[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 1 2 3 4 5 > >>
10990 A2ZNSZM Podaný
XB9.1.1.1,
XB9.1.5.1
XB9.1.1.1, XB9.1.5.1, XB9.1.5.9
P92858,
P92859
P92858, P92859, P65685, P86549
Správny poplatok uhradený 29.1.2021 Eucatech AG Detaily
10991 A2ZNSZM Podaný XB9.1.5.1 P88721 Správny poplatok uhradený 29.1.2021 Eucatech AG Detaily
10992 A2ZNSZM Podaný XD1.6 P89582 Správny poplatok uhradený 29.1.2021 Chiesi Farmaceutici S.p.A. Detaily
10996 A2ZNSZM Podaný XB9.1.1.1 P95876 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Life Vascular Devices Biotech S.L. Detaily
10997 A2ZNSZM Podaný XB8.4.14 P92743 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Life Vascular Devices Biotech S.L. Detaily
10998 A2ZNSZM Podaný XB8.4.16 P92742 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Life Vascular Devices Biotech S.L. Detaily
10999 A2ZNSZM Podaný XB9.1.5.3 P94700 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Life Vascular Devices Biotech S.L. Detaily
11000 A2ZNSZM Podaný XB6.15 X00896 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Abbott Medical Detaily
11001 A2ZNSZM Podaný XB8.4.6 P92744 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Life Vascular Devices Biotech S.L. Detaily
11002 A2ZNSZM Podaný XB9.1.6 P92738 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Life Vascular Devices Biotech S.L. Detaily
11003 A2ZNSZM Podaný XB9.1.1.1 P91716 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Biosensors Europe SA Detaily
11004 A2ZNSZM Podaný XB9.1.1.1 P95942 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Biosensors Europe SA Detaily
11005 A2ZNSZM Podaný XB14.7, XB14.9.1 X00952, X03136 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Irvine Biomedical, Inc., a St. Jude Medical Company Detaily
11006 A2ZNSZM Podaný XB9.1.1.1 P86571 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Biosensors Europe SA Detaily
11007 A2ZNSZM Podaný XB9.1.1.1 P91717 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Biosensors Europe SA Detaily
11008 A2ZNSZM Podaný XB8.4.14 P92164 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Biosensors Europe SA Detaily
11009 A2ZNSZM Podaný XB8.4.16 P92164 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Biosensors Europe SA Detaily
11010 A2ZNSZM Podaný
XB2.5,
XB2.5.1
XB2.5, XB2.5.1, XB2.8, XB3.3, XB14.8
X03231,
X00669
X03231, X00669, X00668, X00684, X00706, X03208
Správny poplatok uhradený 27.1.2021 St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Detaily
11011 A2ZNSZM Podaný XB9.1.6 P92365 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Biosensors Europe SA Detaily
11012 A2ZNSZM Podaný XB14.30 P92574 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Volcano Corporation Detaily
11013 A2ZNSZM Podaný XB14.30 P96986 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Volcano Corporation Detaily
11014 A2ZNSZM Podaný XB14.45.9 P92573 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Volcano Corporation Detaily
11015 A2ZNSZM Podaný XB9.2.5 P91570 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Trivascular Inc. Detaily
11016 A2ZNSZM Podaný XB9.2.5 P91573 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Trivascular Inc. Detaily
11017 A2ZNSZM Podaný XB9.2.4 P91569 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 Trivascular Inc. Detaily