[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu ATC ŠÚKL- kód lieku Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
28761 CNH Podaný A12CC30 66555 30.5.2023 Viatris Healthcare Limited Detaily
28760 CNH Podaný A03AA04 54490 30.5.2023 Viatris Healthcare Limited Detaily
28759 CNH Podaný D10AF51 8009A 30.5.2023 Viatris Healthcare Limited Detaily
28757 H3 Podaný L01XX32 5046B Správny poplatok uhradený 30.5.2023 HEATON k.s. Detaily
28717 CNH Podaný C01BD01 80157 30.5.2023 sanofi-aventis groupe Detaily
28756 A3 Podaný J06BA02
20049,
97250
20049, 97250, 97248, 97247, 97213
Správny poplatok uhradený 30.5.2023 Takeda Manufacturing Austria AG Detaily
28754 A3 Podaný B05AA01, J06BA01
1889C,
1888C
1889C, 1888C, 1890C, 1229A
Správny poplatok uhradený 30.5.2023 Baxalta Innovations GmbH Detaily
28753 H3 Podaný L01AB01 52559 Správny poplatok uhradený 30.5.2023 Pierre Fabre Médicament Detaily
28655 A1E Podaný M01AB05 3592E 30.5.2023 Medochemie LTD Detaily
28745 CNH Podaný N06AB05 37099 30.5.2023 Medochemie LTD Detaily
28746 CNH Podaný N06AB05 37109 30.5.2023 Medochemie LTD Detaily
28747 CNH Podaný J01CR02 3671C 30.5.2023 Medochemie LTD Detaily
28748 CNH Podaný N05AX08 39266 30.5.2023 Medochemie LTD Detaily
28751 A3 Podaný D07CC01 26375 Správny poplatok uhradený 30.5.2023 BELUPO, s.r.o. Detaily
28744 CNH Podaný N06AB05 37101 30.5.2023 Medochemie LTD Detaily
28678 CNH Podaný J01MA01 34921 30.5.2023 Medochemie LTD Detaily
28750 CND Podaný L01BC07 3908D Správny poplatok uhradený 30.5.2023 betapharm Arzneimittel GmbH Detaily
28749 CND Podaný L01XG01 1096E Správny poplatok uhradený 30.5.2023 Reddy Holding GmbH Detaily
28688 CND Podaný L01AX03, L02BX03 86632, 8030D Správny poplatok uhradený 30.5.2023 medac Gesellschaft fur klinische Spazialpraparate GmbH. Detaily
28690 CNH Podaný R06AX13 15977 30.5.2023 Bayer, spol. s r.o. Detaily
28687 CNH Podaný B01AC11 40892 30.5.2023 Bayer AG Detaily
28683 CNH Podaný V08AA01 25162 30.5.2023 Bayer AG Detaily
28743 CND Podaný
V03AC03,
L02BX03
V03AC03, L02BX03, L04AB04, L04AX04, L01BC07, L01AX03, L01EG02, L01FG01, L01EA01, L01EX01, A10BH01
9668D,
8645D
9668D, 8645D, 9119D, 9122D, 9123D, 8485C, 8486C, 8487C, 6295D, 88982, 0987D, 0990D, 7364D, 7365D, 8160B, 6108D, 6111D, 6113D, 9148D
Správny poplatok uhradený 30.5.2023 STADA Arzneimittel AG Detaily
28741 A3 Podaný R01AD12 47314 Správny poplatok uhradený 30.5.2023 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Detaily
28733 A3 Podaný L01AX03 86630 Správny poplatok uhradený 30.5.2023 medac Gesellschaft fur klinische Spazialpraparate GmbH. Detaily