[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 7 8 9 10 11 > >>
2977 A1SZME Právoplatný XC1.13
J26552,
J26564
J26552, J26564, J83091, J26555
Správny poplatok uhradený 20.6.2013 SERF (Société d'Etude, Recherche et Fabrication) Detaily
2981 A1SZME Právoplatný XC1.13
J83089,
J26564
J83089, J26564, J83091, J26555
Správny poplatok uhradený 20.6.2013 SERF (Société d'Etude, Recherche et Fabrication) Detaily
2985 A1SZME Právoplatný XC1.14
J83089,
J26564
J83089, J26564, J83091, P81909, J26555
Správny poplatok uhradený 20.6.2013 SERF (Société d'Etude, Recherche et Fabrication) Detaily
2989 A1SZME Právoplatný XC1.14
J83089,
J26564
J83089, J26564, J83091, J26560, J26555
Správny poplatok uhradený 20.6.2013 SERF (Société d'Etude, Recherche et Fabrication) Detaily
3009 A1SZME Právoplatný XC1.9
A78741,
A78744
A78741, A78744, J83095, J26560, P90806, P90848
Správny poplatok uhradený 21.6.2013 SERF (Société d'Etude, Recherche et Fabrication) Detaily
3010 A1SZME Právoplatný XC1.9
A78741,
A78744
A78741, A78744, P81909, J83095, P90806, P90848
Správny poplatok uhradený 21.6.2013 SERF (Société d'Etude, Recherche et Fabrication) Detaily
3011 A1SZME Právoplatný XC1.14
J26552,
J26564
J26552, J26564, J83091, P81910, J26555, P90850
Správny poplatok uhradený 21.6.2013 SERF (Société d'Etude, Recherche et Fabrication) Detaily
3019 A1SZME Právoplatný XH1.1 P91038 Správny poplatok uhradený 28.6.2013 OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: Detaily
3023 A1SZME Právoplatný XC1.14
P20098,
P20099
P20098, P20099, P20100, P77674, P77676
Správny poplatok uhradený 25.6.2013 LIMA Corporate, spa Detaily
3030 A1SZME Právoplatný XC2.1 P91162 Správny poplatok uhradený 25.6.2013 C2F Implants Detaily
3031 A1SZME Právoplatný XC2.8 P91162 Správny poplatok uhradený 25.6.2013 C2F Implants Detaily
3032 A1SZME Právoplatný XC2.5 P91162 Správny poplatok uhradený 25.6.2013 C2F Implants Detaily
3033 A1SZME Právoplatný XC2.3 P91162 Správny poplatok uhradený 25.6.2013 C2F Implants Detaily
3034 A1SZME Právoplatný XC2.14
P79779,
P79784
P79779, P79784, P87547
Správny poplatok uhradený 25.6.2013 C2F Implants Detaily
3039 A1SZME Právoplatný XC1.7
P20098,
P20099
P20098, P20099, P20100, P77674, P77676
Správny poplatok uhradený 25.6.2013 LIMA Corporate, spa Detaily
3040 A1SZME Právoplatný XC1.8
P20098,
P20099
P20098, P20099, P20100, P77674, P77676
Správny poplatok uhradený 25.6.2013 LIMA Corporate, spa Detaily
3041 A1SZME Právoplatný XC1.9
P20098,
P20099
P20098, P20099, P20100, P77674, P77676
Správny poplatok uhradený 25.6.2013 LIMA Corporate, spa Detaily
3043 A1SZME Právoplatný XC2.14 P79781, P87547 Správny poplatok uhradený 25.6.2013 C2F Implants Detaily
3044 A1SZME Právoplatný XC1.7
P20098,
P20099
P20098, P20099, P20100, P77674, P77676
Správny poplatok uhradený 25.6.2013 LIMA Corporate, spa Detaily
3045 A1SZME Právoplatný XC1.8
P20098,
P20099
P20098, P20099, P20100, P77674, P77676
Správny poplatok uhradený 25.6.2013 LIMA Corporate, spa Detaily
3046 A1SZME Právoplatný XC1.9
P20098,
P20099
P20098, P20099, P20100, P77674, P77676
Správny poplatok uhradený 25.6.2013 LIMA Corporate, spa Detaily
3047 A1SZME Právoplatný XB2.4 P91447 Správny poplatok uhradený 27.6.2013 Medico S.p.A. Detaily
3048 A1SZME Právoplatný XB2.5 P91447 Správny poplatok uhradený 27.6.2013 Medico S.p.A. Detaily
3051 A1SZME Právoplatný XI1.4 P91246 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 26.6.2013 Promedon S.A. Detaily
3054 A1SZME Právoplatný XH1.1 P91038 Správny poplatok uhradený 28.6.2013 OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: Detaily