[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Oznamy

Iný dokument zverejňovaný na portáli 1.6.2021 19:10:41 Zverejnené

Zmena časového harmonogramu 2. kola konania vo veci porovnávania úradne určených cien liekov.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 28.10.2020 16:01:21 Zverejnené

Doplnenie ku konaniam vo veci porovnávania úradne určených cien liekov v období 2020-2021.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 27.10.2020 19:01:06 Zverejnené

Harmonogram konaní vo veci porovnávania úradne určených cien liekov v období 2020-2021.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 27.10.2020 18:58:55 Zverejnené

Oznam pre držiteľov registrácie k porovnávaniu úradne určených cien liekov v období 2020-2021.

Zoznam kategorizovaných liekov 24.3.2020 17:30:31 Zverejnené

Opatrenie ministerstva zdravotníctva SR II.časť

Iný dokument zverejňovaný na portáli 24.3.2020 17:29:14 Zverejnené

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR I.časť

Zoznam kategorizovaných liekov 18.12.2019 9:03:28 Zverejnené

Oznam držiteľom registrácie onkologických liekov

Zoznam kategorizovaných liekov 15.11.2019 16:57:16 Zverejnené

Oznámenie k rozhodnutiam zverejnených dňa 15.11.209

Zoznam kategorizovaných liekov 17.4.2019 15:06:50 Zverejnené

Oznam účastníkom konania k podávaniu námietok k ID návrhu 15782

Zoznam kategorizovaných liekov 16.4.2019 14:32:49 Zverejnené

Oznam všetkým účastníkom konania k ID návrhu 15782

Zoznam kategorizovaných liekov 4.4.2019 14:22:28 Zverejnené

Oprava zrejmej nesprávnosti k rozhodnutiu o zrušení č. Z006464–2019-OF/K441_N715_N717 N718_N719_N720_N725_N726_N727_N728_ N729_N732_N733_N735_N736_N737_NXY zo dňa 28.03.2019.

Zoznam kategorizovaných liekov 1.4.2019 13:52:19 Zverejnené

Rozhodnutie číslo: Z006464–2019-OF/K441_N715_N717 N718_N719_N720_N725_N726_N727_N728 N729_N732_N733_N735_N736_N737_NXY sa ruší v bode: 240. pre referenčnú skupinu L04AB04 Adalimumab parent.

Zoznam kategorizovaných liekov 4.2.2019 15:17:17 Zverejnené

Proces registrácie používateľov elektronického portálu „Kategorizácia“ - doplnené o postup pri predkladaní žiadostí na základe zmlúv o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou.

Zoznam kategorizovaných liekov 24.1.2019 12:09:15 Zverejnené

Informácia k podaniu námietok proti rozhodnutiu S14082-OKC-2018-14869/LRUK002

Iný dokument zverejňovaný na portáli 20.2.2018 14:53:09 Zverejnené

Vysvetlivky ku podávaniu žiadostí o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie

Iný dokument zverejňovaný na portáli 20.2.2018 14:47:25 Zverejnené

Vzor žiadosti o poskytnutie prístupového certifikátu ku Elektronickému portálu Kategorizácia

Iný dokument zverejňovaný na portáli 20.2.2018 14:46:15 Zverejnené

Vzor žiadosti o uzatvorenie zmluvy o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie

Iný dokument zverejňovaný na portáli 12.12.2013 11:33:29 Zverejnené

Postup pre nastavenie kompatibilného zobrazenia v Internet Explorer pre používateľov elektronického portálu „Kategorizácia“, ktorý majú internetový prehliadač Internet Explorer verzia 11

Iný dokument zverejňovaný na portáli 31.10.2012 10:04:33 Zverejnené

Obnovenie certifikátu a kontrola splnomocnení Vážení používatelia elektronického portálu Kategorizácia, dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť obnovenia platného certifikátu. Týmto Vás zároveň žiadame o kontrolu platnosti Vašich splnomocnení.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 27.3.2012 15:16:41 Zverejnené

Postup pri dokladovaní poukázania správneho poplatku alebo kaucie na účet ministerstva.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 4.1.2012 15:05:26 Zverejnené

Návod na nastavenie prehliadača Internet Explorer