[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily zápisnice

Zápisnica KR
Zápisnica zo dňa 4.11.2019 per rollam
14.11.2019
Uzavretá
Zoznam návrhov zaradených v zápisnici

Naspäť

ID konania Stav konania o námietkach Konanie začaté od Ukončené Akcia
K 102 Právoplatný 22.10.2019 12:25:56 15.11.2019 13:38:30 Detaily
Prílohy zaradené k zápisnici
Akcia