[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 4 5 6 7 8 > >>
2754 A1SZME Právoplatný XD10.2 P91028 Správny poplatok uhradený 28.3.2013 Tsunami S.r.l. Detaily
2755 A1SZME Právoplatný XD10.2 P91030 Správny poplatok uhradený 28.3.2013 Tsunami S.r.l. Detaily
2756 A1SZME Právoplatný XB14.1 P74819 Správny poplatok uhradený 28.3.2013 Bard Limited Detaily
2757 A1SZME Právoplatný XB14.1 P74816 Správny poplatok uhradený 28.3.2013 Bard Limited Detaily
2764 A1SZME Právoplatný XB14.13 K88117, K83933 Správny poplatok uhradený 29.3.2013 Covidien llc Detaily
2795 A1SZME Právoplatný XD1.7 P84679 Správny poplatok uhradený 31.3.2013 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Detaily
2796 A1SZME Právoplatný XD1.7 Späťvzatie návrhu 31.3.2013 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Detaily
2797 A1SZME Právoplatný XD1.7 P90535 Správny poplatok uhradený 31.3.2013 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Detaily
2814 A1SZME Právoplatný XH2.3 P90851 Správny poplatok uhradený 22.4.2013 Ethicon, Inc. Detaily
2817 A1SZME Právoplatný XK1.1 P73460 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 23.4.2013 Mentor Detaily
2818 A1SZME Právoplatný XK1.1 P73459 Správny poplatok uhradený 23.4.2013 Mentor Detaily
2819 A1SZME Právoplatný XK1.2 P73457, P73455 Správny poplatok uhradený 23.4.2013 Mentor Medical Systems B.V. Detaily
2820 A1SZME Právoplatný XK1.2 P73458 Správny poplatok uhradený 23.4.2013 Mentor Medical Systems B.V. Detaily
2821 A1SZME Právoplatný XK1.2 P81578 Správny poplatok uhradený 23.4.2013 Perouse Plastie Detaily
2822 A1SZME Právoplatný XK1.3
P75887,
P75888
P75887,  P75888,  P75889
Správny poplatok uhradený 23.4.2013 Mentor Medical Systems B.V. Detaily
2823 A1SZME Právoplatný XK1.3 P81525 Správny poplatok uhradený 23.4.2013 Mentor Medical Systems B.V. Detaily
2824 A1SZME Právoplatný XB14.3 P89901 Správny poplatok uhradený 29.4.2013 Access Point Technologies Detaily
2826 A1SZME Právoplatný XB14.4 P89901 Správny poplatok uhradený 29.4.2013 Access Point Technologies Detaily
2827 A1SZME Právoplatný XB14.5 P89901 Správny poplatok uhradený 29.4.2013 Access Point Technologies Detaily
2828 A1SZME Právoplatný XB14.8 P89902 Správny poplatok uhradený 29.4.2013 Access Point Technologies Detaily
2829 A1SZME Právoplatný XB14.13 P89902 Správny poplatok uhradený 29.4.2013 Access Point Technologies Detaily
2830 A1SZME Právoplatný XC5.7 P82221 Správny poplatok uhradený 29.4.2013 Stryker Endoscopy Detaily
2831 A1SZME Právoplatný XC5.8 P82221 Správny poplatok uhradený 29.4.2013 Stryker Endoscopy Detaily
2832 A1SZME Právoplatný XC5.9 P82221 Správny poplatok uhradený 29.4.2013 Stryker Endoscopy Detaily
2833 A1SZME Právoplatný XC5.10 P82219 Správny poplatok uhradený 29.4.2013 Stryker Endoscopy Detaily