[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu ATC ŠÚKL- kód lieku Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
31169 A3 Podaný N05AH03
63306,
64307
63306, 64307, 64308
Správny poplatok uhradený 4.12.2023 Eli Lilly Nederland B.V. Detaily
31168 A3 Podaný A10BA02
3781E,
3784E
3781E, 3784E, 3787E
Správny poplatok uhradený 4.12.2023 STADA Arzneimittel AG Detaily
31167 KON Podaný J06BA02 4986C, 4990C Správny poplatok uhradený 4.12.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
31166 A3 Podaný N03AG01 08769 Správny poplatok uhradenýSpäťvzatie návrhu 4.12.2023 G.L.Pharma GmbH Detaily
31165 A3 Podaný N06AB03 08202 Správny poplatok uhradený 4.12.2023 Vitabalans Oy Detaily
31163 A3 Podaný N03AF01 60165 Správny poplatok uhradený 1.12.2023 Desitin Arzneimitttel GmbH Detaily
29822 A1E Podaný B01AB01 93746 1.12.2023 Zentiva k.s. Detaily
31162 A3 Podaný M05BX06 4539D Správny poplatok uhradený 1.12.2023 UCB Pharma SA Detaily
31161 A3 Podaný D01AE14 81341 Správny poplatok uhradený 1.12.2023 Polichem S.A. Detaily
31160 A3 Podaný C01DX12 15116 Správny poplatok uhradený 1.12.2023 CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Detaily
30116 A3 Podaný A10BH01 3296E, 3301E Správny poplatok uhradený 1.12.2023 Vipharm S.A. Detaily
31159 A1N Podaný R03AL07 0533D 30.11.2023 AstraZeneca AB Detaily
31158 A1N Podaný R03AL11 6265D 30.11.2023 AstraZeneca AB Detaily
31157 A1N Podaný L01EE04 8009D 30.11.2023 AstraZeneca AB Detaily
31155 CND Podaný
L01BC07,
L01EX01
L01BC07, L01EX01, L01EX03, L01FG01, L01EB02, L02BX03, L04AX04, V03AC03, A10BD08, A10BH01, A10BD07
6295D,
6108D
6295D, 6108D, 6111D, 6113D, 0172E, 7364D, 7365D, 4688C, 4691C, 8645D, 8485C, 8486C, 8487C, 9662D, 9668D, 8722D, 8732D, 9151D, 9148D, 9958D, 9960D
30.11.2023 STADA Arzneimittel AG Detaily
31156 CND Podaný L01EX01
4795D,
4816D
4795D, 4816D, 4858D
30.11.2023 XANTIS PHARMA LIMITED Detaily
31153 A1N Podaný L01EE04 8008D 30.11.2023 AstraZeneca AB Detaily
31154 A3 Podaný C09AA04 5540A Správny poplatok uhradený 30.11.2023 XANTIS PHARMA LIMITED Detaily
31152 A1N Podaný J06BA02 4990C 30.11.2023 Grifols Deutschland GmbH Detaily
31151 A1N Podaný J06BA02 4986C 30.11.2023 Grifols Deutschland GmbH Detaily
31149 A3 Podaný
J01DD04,
L02BX03
J01DD04, L02BX03, C09BA04, C09CA07, C09DX01, C10AX09, C09CA06, C09DA06
58565,
7942D
58565, 7942D, 89132, 01051, 2121D, 4407A, 81118, 87055
Správny poplatok uhradený 30.11.2023 Sandoz Pharmaceuticals d.d. Detaily
31148 A3 Podaný C01CA24 5364C Správny poplatok uhradený 30.11.2023 Bradex S.A. Detaily
30121 A1E Podaný B01AF01 6001D 30.11.2023 Accord Healthcare S.L.U Detaily
30122 A1E Podaný B01AF01 6018D 30.11.2023 Accord Healthcare S.L.U Detaily
30125 A1E Podaný B01AF01 6025D 30.11.2023 Accord Healthcare S.L.U Detaily