[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
Zápisnica ZP 12/2015
17.12.2015
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
1 2 >
6197 A1ZPE ARIES a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2015 21:38:43 Detaily
6505 A1ZPN Mönlycke HealthCare AB Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.6.2015 15:40:47 Detaily
6507 A1ZPN Mönlycke HealthCare AB Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.6.2015 15:45:49 Detaily
6508 A1ZPN Mönlycke HealthCare AB Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.6.2015 15:50:21 Detaily
6612 A1ZPE Toruńskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2015 13:46:36 Detaily
6613 A1ZPE Toruńskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2015 13:47:51 Detaily
6614 A1ZPE Toruńskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2015 13:48:19 Detaily
6623 A1ZPE REH4MAT SLAWOMIR WROŃSKI Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2015 19:32:12 Detaily
6628 A1ZPE REH4MAT SLAWOMIR WROŃSKI Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2015 19:43:04 Detaily
6641 A1ZPE ARIES a.s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2015 21:48:37 Detaily
6648 A1ZPE Coloplast A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.9.2015 17:04:17 Detaily
6653 A1ZPE GIBAUD Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.9.2015 18:45:17 Detaily
6654 A1ZPE MiCoBioMed Co.,Ltd. Právoplatný 29.9.2015 21:29:53 Detaily
6690 A1ZPN Phonak AG Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2015 16:59:18 Detaily
6713 A1ZPE AQUASYSTEM, s.r.o. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2015 18:24:13 Detaily
6715 A1ZPE AQUASYSTEM, s.r.o. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2015 18:23:34 Detaily
5973 A4ZCHZP DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 4.3.2015 9:52:54 Detaily
5979 A4ZCHZP DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Správny poplatok uhradený Právoplatný 12.3.2015 11:06:14 Detaily
6350 A4ZCHZP Ferris Mfg. Corp. Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.6.2015 10:50:44 Detaily
6352 A4ZCHZP Ferris Mfg. Corp. Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.6.2015 10:53:20 Detaily
6353 A4ZCHZP Ferris Mfg. Corp. Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.6.2015 10:55:30 Detaily
6354 A4ZCHZP Ferris Mfg. Corp. Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.6.2015 10:57:52 Detaily
6355 A4ZCHZP Ferris Mfg. Corp. Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.6.2015 10:59:55 Detaily
6356 A4ZCHZP Ferris Mfg. Corp. Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.6.2015 11:01:47 Detaily
6357 A4ZCHZP Ferris Mfg. Corp. Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.6.2015 11:03:49 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia