[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
9519 A1ZPE Právoplatný J6.2.1.2 J89814 Návrh nebol po vyzvaní doplnený. 3.9.2018 I-Ming Sanitary Materials Co., Ltd. Detaily
9520 A1ZPE Právoplatný J6.2.2.2 J89813 Návrh nebol po vyzvaní doplnený. 3.9.2018 I-Ming Sanitary Materials Co., Ltd. Detaily
9521 A1ZPE Právoplatný J5.5.1 J89809 Návrh nebol po vyzvaní doplnený. 3.9.2018 I-Ming Sanitary Materials Co., Ltd. Detaily
9522 A1ZPE Právoplatný J5.1.2 J89807 Návrh nebol po vyzvaní doplnený. 3.9.2018 I-Ming Sanitary Materials Co., Ltd. Detaily
9523 A1ZPE Právoplatný J5.3.2 J89810 Návrh nebol po vyzvaní doplnený. 3.9.2018 I-Ming Sanitary Materials Co., Ltd. Detaily
9524 A1ZPE Právoplatný J4.3.5.1 J89801 Návrh nebol po vyzvaní doplnený. 3.9.2018 I-Ming Sanitary Materials Co., Ltd. Detaily
8222 A3ZP Právoplatný A8.1.2.3 A80093 Správny poplatok uhradený 26.1.2017 3M Company, 3M Health Care Detaily
8528 A1ZPE Právoplatný F4.3 F97373 Správny poplatok uhradený 28.12.2017 3M Company, 3M Health Care Detaily
11611 A1ZPE Právoplatný A8.13.1.1 A93499 30.12.2021 3M Deutschland GmbH, Health Care Business Detaily
11612 A1ZPE Právoplatný A8.13.1.2 A93500 30.12.2021 3M Deutschland GmbH, Health Care Business Detaily
11613 A1ZPE Právoplatný A8.13.1.2 A93501 30.12.2021 3M Deutschland GmbH, Health Care Business Detaily
11614 A1ZPE Právoplatný A8.13.1.2 A93502 30.12.2021 3M Deutschland GmbH, Health Care Business Detaily
11291 A1ZPE Právoplatný A8.6.1.2 A80112 29.6.2021 3M Health Care Business Detaily
11292 A1ZPE Právoplatný A8.6.1.3 A2654A 29.6.2021 3M Health Care Business Detaily
11293 A1ZPE Právoplatný A8.6.1.3 A2653A 29.6.2021 3M Health Care Business Detaily
11294 A1ZPE Právoplatný A8.6.1.4 A2656A 29.6.2021 3M Health Care Business Detaily
11295 A1ZPE Právoplatný A8.6.1.4 A2659A 29.6.2021 3M Health Care Business Detaily
11296 A1ZPE Právoplatný A8.6.1.6 A2658A 29.6.2021 3M Health Care Business Detaily
11297 A1ZPE Právoplatný A8.6.1.6 A2657A 29.6.2021 3M Health Care Business Detaily
11298 A1ZPE Právoplatný A8.6.1.7 A2626A 29.6.2021 3M Health Care Business Detaily
11299 A1ZPE Právoplatný A8.6.1.7 A2660A 29.6.2021 3M Health Care Business Detaily
7204 A1ZPE Právoplatný A9 A95665 Správny poplatok uhradený 30.3.2016 3M Poland Manufacturing Sp. Z o.o. Detaily
7208 A1ZPE Právoplatný A9 A95666 Správny poplatok uhradený 30.3.2016 3M Poland Manufacturing Sp. Z o.o. Detaily
7176 A1SZME Právoplatný XC4.1.2 P95397 Správny poplatok uhradený 29.3.2016 7s Medical AG Detaily
7177 A1SZME Právoplatný XC4.1.4 P95397 Správny poplatok uhradený 29.3.2016 7s Medical AG Detaily