[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
zapisnica ŠZM 12_2014
16.12.2014
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
1 2 3 4 > >>
5457 A1SZME KASIOS Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 20:36:20 Detaily
5458 A1SZME Implantcast GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 20:33:54 Detaily
5459 A1SZME Implantcast GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 20:32:50 Detaily
5496 A1SZMN Anika Therapeutics S.r.l. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 21:13:50 Detaily
5582 A1SZME Medtronic, Inc. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 20:48:16 Detaily
5587 A1SZME Medtronic, Inc. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 21:16:47 Detaily
5588 A1SZME Medtronic, Inc. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 21:22:47 Detaily
5589 A1SZME S14 Biospine Implantants Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 21:24:14 Detaily
5590 A1SZME Medtronic, Inc. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 21:28:11 Detaily
5591 A1SZME S14 Biospine Implantants Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 21:30:54 Detaily
5592 A1SZME Medtronic, Inc. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 21:35:01 Detaily
5593 A1SZME S14 Biospine Implantants Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 21:38:37 Detaily
5594 A1SZME Medtronic, Inc. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 21:41:10 Detaily
5595 A1SZME SMB S.A.S. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 21:48:26 Detaily
5596 A1SZME Medtronic, Inc. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 21:47:22 Detaily
5599 A1SZME SMB S.A.S. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 22:00:51 Detaily
5600 A1SZME Medtronic, Inc. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 21:57:22 Detaily
5603 A1SZME Medtronic, Inc. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 22:01:24 Detaily
5605 A1SZME SMB S.A.S. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 22:08:41 Detaily
5606 A1SZME Medtronic, Inc. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 22:06:28 Detaily
5609 A1SZME Medtronic, Inc. Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 22:10:45 Detaily
5610 A1SZME Innov´Spine Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 22:20:04 Detaily
5616 A1SZME Innov´Spine Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 22:30:16 Detaily
5620 A1SZME Innov´Spine Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 22:52:09 Detaily
5621 A1SZME Innov´Spine Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2014 22:57:22 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia
application/msword OOM XL KON 1_2014.doc 16.12.2014
application/msword OOM XL KON 2_2014.doc 16.12.2014
application/msword OOM XL KON 3_2014.doc 16.12.2014
application/msword OOM XL KON 4_2014.doc 16.12.2014
application/msword OOM XBb KON 5_2014.doc 16.12.2014
application/msword OOM XBb KON 6_2014.doc 16.12.2014
application/msword OOM XBb KON 8_2014.doc 16.12.2014