[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 2 3 4 5 6 > >>
10145 A3SZM Právoplatný
XC4.1.2,
XC4.3.2
XC4.1.2,  XC4.3.2,  XC4.5.2,  XC4.6.6,  XC4.7.1
P95397 Správny poplatok uhradený 18.12.2019 7s Medical AG Detaily
8971 A1SZME Právoplatný XI1.2 P94063 Správny poplatok uhradený 24.8.2018 A.M.I. Agency for Medical Innovations GmbH Detaily
9430 A1SZME Právoplatný XI1.1 P94374 Správny poplatok uhradený 24.8.2018 A.M.I. Agency for Medical Innovations GmbH Detaily
9431 A1SZME Právoplatný XJ1.2 P94381 24.8.2018 A.M.I. Agency for Medical Innovations GmbH Detaily
9432 A1SZME Právoplatný XI1.2 P95379 Správny poplatok uhradený 24.8.2018 A.M.I. Agency for Medical Innovations GmbH Detaily
9664 A1SZME Právoplatný XI1.1 P94374 Správny poplatok uhradený 29.10.2018 A.M.I. Agency for Medical Innovations GmbH Detaily
9666 A1SZME Právoplatný XJ1.2 P94381 Správny poplatok uhradený 29.10.2018 A.M.I. Agency for Medical Innovations GmbH Detaily
10016 A1SZME Právoplatný XJ1.2 P94066 Správny poplatok uhradený 8.8.2019 A.M.I. Agency for Medical Innovations GmbH Detaily
1784 A1SZMN Právoplatný XB14.21 P86255 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 16.8.2012 Aachen Resonance GmbH Detaily
4829 A1SZME Právoplatný XB8.4 P86255 Správny poplatok uhradený 12.5.2014 Aachen Resonance GmbH Detaily
5357 A1SZME Právoplatný XB8.4.11 P86255 Správny poplatok uhradený 15.8.2014 Aachen Resonance GmbH Detaily
319 A1SZMN Právoplatný XC2.1 P89115 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 aap Implantate AG Detaily
354 A1SZMN Právoplatný XD10.1 P81485 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 aap Implantate AG Detaily
7581 A3SZM Právoplatný XC2.1 P89115 Správny poplatok uhradený 30.6.2016 aap Implantate AG Detaily
3262 A1SZME Právoplatný XF2.9 O58613 Správny poplatok uhradený 21.8.2013 Aaren Scientific Inc. Detaily
2453 A3ZP Právoplatný D3.1, D5.1
D73716,
D73719
D73716,  D73719,  D20163
Správny poplatok uhradený 12.2.2013 Abbott Diabetes Care Limited ( ADC UK Ltd.) Detaily
4196 A1ZPE Právoplatný D1.1 D92302 Správny poplatok uhradený 10.3.2014 Abbott Diabetes Care Limited ( ADC UK Ltd.) Detaily
7445 A2ZNZP Právoplatný D3 D45780 Správny poplatok uhradený 30.5.2016 Abbott Diabetes Care Incorporated ( ADC Inc.) Detaily
7358 A1ZPE Právoplatný D2 D60935 Správny poplatok uhradený 31.3.2016 Abbott Diabetes Care Limited (ADC UK Ltd.) Detaily
7362 A1ZPE Právoplatný D5 D95305 Späťvzatie návrhu 31.3.2016 Abbott Diabetes Care Limited (ADC UK Ltd.) Detaily
7443 A2ZNZP Právoplatný D1.1 D92302 Správny poplatok uhradený 30.5.2016 Abbott Diabetes Care Limited (ADC UK Ltd.) Detaily
8916 A1ZPN Právoplatný D D53685 Späťvzatie návrhu 30.9.2017 Abbott Diabetes Care Limited (ADC UK Ltd.) Detaily
9157 A1ZPN Právoplatný D D53685 Správny poplatok uhradenýNávrh nebol po vyzvaní doplnený. 30.12.2017 Abbott Diabetes Care Limited (ADC UK Ltd.) Detaily
9739 A1ZPN Právoplatný D D53685 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 18.3.2019 Abbott Diabetes Care Limited (ADC UK Ltd.) Detaily
10152 A2ZNZP Právoplatný D D53685 Správny poplatok uhradený 28.8.2019 Abbott Diabetes Care Limited (ADC UK Ltd.) Detaily