[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily zápisnice

Zápisnica KR
Zápisnica zo dňa 05.02.2020 per rollam
13.2.2020
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID konania Stav konania o námietkach Konanie začaté od Ukončené Akcia
K 103 Právoplatný 21.1.2020 13:12:53 14.2.2020 13:13:30 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia