[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 442 443 444 445 446 > >>
5389 KON Právoplatný D8, D12
D38381,
D29614
D38381, D29614, D88843, D88844, D91980, D88841, D88842, D85178, D85179, D85180, D80137, D80136, D75955, D78791, D78792, D89736, D89737, D91485, D29276, D29277, D21050, D36980, D39561, D39562, D31669, D88212, D84709
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 5.9.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5390 KON Právoplatný J4.5.4 J72481 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 5.9.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5391 KON Právoplatný
XA1.1,
XA1.2
XA1.1, XA1.2, XA1.3, XA1.4, XA1.5, XA1.6, XA1.7, XA1.8, XA1.9, XA1.10, XA1.11, XA1.12, XA2.1, XA2.2, XA2.3.1, XA3.1, XA4.1, XA4.1.1, XA4.2, XA4.3, XA5.1, XA6.1, XA7.1, XB1.1, XB1.2, XB1.3, XB2.2, XB2.3, XB2.4, XB2.5, XB2.6, XB2.7, XB2.8, XB3.1, XB3.2, XB3.3, XB4.1, XB5.1, XB5.2, XB5.3, XB5.4, XB5.5, XB5.6, XB5.7, XB5.9, XB5.10, XB5.11, XB5.12, XB6.1, XB6.2, XB6.3, XB6.4, XB6.5, XB6.6, XB6.7, XB6.8, XB6.9, XB6.11, XB6.13, XB6.13.1, XB6.14, XB6.14.1, XB6.15, XB6.15.1, XB6.16, XB6.17, XB6.18, XB6.19.1, XB6.20, XB6.21, XB6.22, XB7.1, XB7.2, XB7.3, XB7.4, XB7.5, XB7.6, XB7.7, XB7.8, XB7.9.1, XB7.9.2, XB7.9.3, XB7.9.4, XB7.10, XB7.11.1.1, XB7.11.1.2, XB7.11.1.3, XB7.11.1.4, XB7.11.1.5, XB7.11.1.6, XB7.11.2.1, XB7.11.2.2, XB7.11.2.3, XB7.11.2.4, XB7.11.2.5, XB7.11.2.6, XB7.11.2.7, XB7.11.2.8, XB7.11.2.9, XB7.11.3, XB7.11.4, XB9.1, XB9.1.1, XB9.5, XB10.1, XB10.2, XB10.3, XB10.4, XB10.5, XB10.6, XB10.10, XB10.11, XB10.12, XB10.13, XB10.14, XB14.1.1, XB14.1.2, XB14.1.3, XB14.2, XB14.3, XB14.4, XB14.5, XB14.7, XB14.8, XB14.9, XB14.9.1, XB14.10, XB14.13, XB14.13.1, XB14.15, XB14.15.1, XB14.16.1, XB14.16.2, XB14.17.1, XB14.17.2, XB14.18.1, XB14.18.2, XB14.19, XB14.20, XB14.21, XB14.22, XB14.23, XB14.25, XB14.25.1, XB14.26, XB14.27, XB14.28, XB14.29, XB14.30, XB14.32, XB14.33, XB14.34.1, XB14.34.2, XB14.34.3, XB14.35, XB14.37, XB14.38, XB14.39, XB14.40, XB14.42, XB14.43, XB14.44, XB14.44.1, XC1.1, XC1.2, XC1.3, XC1.4, XC1.5, XC1.7, XC1.8, XC1.9, XC1.10, XC1.11, XC1.13, XC1.14, XC1.15, XC1.16, XC1.17, XC1.18, XC1.19, XC2.1, XC2.2, XC2.3, XC2.4, XC2.5, XC2.7, XC2.8, XC2.10, XC2.11, XC2.12, XC2.13, XC2.14, XC2.15, XC2.16, XC2.17, XC3.1, XC3.2, XC3.3, XC3.4, XC3.5, XC3.6, XC3.8, XC3.9, XC3.10, XC3.11, XC3.12, XC4.1.1, XC4.1.2, XC4.1.3, XC4.1.4, XC4.1.5, XC4.1.6, XC4.2.1, XC4.2.2, XC4.2.4, XC4.2.5, XC4.2.6, XC4.2.7, XC4.2.8, XC4.2.9, XC4.3.1, XC4.3.2, XC4.3.3, XC4.3.4, XC4.3.5, XC4.3.6, XC4.4.1, XC4.4.2, XC4.4.3, XC4.4.4, XC4.4.5, XC4.5.1, XC4.5.2, XC4.5.3, XC4.5.4, XC4.5.5, XC4.5.6, XC4.6.1, XC4.6.2, XC4.6.3, XC4.6.4, XC4.6.5, XC4.6.6, XC4.6.7, XC4.7.1, XC4.7.2, XC4.8.1, XC4.8.2, XC4.8.3, XC4.9.1, XC4.9.3, XC4.10.1, XC5.1, XC5.2, XC5.3, XC5.3.1, XC5.4, XC5.5, XC5.5.1, XC5.6, XC5.7, XC5.8, XC5.9, XC5.10, XC5.11, XC5.12, XC5.13, XD1.1, XD1.2, XD1.3, XD1.