[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Iné podania

Medtronic, Inc. (Pavol Lepey) -
25.2.2015 7:18:42

Dovoľujeme si Vás požiadať o úpravu doplnku názvu ŠZM: Pumpa infúzna Synchromed II, ŠUKL kód P87437, úhradový kód X00040 (č.r. 95), z dôvodu bližšej špecifikácie príslušenstva ŠZM Synchromed II.