[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily zápisnice

Zápisnica KR
Zápisnica per rollam KR ZP + KR SZM zo dňa 08.02.2021
12.2.2021
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID konania Stav konania o námietkach Konanie začaté od Ukončené Akcia
K 107 Právoplatný 20.1.2021 14:35:06 15.2.2021 18:22:04 Detaily
K 108 Právoplatný 20.1.2021 14:54:09 15.2.2021 18:22:10 Detaily
K 109 Právoplatný 21.1.2021 15:42:04 15.2.2021 18:22:56 Detaily
K 110 Právoplatný 21.1.2021 15:47:23 15.2.2021 18:22:27 Detaily
K 111 Právoplatný 21.1.2021 17:41:54 15.2.2021 18:22:19 Detaily
K 112 Právoplatný 22.1.2021 16:46:03 15.2.2021 18:21:51 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia