[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Iné podania

Merck KGaA (PharmDr.Leonard Sojka) -
31.5.2019 11:31:50

Spoločnosť Merck KGaA sa rozhodla vyrábať liek Euthyrox len v jednom type obalu (blis.PVC/Al = blister zložený z PVC filmu a hliníkovej krycej fólie) a kvôli lepšej tolerancii sa zmenilo zloženie pomocných látok t.j. odstránila sa laktóza a pridala sa kyselina citrónová a mannitol.Všetky tieto zmeny sú uvedené v Rozhodnutí o zmene v registrácii humánneho lieku,ktoré vydal Śtátny ústav pre kontrolu liečiv / ŚÚKL /.Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.4.2019 (Príloha č.1,2,3,4). Táto zmena sa netýka účinnej látky,cesty podania,ŠDL,indikácií,dávkovania a ceny lieku Euthyrox. Tento typ Eurhyroxu bude dostupný na Slovensku od septembra 2019. Kvôli zjednodušeniu implementácie hore uvedených zmien, pripájame aktualizované informatívne materiály : Zoznam kategorizovaných liekov 1.7.2019 – 31.7.2019 – INFORMATÍVNY MATERIÁL Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.7.2019 – 31.7.2019 – INFORMATÍVNY MATERIÁL (Príloha č.5,6). Ďakujeme za preštudovanie našich argumentov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.