[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Rozhodnutia

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam rozhodnutí
ID rozhodnutia ID návrhu Stupeň Typ rozhodnutia Navrhovateľ Zverejnené Akcia
1 2 3 4 5 > >>
R 7620 23403 1 R_KON Ministerstvo zdravotníctva SR 15.1.2022 Detaily
R 7619 20064 1 R_A1P Roche Registration GmbH. 15.1.2022 Detaily
R 7618 22218 2 R_A1P Eli Lilly Nederland B.V. 15.1.2022 Detaily
R 7617 22219 2 R_A1P Eli Lilly Nederland B.V. 15.1.2022 Detaily
R 7616 23404 1 R_KON Ministerstvo zdravotníctva SR 15.1.2022 Detaily
R 7615 22932 1 R_CNH Zentiva a.s. 15.1.2022 Detaily
R 7614 22934 1 R_CNH Zentiva k.s. 15.1.2022 Detaily
R 7613 22933 1 R_CNH Zentiva k.s. 15.1.2022 Detaily
R 7612 23194 1 R_CND XANTIS PHARMA LIMITED 15.1.2022 Detaily
R 7611 23025 1 R_CND AbbVie s.r.o. 15.1.2022 Detaily
R 7610 23017 1 R_CND Janssen - Cilag International N.V. 15.1.2022 Detaily
R 7609 23017 S R_STOP Janssen - Cilag International N.V. 15.1.2022 Detaily
R 7608 22978 S R_STOP Shire pharmaceuticals Ireland Limited 15.1.2022 Detaily
R 7607 21357 1 R_ZM Biogen Netherlands B.V. 15.1.2022 Detaily
R 7606 21355 1 R_ZM Biogen Netherlands B.V. 15.1.2022 Detaily
R 7605 23167 1 R_A1E Pharmevid s.r.o. 15.1.2022 Detaily
R 7604 23166 1 R_A1E Pharmevid s.r.o. 15.1.2022 Detaily
R 7603 23165 1 R_A1E Pharmevid s.r.o. 15.1.2022 Detaily
R 7602 23143 1 R_A1E STADA Arzneimittel AG 15.1.2022 Detaily
R 7601 23152 1 R_A1E STADA Arzneimittel AG 15.1.2022 Detaily
R 7600 23154 1 R_A1E STADA Arzneimittel AG 15.1.2022 Detaily
R 7599 23156 1 R_A1E STADA Arzneimittel AG 15.1.2022 Detaily
R 7598 21452 1 R_ZM Gilead Scienses Ireland UC 15.1.2022 Detaily
R 7597 23185 1 R_A1E Mylan Pharmaceuticals Limited 15.1.2022 Detaily
R 7596 23184 1 R_A1E Mylan Pharmaceuticals Limited 15.1.2022 Detaily