306A, 34411, 3968C, 0425B, 8687D
3722026460
Právoplatný
26.8.2022 15:16:34

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf slovenská asociacia aterosk... Iná príloha 26.8.2022 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 26.8.2022 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_zmena_IO_Hypolipide... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.11.2022 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8078 1 R_KON application/pdf S24001-2022-OKCHL-26460_KON... 15.11.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 11.11.2022 13:21:54
Ku konaniu z vlastného podnetu MZ SR prikladá aj prezentáciu "Prevencia a hypolipidemická liečba kardiovaskulárneho ochorenia v klinickej praxi v roku 2022" vypracovaná Odbornou pracovnou skupinou pre kardiológiu.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 8.11.2022 17:03:00
Ku konaniu z vlastného podnetu MZ SR prikladá aj vypracovaný dopad na rozpočet zrušenia indikačných obmedzení pre statíny, ezetimib a fixné kombinácie statínov a ezetimibu - excel výpočet.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 8.11.2022 17:02:33
Ku konaniu z vlastného podnetu MZ SR prikladá aj vypracovaný dopad na rozpočet zrušenia indikačných obmedzení pre statíny, ezetimib a fixné kombinácie statínov a ezetimibu - prezentácia
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 8.11.2022 17:00:54
Slovenská kardiologická spoločnosť - príloha
Príloha: application/pdf SKS-priloha.pdf
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 8.11.2022 17:00:26
Slovenská kardiologická spoločnosť