[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
zápisnica z KK ŠZM z 16.3.2023
3.4.2023
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
12236 A1SZMN Orthofix Inc. Správny poplatok uhradený Právoplatný 1.11.2022 9:06:20 Detaily
12292 A1SZMN Poriferous LLC Správny poplatok uhradený Právoplatný 28.11.2022 14:49:26 Detaily
12294 A1SZMN Poriferous LLC Správny poplatok uhradený Právoplatný 28.11.2022 14:52:37 Detaily
12295 A1SZMN Poriferous LLC Správny poplatok uhradený Právoplatný 28.11.2022 14:55:09 Detaily
12296 A1SZMN Poriferous LLC Správny poplatok uhradený Právoplatný 28.11.2022 14:57:37 Detaily
12460 A1SZMN Abbott Vascular Správny poplatok uhradený Právoplatný 21.12.2022 11:12:25 Detaily
12464 A1SZMN Synthes GmbH Správny poplatok uhradený Právoplatný 29.12.2022 12:49:09 Detaily
12571 A1SZMN InnFocus, Inc. Správny poplatok uhradený Právoplatný 20.2.2023 14:43:27 Detaily
12572 KON Ministerstvo zdravotníctva SR Správny poplatok uhradený Právoplatný 20.2.2023 13:54:30 Detaily
12575 KON Ministerstvo zdravotníctva SR Správny poplatok uhradený Právoplatný 21.2.2023 15:26:28 Detaily
12576 KON Ministerstvo zdravotníctva SR Správny poplatok uhradený Právoplatný 21.2.2023 15:26:43 Detaily
12578 KON Ministerstvo zdravotníctva SR Správny poplatok uhradený Právoplatný 21.2.2023 15:27:05 Detaily
12602 KON Ministerstvo zdravotníctva SR Správny poplatok uhradený Právoplatný 22.3.2023 9:56:18 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia
application/pdf OOM_KON_12575_XF.pdf 3.4.2023
application/pdf OOM_KON_12575_XG.pdf 3.4.2023
application/pdf OOM_KON_12575_XH, XK, XL.pdf 3.4.2023
application/pdf OOM_KON_12575_XI, XJ.pdf 3.4.2023
application/pdf OOM_podnet_XBb_XB14.8.pdf 3.4.2023
application/pdf OOM_podnet_XBb_XB14.49.2.pdf 3.4.2023