[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Manažment používateľov systému

Zoznam používateľov - pre zmenu nastavení zvoľte akciu v pravom stĺpci

ID používateľa Povolený Meno a priezvisko E-mailová adresa Akcia
1 2 3 4 5 > >>
1 Povolený Categorization Admin - PSEUDONYM peter.polacko@disig.sk Detaily
2 Neaktívny Ing. Jaroslav Ukážka, CSc. jaroslav.ukazka@gmail.com Detaily
3 Neaktívny Mgr. Michaela Cesnaková michaela.cesnakova@health.gov.sk Detaily
4 Neaktívny Silvia Hudcovska protea@protea.sk Detaily
5 Neaktívny Matúš Tekeľ matus.tekel@health.gov.sk Detaily
6 Neaktívny Silvia Hudcovska protea@protea.sk Detaily
7 Neaktívny Silvia Hudcovska protea@protea.sk Detaily
8 Neaktívny Silvia Hudcovska protea@protea.sk Detaily
9 Neaktívny Silvia Hudcovská protea@protea.sk Detaily
10 Neaktívny Silvia Hudcovská protea@protea.sk Detaily
11 Neaktívny Silvia Hudcovská protea@protea.sk Detaily
12 Neaktívny Silvia Hudcovská protea@protea.sk Detaily
13 Neaktívny Silvia Hudcovská protea@protea.sk Detaily
14 Neaktívny Silvia Hudcovska protea@protea.sk Detaily
15 Neaktívny Silvia Hudcovska protea@protea.sk Detaily
16 Neaktívny Silvia Hudcovska protea@protea.sk Detaily
17 Neaktívny Silvia Hudcovska protea@protea.sk Detaily
18 Neaktívny Silvia Hudcovska protea@protea.sk Detaily
19 Neaktívny Silvia Hudcovská protea@protea.sk Detaily
20 Neaktívny Rudolf Rácz rudolf.racz@nycomed.com Detaily
21 Povolený Alena Bernátová alena.bernatova@health.gov.sk Detaily
22 Povolený Csilla Matus MUDr. csilla_matus@belupo.sk Detaily
23 Neaktívny Ing. Ľuboslava Mitická luba.miticka@grifols.com Detaily
24 Povolený Mgr. Lýdie Haníncová lydie.hanincova@sandoz.com Detaily
25 Povolený Ing. Miroslav Dedík miroslav_dedik@merck.com Detaily