[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
zapisnica ZP zo 10.6 a 30.6.2014
10.7.2014
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
2914 A1ZPE HOGGI GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.6.2013 22:17:04 Detaily
3824 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 1.10.2013 12:55:27 Detaily
3825 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 1.10.2013 12:56:28 Detaily
3827 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 1.10.2013 12:58:11 Detaily
3828 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 1.10.2013 13:00:36 Detaily
4132 A4ZCHZP PRIM, S.A. Správny poplatok uhradený Právoplatný 19.2.2014 17:12:00 Detaily
4133 A4ZCHZP PRIM, S.A. Správny poplatok uhradený Právoplatný 19.2.2014 17:17:56 Detaily
4134 A4ZCHZP PRIM, S.A. Správny poplatok uhradený Právoplatný 19.2.2014 17:25:38 Detaily
4135 A4ZCHZP PRIM, S.A. Správny poplatok uhradený Právoplatný 19.2.2014 17:31:23 Detaily
4228 A1ZPE ANATOMIC HELP S.A. Správny poplatok uhradený Právoplatný 21.3.2014 13:20:37 Detaily
4234 A1ZPE Beltone A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 27.3.2014 13:50:23 Detaily
4235 A1ZPN Beltone A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 27.3.2014 13:50:54 Detaily
4236 A1ZPN Beltone A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 27.3.2014 13:51:24 Detaily
4326 A1ZPN Chiesi Farmaceutici S.p.A. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2014 17:00:00 Detaily
4403 A1ZPE Vermeiren Polska sp.z.o.o. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2014 18:02:01 Detaily
4406 A1ZPN LACORIUM HEALTH INTERNATIONAL PTY LTD Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2014 12:43:17 Detaily
4415 A1ZPE Medtronic MiniMed, Inc. Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2014 10:15:13 Detaily
4471 A1ZPE WSAUD A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2014 19:19:53 Detaily
4472 A1ZPE WSAUD A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2014 19:23:40 Detaily
4475 A1ZPE WSAUD A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2014 19:35:19 Detaily
4476 A1ZPE WSAUD A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2014 19:39:15 Detaily
4477 A1ZPE WSAUD A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2014 19:42:36 Detaily
4478 A1ZPE WSAUD A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2014 19:45:25 Detaily
4479 A1ZPE WSAUD A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2014 19:49:41 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia