[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
zapisnica z KK ZP 2023_03_15
13.4.2023
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
12153 A1ZPN DANSAC A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 25.8.2022 13:20:11 Detaily
12154 A1ZPN DANSAC A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 25.8.2022 13:20:21 Detaily
12155 A1ZPN DANSAC A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 25.8.2022 13:20:33 Detaily
12156 A1ZPN DANSAC A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 25.8.2022 13:20:46 Detaily
12157 A1ZPN DANSAC A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 25.8.2022 13:20:59 Detaily
12158 A1ZPN DANSAC A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 25.8.2022 13:21:11 Detaily
12160 A1ZPN DANSAC A/S Právoplatný 25.8.2022 13:21:23 Detaily
12161 A1ZPN DANSAC A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 25.8.2022 13:21:34 Detaily
12162 A1ZPN DANSAC A/S Právoplatný 25.8.2022 13:21:46 Detaily
12163 A1ZPN DANSAC A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 25.8.2022 13:21:58 Detaily
12164 A1ZPN DANSAC A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 25.8.2022 13:22:10 Detaily
12165 A1ZPN DANSAC A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 25.8.2022 13:22:23 Detaily
12166 A1ZPN DANSAC A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 25.8.2022 13:22:33 Detaily
12167 A1ZPN DANSAC A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 25.8.2022 13:22:46 Detaily
12169 A1ZPN DANSAC A/S Správny poplatok uhradený Právoplatný 5.9.2022 16:42:40 Detaily
12243 A4ZCHZP BSN medical GmbH Právoplatný 16.2.2023 18:48:31 Detaily
12318 A1ZPN Mönlycke HealthCare AB Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.9.2022 21:25:36 Detaily
12393 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 2.12.2022 8:56:03 Detaily
12461 A4ZCHZP Protetika, a.s. Právoplatný 30.12.2022 11:16:00 Detaily
12581 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 24.2.2023 14:10:09 Detaily
12589 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 28.2.2023 12:16:45 Detaily
12590 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 28.2.2023 12:51:38 Detaily
12625 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 27.3.2023 11:26:20 Detaily
12677 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 30.3.2023 8:53:55 Detaily
12743 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 31.3.2023 14:13:52 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia