[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily zápisnice

Zápisnica KR
Zápisnica zo dňa 11.11.2020 - hlasovanie per rollam
13.11.2020
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID konania Stav konania o námietkach Konanie začaté od Ukončené Akcia
K 105 Právoplatný 23.10.2020 12:33:30 13.11.2020 19:28:52 Detaily
K 106 Právoplatný 23.10.2020 12:39:44 13.11.2020 19:28:41 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia