[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
7803 A1ZPE Namietnutý D D95305 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 30.9.2016 Facet Technologies, LLC Detaily
7492 A1SZME Namietnutý XC1.3 P89500 Správny poplatok uhradený 8.6.2016 Mathys Ltd Bettlach Detaily
12324 KON Právoplatný
L1.1,
L1.2
L1.1, L1.2, L2.1.1, L2.1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.1.3, L4.2.1, L5.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L8.2, L9.1, L10, L11.1, L11.2, K1.1, K1.3, K1.4, K1.5, K2.1, K2.2, K2.3, K2.5, K2.6, K3.1.1, K3.1.2, K3.1.3, K3.1.4, K3.1.5, K3.1.6, K3.1.7, K3.2.1.1, K3.2.1.2, K3.2.2, K3.2.3, K3.3, K3.4, K3.5.1, K3.5.2, K3.5.3, K3.5.4, K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K5.2, K5.3, K5.4, K6.1, K6.2, K6.3, K6.5, K7.1, K8.1, K9.8.1
L81518,
L39697
L81518, L39697, L93719, L80125, L90540, L88431, L91857, L88015, L94238, L65373, L37788, L88432, L92078, L37789, L81519, L92626, L65374, L89373, L93720, L89017, L92206, L90100, L91858, L94264, L70082, L65375, L93718, L90542, L92627, L70430, L53890, L76757, L90099, L88011, L93140, L70083, L74124, L91859, L89016, L65413, L70429, L87874, L89372, L94023, L70428, L94240, L88565, L94239, L88010, L20581, L89389, L90541, L76756, L76760, L93726, L68730, L90554, L87875, L93724, L69853, L89390, L76761, L93723, L89019, L87851, L87855, L91351, L87845, L87846, L87847, L87849, L87854, L87850, L88009, L87852, L41646, L92692, L93139, L91862, L87873, L88569, L90544, L90543, L41645, L70080, L76762, L92691, L69850, L37759, L76763, L28294, L60543, L96443, L58513, L90553, L65377, L91239, L93728, L93572, L65379, L90552, L65380, L93571, L89013, L38383, L38382, L38385, L20576, L38384, L20571, L69905, L69906, L91353, L90545, L69907, L91861, L37792, L37793, L93729, L39263, L28412, L91355, L28408, L28409, L78531, L90546, L90547, L90548, L28424, L28432, L94241, L94290, L94288, L94291, L97825, L97824, L88433, L88434, L81512, L37772, L37773, L94293, L94294, L94246, L94244, L94245, L65381, L65382, L72049, L72050, L65383, L89357, L88563, L81511, L72048, L94242, L94243, L52999, L53004, L65385, L93563, L93566, L53904, L53903, L86980, L93722, L65384, L93565, L90101, L89358, L93721, L93143, L69321, L88435, L81513, L93567, L71141, L2549A, L70076, L96713, L89012, L80203, L95292, L69845, L92690, L88564, L65698, L95736, L94051, L93727, L88494, L72461, L69844, L88562, L89387, L94055, L94255, L37762, L65376, L72046, L37790, L88567, L52900, L52901, L53546, L53545, K85739, K65342, K65343, K65344, K65345, K65346, K59892, K52948, K59594, K70479, K59593, K59592, K70480, K59598, K59588, K70481, K59589, K59590, K94262, K87958, K58032, K71333, K22145, K94263, K65347, K69307, K71334, K94236, K86978, K87957, K85808, K65536, K58331, K39936, K39938, K39940, K58332, K39945, K39946, K39948, K39941, K60533, K58343, K58334, K60535, K39943, K39947, K39979, K60537, K89463, K2550A, K91238, K58514, K39944, K86979, K58346, K65351, K65350, K58347, K70369, K97827, K90261, K65352, K88568, K69339, K93573, K89015, K94347, K65349, K91241, K91240, K39899, K39905, K39901, K39903, K39907, K39909, K39910, K39908, K39917, K39911, K39921, K39913, K39915, K39922, K39920, K39916, K39923, K39926, K39924, K39925, K39932, K39928, K39933, K39929, K39935, K58342, K58340, K39949, K39956, K39977, K58338, K58335, K58344, K65386, K60156, K58349, K37796, K37801, K65359, K37797, K83510, K37802, K37798, K65360, K37799, K37800, K71336, K37803, K94053, K94251, K94261, K65362, K69294, K65364, K37804, K69295, K75628, K65363, K83512, K83513, K65365, K75625, K94250, K94249, K69296, K69297, K94295, K65367, K30436, K90551, K90550, K75624, K69298, K71337, K2551A, K69299, K94252, K91242, K91243, K65369, K94253, K65370, K65371, K94260, K94259, K94254, K37763, K58038, K92630, K90549, K37765, K37766, K75629, K28413, K92629, K94257, K93570, K88566, K85996, K86011, K65368, K37791, K94248, K94247, K71344, K59885, K89014, K92625
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 4.10.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12117 A1SZME Právoplatný XB14.20 P4220A 30.6.2022 Shenzen Ant Hi-Tech Industrial Co., Ltd. Detaily
12116 A1SZME Právoplatný XB6.5 P79732 Späťvzatie návrhu 30.6.2022 MEDTRONIC Inc. (MN) Detaily
12021 A2ZNZP Právoplatný B3.2
B70309,
B70310
B70309, B70310, B92065, B98934, B96387, B96388, B96389, B98935, B96390, B96391, B98936, B81158, B81159, B20701, B20702, B20703
Správny poplatok uhradený 9.6.2022 Paul Hartmann AG Detaily
12020 A2ZNZP Právoplatný
B1.1,
B2.2
B1.1, B2.2, B3.2
B53317,
B96403
B53317, B96403, B32773, B68965, B87623, B87627, B99072, B99071, B99074, B99073, B65960, B65961, B92064, B70307, B39457, B39458, B39459, B70308
Správny poplatok uhradený 9.6.2022 Paul Hartmann AG Detaily
12018 A1SZME Právoplatný XD1 P98341 Návrh obsahuje odporúčanie KK 30.5.2022 Aesculap AG Detaily
12017 A1SZMN Právoplatný XD1 P98341 Návrh obsahuje odporúčanie KK 30.5.2022 Aesculap AG Detaily
12016 A1SZMN Právoplatný XD1 P98341 Návrh obsahuje odporúčanie KK 30.5.2022 Aesculap AG Detaily
12009 KON Právoplatný N1.2.1, N1.2.2
N98676,
N99606
N98676, N99606, N99607, N96096, N96097, N96098, N96099, N98202, N98203, N98204, N98207, N98208, N89397, N89396, N95600, N90490, N88173, N86898, N75726, N96512, N94850, N80341, N91723, N95601, N84176, N98682, N97534, N86908, N95630, N97538, N0891A, N98677, N94890, N1725A, N99608, N0641A, N1549A, N96514, N96100, N97208, N98205, N98206, N98209, N89398, N1573A, N95591, N90491, N94177, N85524, N86906, N86905, N86904, N75725, N88589, N86314, N91726, N91727, N3334A, N91722, N81188, N80342, N92651, N95885, N1163A, N98674, N0734A, N2604A, N80343, N95592, N95130, N98683, N1548A, N2606A, N87683, N95128, N1505A, N0896A, N98684, N1508A, N95126, N96977, N1511A
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 24.5.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12008 KON Právoplatný
N1.2.1,
N1.2.2
N1.2.1, N1.2.2, N1.3.1, N1.3.2, N1.4
N98676,
N99606
N98676, N99606, N99607, N96096, N96097, N96098, N96099, N98202, N98203, N98204, N98207, N98208, N89397, N89396, N95600, N90490, N88173, N86898, N75726, N96512, N94850, N80341, N91723, N95601, N84176, N98682, N97534, N86908, N95630, N97538, N0891A, N98677, N94890, N1725A, N99608, N0641A, N1549A, N96514, N96100, N97208, N98205, N98206, N98209, N89398, N1573A, N95591, N90491, N94177, N85524, N86906, N86905, N86904, N75725, N88589, N86314, N91726, N91727, N3334A, N91722, N81188, N80342, N92651, N95885, N1163A, N98674, N0734A, N2604A, N80343, N95592, N95130, N98683, N1548A, N2606A, N87683, N95128, N1505A, N0896A, N98684, N1508A, N95126, N96977, N1511A, N97570, N98680, N99604, N99610, N99612, N99638, N96517, N0639A, N96102, N98197, N98199, N98201, N96103, N89400, N89399, N86899, N86900, N91725, N0732A, N80345, N80344, N84179, N98606, N95197, N68027, N99426, N95623, N86911, N81191, N87680, N0925A, N1503A, N98118, N86920, N99427, N1506A, N1540A, N1509A, N99429, N98198, N94179, N98675, N99639, N96101, N98681, N99605, N99611, N99613, N98200, N96520, N0640A, N3333A, N1575A, N86901, N86902, N94851, N91724, N1574A, N81189, N95895, N95890, N91728, N0733A, N2603A, N84178, N91729, N95131, N98112, N2605A, N86912, N86914, N87681, N95129, N96840, N1504A, N99431, N1539A, N1507A, N87704, N95127, N99428, N1510A, N1541A
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 24.5.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12007 KON Právoplatný
A8.1.1.1,
A8.1.1.2
A8.1.1.1, A8.1.1.2, A8.1.1.3, A8.1.1.4, A8.1.1.5, A8.1.1.6, A8.1.2.2, A8.1.2.3, A8.1.3, A8.2.1, A8.2.2, A8.3, A8.4.1.1, A8.4.1.2, A8.4.1.3, A8.4.1.4, A8.4.2.1, A8.4.2.2, A8.4.2.3, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.5.1.3, A8.5.2, A8.6.1.1, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.6.2.3, A8.6.2.4, A8.6.2.5, A8.6.2.6, A8.7.2, A8.7.4, A8.8.1, A8.8.2, A8.8.3, A8.9.1, A8.9.2, A8.9.3, A8.10.2, A8.12.1, A8.12.2, A8.12.3, A8.13, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.3, A8.13.1.4, A8.13.1.5, A8.13.1.6, A8.13.2, A8.13.3.1, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.13.4.4, A8.13.4.5, A8.13.6, A8.14.1, A8.14.2, A8.14.2.1, A8.14.2.2, A8.14.2.3, A8.14.2.4, A8.14.2.5, A8.16.1, A8.16.2, A8.17.1, A8.17.3, A8.17.4, A8.17.5, A8.18.1, A8.18.2.1, A8.18.2.2, A8.18.3.1, A8.18.3.2, A14
A59449,
A95525
A59449, A95525, A39595, A21640, A37302, A75130, A71920, A37303, A39596, A21641, A37307, A1893A, A37308, A37309, A37310, A36917, A39600, A1891A, A36911, A22955, A22950, A22953, A75133, A59457, A80078, A22951, A36913, A39601, A37312, A60691, A37947, A73751, A98154, A94832, A73747, A73750, A81007, A99473, A60692, A73749, A30402, A26347, A26351, A28414, A86645, A28812, A89036, A74779, A76422, A1884A, A86646, A96063, A28415, A90934, A94820, A96631, A64788, A89370, A2534A, A89310, A92489, A97379, A39615, A0504A, A76417, A52621, A21645, A21646, A74994, A0505A, A52623, A39616, A94880, A86642, A0506A, A0507A, A76420, A76419, A0511A, A52626, A37704, A93496, A39345, A0509A, A0510A, A52627, A93490, A93498, A37705, A26762, A39591, A22057, A74999, A75661, A82758, A71119, A39592, A26649, A31163, A75000, A74662, A82759, A88059, A75662, A39593, A26651, A26650, A71287, A82761, A75007, A72975, A74663, A75663, A82760, A75008, A82762, A26655, A39594, A39717, A75664, A90638, A85824, A85816, A80112, A91590, A90639, A95654, A86998, A94843, A85822, A93737, A79105, A79103, A96255, A85817, A85819, A90640, A91591, A94844, A79104, A91592, A85821, A2653A, A2654A, A92716, A92715, A92713, A90636, A60687, A60686, A0609A, A92907, A92920, A2656A, A95783, A85825, A84100, A2659A, A95805, A26355, A85828, A85827, A60688, A30398, A91587, A95784, A90637, A85831, A0611A, A0610A, A0613A, A91589, A84098, A85830, A84096, A2657A, A2658A, A85833, A30400, A95806, A93742, A91588, A95785, A84097, A0403A, A93744, A98384, A98353, A0404A, A88087, A0617A, A0618A, A0619A, A0620A, A93743, A98354, A2626A, A85836, A65002, A30401, A2660A, A89743, A79733, A95657, A95658, A68033, A73015, A21643, A74997, A87968, A68842, A93233, A86445, A36317, A83308, A92903, A68841, A83311, A83310, A73861, A73019, A72992, A72996, A68843, A68035, A72990, A73017, A72994, A68034, A74661, A92893, A92899, A92898, A79735, A79737, A79739, A92905, A92904, A87969, A73021, A73022, A86991, A68037, A91959, A73009, A84099, A36316, A98385, A73007, A91958, A92912, A72998, A88254, A96423, A96422, A96421, A92908, A92915, A98386, A68039, A92913, A92921, A86999, A73000, A73011, A68038, A84093, A95523, A95524, A96424, A92909, A92917, A94580, A84092, A94579, A92916, A79778, A92923, A73004, A98389, A98388, A92922, A92918, A79777, A87000, A73002, A73013, A79776, A92474, A92473, A92468, A92469, A92472, A92465, A92470, A92471, A92467, A92466, A84121, A17415, A69445, A38870, A17418, A84122, A94360, A95811, A83299, A17416, A69447, A94363, A83301, A94354, A83300, A69449, A89369, A71035, A65573, A89401, A95529, A95534, A95857, A95532, A95537, A71036, A93886, A38378, A89402, A71154, A93887, A93888, A95531, A96819, A81145, A92180, A97495, A80931, A80923, A80924, A79743, A39608, A80922, A80925, A79749, A80926, A39610, A79744, A95576, A95577, A95574, A79750, A92167, A1789A, A97549, A0330A, A0334A, A89896, A1863A, A70029, A1139A, A91639, A85746, A99487, A99061, A84286, A99062, A99060, A1790A, A1791A, A1792A, A1793A, A89561, A89899, A89563, A1870A, A81169, A97552, A96931, A96933, A96932, A96934, A0347A, A97551, A89898, A0337A, A0333A, A85748, A0335A, A0331A, A89562, A91643, A89564, A76828, A94193, A89560, A91641, A89897, A91640, A91642, A94191, A91621, A91623, A85747, A0336A, A0332A, A94692, A99489, A99488, A99491, A84287, A99063, A99064, A99065, A99066, A89976, A89991, A89559, A81167, A91617, A76829, A81168, A91619, A93215, A93216, A92709, A94188, A90028, A82445, A2422A, A0312A, A2421A, A96064, A2199A, A2200A, A96628, A73730, A89309, A90468, A94802, A94803, A98725, A92383, A75071, A75075, A92384, A99921, A98277, A93493, A92386, A75072, A75076, A96419, A99922, A75077, A92385, A23462, A84440, A94887, A23463, A94194, A1861A, A87535, A84444, A91319, A94195, A95656, A94888, A84089, A94197, A84090, A84448, A23464, A87967, A84447, A91325, A94196, A94198, A84091, A91701, A96506, A76815, A91702, A88252, A2555A, A82294, A90728, A90727, A82329, A95968, A60450, A90729, A65026, A94498, A94497, A81183, A81184, A84474, A84497, A79266, A94942, A79272, A95267, A95275, A95276, A99185, A0117A, A0118A, A83028, A84283, A84284, A84282, A92717, A99183, A0119A, A84285, A83027, A82679
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 23.5.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12004 A3SZM Právoplatný XA8.3 P72427 Správny poplatok uhradený 11.5.2022 Aesculap AG Detaily
12003 A3SZM Právoplatný XD13.1 P81489 Späťvzatie návrhuNávrh nebol po vyzvaní doplnený. 11.5.2022 EMCM B.V. Detaily
12002 A3ZP Právoplatný A8.4.2.1 A39615 Správny poplatok uhradený 9.5.2022 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
11999 A3ZP Právoplatný
F3.1,
F3.4
F3.1, F3.4, F4.2, F4.4, A8.1.3, A8.9, A8.1.1.2
F80694,
F41312
F80694, F41312, F80696, F41313, A37312, A38378, A71035, A71036, A71154, A71920
Správny poplatok uhradenýNávrh nebol po vyzvaní doplnený. 22.4.2022 ConvaTec Ltd. Detaily
11996 KON Právoplatný D13.1, D13.2
D99352,
D99531
D99352, D99531, D93911, D96995, D1516A
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 1.4.2022 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
11995 KON Právoplatný XA7.1 P59663, P99873 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 1.4.2022 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
11994 A1ZPE Právoplatný A8.6.2.6 A1656A 31.3.2022 T.J. Smith and Nephew Detaily
11993 A1ZPE Právoplatný A8.6.2.6 A1654A 31.3.2022 T.J. Smith and Nephew Detaily
11990 A1ZPE Právoplatný J11.1.2.1 J99729 Návrh nebol po vyzvaní doplnený. 31.3.2022 Hangzhou Singclean Medical Products CO., LTD Detaily
11989 A1ZPE Právoplatný B3.2 B3831A 23.5.2022 Essity Hygiene and Health AB Detaily
11988 A1ZPE Právoplatný J11.1.2.2 J99730 Návrh nebol po vyzvaní doplnený. 31.3.2022 Hangzhou Singclean Medical Products CO., LTD Detaily
11987 A1SZME Právoplatný XD1.9 P81404 16.6.2022 NovaSpine S.A.S. Detaily