[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
zapisnica KK pre ZP zo dňa 23.03.2022 - per rollam
12.4.2022
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
11470 A1ZPE Fazzini srl Právoplatný 30.9.2021 11:58:34 Detaily
11471 A1ZPE Fazzini srl Právoplatný 30.9.2021 11:59:56 Detaily
11472 A1ZPE Fazzini srl Právoplatný 30.9.2021 12:01:23 Detaily
11869 KON Ministerstvo zdravotníctva Správny poplatok uhradený Právoplatný 25.2.2022 15:52:12 Detaily
11996 KON Ministerstvo zdravotníctva SR Správny poplatok uhradený Právoplatný 1.4.2022 13:50:39 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici