[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily zápisnice

Zápisnica KK
Zápisnica KK pre ŠZM zo dňa 16.12.2021 - per rollam.zip
10.1.2022
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID návrhu Typ návrhu Navrhovateľ # Stav návrhu Vytvorenie návrhu Akcia
11185 A1SZME Cerdak (Pty) Ltd. Právoplatný 15.6.2021 15:49:44 Detaily
11186 A1SZME Cerdak (Pty) Ltd. Právoplatný 15.6.2021 15:53:00 Detaily
11278 A1SZMN Osteonic Co., Ltd. Právoplatný 24.6.2021 14:30:00 Detaily
11279 A1SZMN Osteonic Co., Ltd. Právoplatný 24.6.2021 14:33:51 Detaily
11280 A1SZMN Aesculap AG Právoplatný 24.6.2021 15:42:55 Detaily
11315 A1SZMN LiNA Medical ApS Správny poplatok uhradený Právoplatný 15.9.2022 20:23:14 Detaily
11316 A1SZMN LiNA Medical ApS Správny poplatok uhradený Právoplatný 15.9.2022 20:46:19 Detaily
11317 A1SZMN LiNA Medical ApS Správny poplatok uhradený Právoplatný 15.9.2022 21:17:43 Detaily
11318 A1SZMN LiNA Medical ApS Právoplatný 30.9.2021 19:14:43 Detaily
11499 A1SZMN Boston Scientific Neuromodulation Corporation Právoplatný 30.9.2021 22:58:12 Detaily
11500 A1SZMN Boston Scientific Neuromodulation Corporation Právoplatný 30.9.2021 23:01:55 Detaily
11501 A1SZMN Boston Scientific Neuromodulation Corporation Právoplatný 30.9.2021 23:07:13 Detaily
11502 A1SZMN Boston Scientific Neuromodulation Corporation Právoplatný 30.9.2021 23:10:45 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_podnet_XBb.docx 10.1.2022
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_podnet_XBa.docx 10.1.2022