[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu ATC ŠÚKL- kód lieku Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
27860 A3 Podaný A10BD07 76788 Správny poplatok uhradený 3.2.2023 Merck Sharp & Dohme B.V. Detaily
27858 A3 Podaný
N06DA02,
N05AX12
N06DA02, N05AX12, L02BG04
47797,
2645D
47797, 2645D, 07348
Správny poplatok uhradený 3.2.2023 Vipharm S.A. Detaily
27859 A3 Podaný V01AA02, V01AA05 28409, 28203 Správny poplatok uhradený 3.2.2023 Allergy Therapeutics Ibérica, S.L.U. Detaily
27857 A3 Podaný A02BC01 0908B Správny poplatok uhradený 3.2.2023 Neuraxpharm Bohemia s.r.o. Detaily
27856 A3 Podaný G03GA05 0256B Správny poplatok uhradený 3.2.2023 Gedeon Richter Plc. Detaily
27855 A3 Podaný
N06AB05,
J01MA01
N06AB05, J01MA01, C03DA01
37101,
37099
37101, 37099, 34921, 8859A
Správny poplatok uhradený 2.2.2023 Medochemie LTD Detaily
27853 A3 Podaný B01AC06 6826C Správny poplatok uhradený 2.2.2023 Medreg s.r.o. Detaily
27844 A3 Podaný R03DX07 21490 Správny poplatok uhradený 1.2.2023 AstraZeneca AB Detaily
27843 KON Podaný L04AC05 87598 Správny poplatok uhradený 1.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
27842 KON Podaný L04AC05 87598 Správny poplatok uhradený 1.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
27841 A3 Podaný J07BB03 6372B Správny poplatok uhradený 1.2.2023 AstraZeneca AB Detaily
27767 A3 Podaný A10BJ06 8854C Správny poplatok uhradený 1.2.2023 Novo Nordisk A/S Detaily
27835 A3 Podaný J07AJ52 45368 Správny poplatok uhradený 1.2.2023 GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Detaily
27834 A3 Podaný J07CA02 45411 Správny poplatok uhradený 1.2.2023 GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Detaily
27831 A3 Podaný N06AB10 68676 Správny poplatok uhradený 1.2.2023 TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Detaily
27832 A3 Podaný J06BA02 50935 Správny poplatok uhradený 1.2.2023 CSL Behring GmbH Detaily
27705 A3 Podaný L04AD01, R01AD08
10185,
10184
10185, 10184, 95234
Správny poplatok uhradený 1.2.2023 Teva Czech Industries s.r.o. Detaily
27808 A3 Podaný
C09AA04,
C09BB04
C09AA04, C09BB04, C09BA04, N02AX52
8870D,
8866D
8870D, 8866D, 9934D, 9940D, 9946D, 9952D, 9540D, 9535D, 30031
Správny poplatok uhradený 1.2.2023 KRKA, d.d., Novo mesto Detaily
27807 H3 Podaný L04AA25 43567 Správny poplatok uhradený 31.1.2023 AstraZeneca AB Detaily
27830 A3 Podaný
A10BB09,
C09BB04
A10BB09, C09BB04, C09AA04, C09BA04
82651,
4214B
82651, 4214B, 91341, 65598, 4212B
Správny poplatok uhradený 31.1.2023 ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. Detaily
27829 CND Podaný L01EX01 7973D Správny poplatok uhradený 31.1.2023 Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Detaily
27828 H3 Podaný C07AB05 27057 Správny poplatok uhradený 31.1.2023 CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Detaily
27827 H3 Podaný D07AB02 09310 Správny poplatok uhradený 31.1.2023 CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Detaily
27826 H3 Podaný C02CA06 90765 Správny poplatok uhradený 31.1.2023 CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Detaily
27825 H3 Podaný C02CA06 90763 Správny poplatok uhradený 31.1.2023 CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Detaily