[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Oznamy

Iný dokument zverejňovaný na portáli 19.12.2023 13:14:14 Zverejnené

Vážení držitelia registrácie, ministerstvo si dovoľuje zverejniť oznam o plánovanom harmonograme konania vo veci porovnávania úradne určených cien liekov v nasledujúcom kalendárnom roku 2024.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 30.3.2023 16:16:02 Zverejnené

Vážení predkladatelia žiadostí, ministerstvo si dovoľuje upozorniť na aktualizáciu vzorov žiadostí podľa zákona č. 363/2011 Z. z. zverejnené na nasledujúcej webovej adrese https://www.mzsr.sk/Clanok?kategorizacia-liekov v súbore ,,Platnosť vzorov žiadostí od 1.1.2023". Posledná aktualizácia prebehla dňa 15.03.2023.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 19.12.2022 12:19:03 Zverejnené

Vážení držitelia registrácie, ministerstvo si dovoľuje zverejniť oznam o plánovanom harmonograme konania vo veci porovnávania úradne určených cien liekov v nasledujúcom kalendárnom roku 2023.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 28.10.2022 13:15:45 Zverejnené

Vážení držitelia registrácie, ministerstvo si dovoľuje zverejniť Oznam o plánovanom harmonograme konania vo veci porovnávania úradne určených cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 22.9.2022 16:43:23 Zverejnené

Vážení držitelia registrácie, ministerstvo si dovoľuje aktualizovať formulár Vyhlásenie o úradne určených cenách - ,,CNref aktualizovaný" v konaní s ID 26626. V prípade ak úradne určená cena (UUC) lieku presahuje európsku referenčnú cenu (ERC) lieku, držiteľ registrácie označí v stĺpci DG ,,ANO“ (vyhlásenie je zároveň žiadosť o zníženie UUC - CND žiadosť podľa § 12), držiteľ registrácie uvedie v stĺpci DI návrh úradne určenej ceny lieku (MCV). Zároveň týmto oznamujeme, že CNref formuláre podané pred touto aktualizáciu (do dňa 22.09.2022, vrátane) budú akceptované v pôvodnom formáte.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 9.8.2022 15:22:02 Zverejnené

Oznam pre držiteľov registrácie k porovnávaniu úradne určených cien liekov zaradených v ZKL do 36 mesiacov.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 8.4.2022 14:29:08 Zverejnené

Oznámenie o predĺžení ukončenia počítania zákonných lehôt z dôvodu nefunkčnosti elektronického portálu MZ SR.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 4.2.2022 12:01:52 Zverejnené

Oznam pre držiteľov registrácie k porovnávaniu úradne určených cien liekov na rok 2022

Iný dokument zverejňovaný na portáli 1.10.2021 15:46:35 Zverejnené

Zmena časového harmonogramu 3. kola konania vo veci porovnávania úradne určených cien liekov

Zoznam kategorizovaných liekov 20.9.2021 16:30:42 Zverejnené

Oznam MZ SR k porovnávaniu úradne určených cien liekov október 2021

Iný dokument zverejňovaný na portáli 1.6.2021 19:10:41 Zverejnené

Zmena časového harmonogramu 2. kola konania vo veci porovnávania úradne určených cien liekov.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 28.10.2020 16:01:21 Zverejnené

Doplnenie ku konaniam vo veci porovnávania úradne určených cien liekov v období 2020-2021.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 27.10.2020 19:01:06 Zverejnené

Harmonogram konaní vo veci porovnávania úradne určených cien liekov v období 2020-2021.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 27.10.2020 18:58:55 Zverejnené

Oznam pre držiteľov registrácie k porovnávaniu úradne určených cien liekov v období 2020-2021.

Zoznam kategorizovaných liekov 24.3.2020 17:30:31 Zverejnené

Opatrenie ministerstva zdravotníctva SR II.časť

Iný dokument zverejňovaný na portáli 24.3.2020 17:29:14 Zverejnené

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR I.časť

Zoznam kategorizovaných liekov 18.12.2019 9:03:28 Zverejnené

Oznam držiteľom registrácie onkologických liekov

Zoznam kategorizovaných liekov 15.11.2019 16:57:16 Zverejnené

Oznámenie k rozhodnutiam zverejnených dňa 15.11.209

Zoznam kategorizovaných liekov 17.4.2019 15:06:50 Zverejnené

Oznam účastníkom konania k podávaniu námietok k ID návrhu 15782

Zoznam kategorizovaných liekov 16.4.2019 14:32:49 Zverejnené

Oznam všetkým účastníkom konania k ID návrhu 15782

Zoznam kategorizovaných liekov 4.4.2019 14:22:28 Zverejnené

Oprava zrejmej nesprávnosti k rozhodnutiu o zrušení č. Z006464–2019-OF/K441_N715_N717 N718_N719_N720_N725_N726_N727_N728_ N729_N732_N733_N735_N736_N737_NXY zo dňa 28.03.2019.

Zoznam kategorizovaných liekov 1.4.2019 13:52:19 Zverejnené

Rozhodnutie číslo: Z006464–2019-OF/K441_N715_N717 N718_N719_N720_N725_N726_N727_N728 N729_N732_N733_N735_N736_N737_NXY sa ruší v bode: 240. pre referenčnú skupinu L04AB04 Adalimumab parent.

Zoznam kategorizovaných liekov 4.2.2019 15:17:17 Zverejnené

Proces registrácie používateľov elektronického portálu „Kategorizácia“ - doplnené o postup pri predkladaní žiadostí na základe zmlúv o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou.

Zoznam kategorizovaných liekov 24.1.2019 12:09:15 Zverejnené

Informácia k podaniu námietok proti rozhodnutiu S14082-OKC-2018-14869/LRUK002

Iný dokument zverejňovaný na portáli 20.2.2018 14:53:09 Zverejnené

Vysvetlivky ku podávaniu žiadostí o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie