[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu ATC ŠÚKL- kód lieku Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
26670 A3 Podaný C04AX21 45784 Správny poplatok uhradený 24.9.2022 STADA Arzneimittel AG Detaily
26668 A3 Podaný C09BA04, C09BX01 37207, 8790A Správny poplatok uhradený 23.9.2022 ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. Detaily
26667 A3 Podaný C09AA06 94958 Správny poplatok uhradený 23.9.2022 Pfizer Europe MA EEIG Detaily
26666 A3 Podaný N04BA02 45244 Správny poplatok uhradený 23.9.2022 Desitin Arzneimitttel GmbH Detaily
26635 A3 Podaný
G04CB02,
M01AH01
G04CB02, M01AH01, C09DB07, B01AC23, N06DX01, M05BA07, C09BB07, C10BA06, C10AA07, C10AX09
4674C,
9322C
4674C, 9322C, 9326C, 9328C, 9862B, 9878B, 9886B, 0156B, 0157B, 7546A, 7554A, 64148, 2991B, 2983B, 2973B, 2963B, 2971B, 2953B, 7621C, 7610C, 21412, 3964C, 3968C
Správny poplatok uhradený 23.9.2022 Adamed Pharma S.A. Detaily
26664 A3 Podaný N03AX16 3214C Správny poplatok uhradený 23.9.2022 Zentiva k.s. Detaily
26663 A3 Podaný J05AF08 40907 Správny poplatok uhradený 23.9.2022 Gilead Scienses Ireland UC Detaily
26618 CNH Podaný B03BA01 00643 23.9.2022 Zentiva k.s. Detaily
26617 CNH Podaný R06AX 02479 23.9.2022 Zentiva k.s. Detaily
26661 A3 Podaný A10BD11 4881D Správny poplatok uhradený 22.9.2022 Boehringer Ingelheim International GmbH Detaily
26660 A3 Podaný C09BA04 10460 Správny poplatok uhradený 22.9.2022 STADA Arzneimittel AG Detaily
26659 A3 Podaný
N05AH03,
N05AH04
N05AH03, N05AH04, N03AX16, N05AX12, N06AB10, N06DA02, L04AA27, V03AC03
89078,
66651
89078, 66651, 7556C, 7562C, 7568C, 9768C, 9767C, 2645D, 2647D, 22539, 22492, 47803, 4940D, 5457D
Správny poplatok uhradený 21.9.2022 Vipharm S.A. Detaily
26657 A3 Podaný A10BB09, N04BC05 47664, 53286 Správny poplatok uhradený 21.9.2022 KRKA, d.d., Novo mesto Detaily
26658 A3 Podaný N03AX14, A10BG03 12357, 1082A Správny poplatok uhradený 21.9.2022 Accord Healthcare S.L.U Detaily
26656 A3 Podaný N05CD08 10914 Správny poplatok uhradený 21.9.2022 Neuraxpharm Bohemia s.r.o. Detaily
26652 H3 Podaný D05AX52 0701B, 30768 Správny poplatok uhradený 21.9.2022 LEO Pharmateutical Products Ltd. A/S ( LEO Pharma A/S) Detaily
26651 A3 Podaný N03AX14 12357 Správny poplatok uhradenýSpäťvzatie návrhu 21.9.2022 Accord Healthcare S.L.U Detaily
26650 A3 Podaný L01CD01 20362 Správny poplatok uhradený 21.9.2022 Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o. Detaily
26649 H3 Podaný G03XB02 0086A Správny poplatok uhradený 21.9.2022 Gedeon Richter Plc. Detaily
26648 A3 Podaný C08CA01 62569, 62568 Správny poplatok uhradený 21.9.2022 Upjohn EESV Detaily
26647 A3 Podaný J01CR02 43116 Správny poplatok uhradený 20.9.2022 Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A. Detaily
26646 A3 Podaný J01CR02 43115 Správny poplatok uhradený 20.9.2022 Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A. Detaily
26644 A3 Podaný C01BD07 84132 Správny poplatok uhradený 20.9.2022 sanofi-aventis groupe Detaily
26642 A3 Podaný R03DC03 22919 Správny poplatok uhradený 20.9.2022 N.V. Organon Detaily
26643 A3 Podaný A10BB12 35064 Správny poplatok uhradený 20.9.2022 STADA Arzneimittel AG Detaily