4, XD1.5, XD1.6, XD1.6.1, XD1.7, XD1.7.1, XD1.8, XD1.9, XD1.9.1, XD1.10, XD1.11, XD1.12.1, XD1.12.2, XD1.13, XD2.1, XD2.2, XD2.3, XD2.4, XD3.1, XD4.1, XD5.1, XD5.2, XD5.3, XD5.4, XD5.5, XD6.1, XD7.1, XD7.2, XD8.1, XD8.2, XD9.1, XD10.1, XD10.2, XD11.1, XD11.1.2, XD11.1.3, XD11.1.4, XD12.1, XD13.1, XE1.1, XE1.2, XE1.3, XE1.4.1, XE1.4.2, XE1.5.1, XE1.5.2, XE1.5.3, XE1.6.1, XE1.6.2, XE1.7, XF2.8, XF2.9.1, XF2.9.3, XF2.10.1, XF2.10.3, XF2.10.4, XF2.10.5, XF2.11, XF2.1, XF2.9, XF2.13, XF3.1, XF5.2, XF7.2, XF7.3, XF8.1, XF8.2, XF8.3, XF8.4, XF8.5, XF8.6, XG1.1, XG1.2, XG1.2.1, XG1.3, XG1.4, XG1.5, XG2.1, XG2.2, XG2.3, XG3.4, XG3.5, XG3.6, XG3.7, XG3.9, XH1.1, XH1.2, XH1.3, XH2.1, XH2.1.1, XH2.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6, XH2.7, XI1.1, XI1.2, XI1.3.1, XI1.3.2, XI1.3.3, XI1.4, XJ1.1, XJ1.1.1, XJ1.2, XJ1.3, XK1.1, XK1.2, XK1.3, XL1.1, XL1.2.1, XL1.2.2, XL1.3, XL1.4, XL1.5, XL1.6, XL2.1, XL2.2
P77606,
P77607
P77606, P77607, P72075, P81077, P87785, P77602, P77603, P57608, P57615, P64868, P64869, P64870, P64871, P64872, P64873, P64874, P64875, P65201, P77604, P64847, P64851, P64853, P64855, P64856, P77605, P65199, P64846, P64849, P64852, P64854, P79438, P79439, P79440, P65036, P88119, P88120, P88121, P82872, P83347, P57616, P58048, P83346, P70772, P59939, P76434, P84140, P84139, P89159, P89519, P87803, P84138, P88935, P85002, P87437, P59203, P59663, P70249, P15086, P89728, P89729, P77769, P79030, P73762, P91864, P85265, P73365, P71857, P82993, P88884, P87163, P85026, P81091, P81087, P85264, P82992, P83047, P89556, P84362, P89555, P71856, P81094, P81089, P87003, P91343, P91342, P87162, P76298, P83978, P91447, P81088, P81092, P39683, P88297, P86038, P88301, P84421, P81090, P81095, P81708, P88298, P88300, P85554, P53830, P89557, P85555, P91344, P41159, P83979, P81416, P74303, P92029, P92030, P90880, P91888, P92027, P92028, P86743, P22869, P85837, P86745, P86747, P86748, P81281, P89476, P84968, P89477, P86520, P84995, P84997, P81945, P81417, P89475, P89473, P89474, P86519, P86521, P84998, P82250, P92025, P92026, P89393, P86744, P92023, P92024, P86883, P81280, P86746, P86749, P86750, P87918, P78323, P90185, P82147, P92204, P39845, P22925, P39839, P84331, P72522, P36995, P88294, P41060, P68594, P89394, P87370, P85880, P82001, P73528, P86522, P88882, P86523, P80955, P80956, P83265, P89496, P40822, P74301, P74302, P85285, P89516, P22870, P72606, P81009, P75933, P75934, P80954, P81944, P88295, P40817, P31988, P40823, P84332, P80957, P92736, P89838, P72523, P84953, P81056, P87667, P90879, P78209, P86543, P88328, P79623, P65231, P65232, P65233, P75859, P85072, P85073, P90969, P90970, P67924, P67925, P70925, P81063, P81064, P81065, P81066, P67927, P59664, P53959, P75878, P75858, P70226, P70040, P71969, P71774, P69953, P85902, P85903, P85904, P85905, P86454, P86455, P86456, P79732, P86600, P74389, P78125, P60711, P90077, P70052, P67928, P87367, P78712, P60712, P84991, P81671, P88234, P54127, P86711, P81675, P81677, P81670, P91566, P78880, P87865, P89056, P89057, P89108, P89109, P87648, P87647, P86092, P56673, P89037, P90339, P80301, P87867, P80302, P89060, P87866, P80303, P89059, P69677, P91275, P87864, P59979, P53962, P87378, P69954, P32807, P85157, P86468, P91127, P86457, P86458, P87659, P78225, P37164, P70113, P70119, P60366, P60367, P32965, P76025, P70926, P78227, P83263, P60370, P82351, P37165, P78218, P60369, P83262, P70116, P85536, P68564, P78219, P76031, P91437, P70927, P70931, P86451, P86272, P70089, P70090, P86274, P70932, P76710, P69969, P80744, P70091, P70088, P71389, P80745, P70842, P86269, P86270, P86273, P86271, P70840, P70844, P89907, P91477, P91716, P86571, P91717, P82361, P71971, P88407, P71458, P90119, P83686, P88696, P75646, P86093, P65703, P88964, P91347, P74013, P87857, P84202, P72607, P88912, P72905, P90465, P84470, P89352, P85501, P72004, X86482, P89990, P74802, P32811, P74804, P88345, P74805, P65722, P65723, P65724, P72286, P89467, P72293, P82262, P57863, P57864, P70435, P71261, P71262, P71760, P73408, P85156, P83806, P83804, P38305, P74806, P89466, P71259, P71260, P89931, P89930, P72294, P74803, P70930, P81450, P74816, P70087, P74819, P70929, P81474, P81470, P89334, P89335, P39818, P70996, P87989, P87990, P87992, P89901, P38892, P39046, P41422, P41424, P88893, P92022, P78213, P37014, P37015, P39817, P39816, P71131, P39815, P38891, P39061, P71128, P87984, P87986, P77027, P64754, P38695, P38871, P80856, P82996, P86729, P87983, P87996, P87997, P87998, P88000, P88001, P88002, P57659, P78212, P89902, P71130, P41384, P41385, P41389, P41390, P73950, P73951, P41388, P39059, P39060, P60967, P85483, P85484, P91575, P83053, P88601, P86068, P82169, P57660, P86200, P87400, P82170, P33613, P64747, P85485, P85513, P87993, P87994, P87995, P91312, P90042, P88722, P83048, P83049, P89062, P67940, P83052, P82171, P90989, P90990, P91433, K88117, K83933, P69958, P32822, P73723, P70982, P85481, P85591, P85657, P80375, P88405, P71770, P80543, P82589, P90044, P82249, P91848, P86550, P68911, P87948, P81051, P77994, P82353, P90072, P89139, P85420, Z79365, P73348, P77202, P82026, P77717, P77718, P72888, P85450, P85451, P81357, P72935, P81527, X86094, X86095, P83956, P85550, P88038, P69115, P82305, P81057, P83398, P81355, P82866, P74147, P89465, P85258, P86255, P86027, P83961, P83073, P89392, P38875, P82089, P58118, P60864, P85129, P85057, P72292, P52660, P72291, P52661, P75006, P92032, P92033, P76679, P91148, P38879, P38881, P38886, P38888, P60969, P34349, P52762, P81052, P83900, P65727, P65728, P36784, P41166, P85061, P88911, P36783, P36778, P36781, P36780, P36786, P36785, P41163, P85668, P41371, P41372, P41373, P41374, P68808, P42174, P67986, P77222, P77220, P77221, P85001, P87603, P75033, P85235, P87700, P88404, P90073, P90384, P72362, P91901, P82568, P91250, P85551, P66110, P64958, P39822, P83729, P60506, P71912, P73481, P88049, P39827, P39047, P74376, P52759, P60861, P75003, P59601, P82719, P76680, P38426, P39052, P39053, P87375, P52654, P34916, P85296, P89403, P85024, P82173, P80572, P80352, P80353, P87021, P89717, P72243, P81354, P65419, P84296, P87023, P83313, P86033, P73405, P38258, P86265, P86266, P90259, P90260, P89301, P89305, P81451, P89950, P81481, P76193, P76194, P89978, P69753, P60508, P83256, P84295, P82989, P82990, P76299, P73503, P88600, P70313, P77643, P39025, P80356, P80357, P91002, P91197, P80488, P64938, P58187, P84495, P85464, P85465, P88554, P87784, P39821, P39823, P83203, P85656, P80376, P71255, P71258, P82297, P22133, P54457, P88055, P54456, P54217, P54218, P59568, P32552, P32553, P32554, P83726, P31833, P83727, P20098, P20099, P20100, P77674, P77676, P39686, P89069, P89068, P89070, P89093, P54370, P54378, P87924, P73449, P54369, P39147, P39146, P84854, P59944, P88056, P57276, A78741, J26559, J26555, A78743, J87371, P81908, J26564, P54220, P54221, P41010, P54371, P54368, P74398, P89278, P86155, P89368, J26552, J83091, P90603, P90439, P90440, P90441, P90442, P90443, P90444, P90445, P90446, P54131, P59571, P54573, P74496, P74498, P74500, P90991, P86148, P86147, P71057, P71058, P71059, P69126, P69127, P69122, P89520, P89521, P89522, P89523, P89524, P89525, P89526, P89527, P89528, P89529, P89530, P89531, P89532, P81909, J26560, P85505, P57437, P73550, P87956, P77244, P88046, P77251, P77245, P69125, P86151, J83095, P77246, A78744, P90806, P90848, P86150, P88057, P80040, P76731, P82481, P82479, P84485, P84486, P80041, J83089, P81910, P69128, P69129, P82477, P74499, P77143, P54128, P54129, P90039, P84292, P60949, P31835, P82478, P82480, P90850, P54216, P83380, P22134, P84406, P59946, P64928, P81381, P54375, P89115, P72295, P59566, P89092, P39688, P87921, P82820, P84778, P91982, P64927, P91162, P20104, P77672, P77673, P84776, P70068, P85191, P79779, P79781, P79784, P79783, P31837, P82811, P82823, P72296, P82819, P79780, P85192, P79782, P79313, P54373, P84777, P87547, P87548, P84051, P89065, P90078, P89124, P82227, P82228, P82229, P82230, P82231, P82232, P82233, P82234, P82383, P91947, P80859, P31838, P77668, P77669, P77670, P77671, P59567, P70069, P91754, P71278, P69818, P67941, P89066, P78746, P78011, P89410, P80724, P59207, P78175, P87164, P79118, P79119, P79120, P59921, P59915, P71257, P41007, P41008, P41009, P91167, P91169, P91171, P91172, P31841, P31844, P74962, P86185, P86186, P86165, P59917, P91173, P88437, P88160, P88161, P88162, P79986, P86166, P85588, P85590, P91168, P79985, P88401, P90555, P90556, P90557, P90558, P88400, P85589, P31847, P54365, P90559, P71282, P54556, P74129, P74133, P83238, P74058, P74132, P74130, P87401, P74059, P41453, P28997, P89405, P82789, P74135, P86199, P41444, P41445, P83240, P82221, P58088, P82219, P90338, P77017, P85506, P69693, P82222, P87005, P76981, P81488, P74428, P83721, P74426, P71280, P90929, P85891, P91529, P89246, P87357, P89027, P32511, P84416, P87552, P32506, P32515, P90925, P89024, P83284, P89095, P88414, P86889, P32508, P32505, P89583, P75025, P75026, P75027, P81404, P87549, P88375, P85615, P89243, P32514, P70682, P81487, P76983, P86887, P70924, P84584, P66114, P66117, P66115, P66116, P66118, P64752, P91534, P89029, P74427, P73584, P73585, P73587, P73589, P77144, P73590, P89468, P84489, P85433, P89028, P88106, P89922, P91330, P90932, P84488, P87426, P89916, P90535, P32510, P84414, P74425, P91328, P91329, P90361, P75035, P88191, P84418, P81768, P89033, P84938, P76982, P91532, P81376, P86890, P84083, P81770, P81771, P88658, P90931, P60924, P81405, P84541, P73592, P87748, P68689, P75101, P75102, P75103, P80197, P89584, P76972, P91527, P32509, P87757, P84417, P75044, P77020, P86596, P91528, P89022, P92193, P89023, P90772, P82070, P88413, P90930, P90773, P84487, P82071, P75041, P90926, P84291, P89248, P32516, P91530, P91531, P68687, P87272, P89031, P89021, P89032, P76971, P91992, P91998, P91991, P91596, P84550, P89249, P32503, P84540, P88851, P89245, P89585, P86367, P90578, P89714, P32512, P81769, P76973, P91533, P75104, P82330, P75046, P75116, P75105, P76975, P73593, P75042, P60914, P84415, P59941, P89034, P32564, P91030, P81707, P84695, P91029, P88114, P81485, P87761, P87749, P59942, P77986, P77987, P81444, P91028, P88043, P90539, P86514, P70773, P77021, P71284, P90809, P83134, P76034, P85499, P60926, P90933, P81489, Z35135, Z35140, P69896, P71285, P69899, O75423, O58613, P78016, O75424, O64790, P78017, P91434, O64791, O81362, O81310, O65074, O76670, O65974, O65288, O58277, O56662, O90470, P89217, O82041, O85534, O76002, O68667, O85529, O85535, O90469, P90003, O82389, O80643, P68617, O86510, O86002, P76003, O52535, P60549, P60546, P80264, P82391, P91283, P58613, P71654, P71655, P73444, P73468, P91284, P79802, P79803, P67934, P71657, P73443, P91282, P79804, O90006, P60548, N70796, N77132, N71816, N81192, P78899, N73839, N86184, N84935, N71772, N84255, N89845, N72060, P59315, P79315, K88659, K58795, K58796, P89834, K57845, K85592, K68988, P84717, P89928, P91931, P71215, P57541, P91038, P78848, P85012, P23654, P25666, P25665, P91052, P80777, P77191, P77384, P78844, P77192, P77193, P73831, P73822, P78943, P91056, P65907, P74199, P90851, P91057, P91058, P91054, P80776, P80775, P65906, P73830, P73823, P91059, P91055, P91053, P82574, P83952, P77194, P87596, P41172, P70672, P80544, P81495, P41173, P80387, P76683, P79829, P86517, P81649, P85396, P85410, P57141, B84475, B81228, B81227, P81496, P72378, P86768, P81497, P89125, P91247, P82780, P85411, P85412, P89111, P81498, P82779, P73459, P73457, P73455, P81578, P73458, P81525, P75887, P75888, P75889, P74516, P88238, A85468, A85469, P74518, A88237, P74532, P74513, A86756, A88650, A88123, A86758, A86757, P84791, P84792, P84788, A84090, P90679, P74529, P74526, P74514, P74515, P74522, P74531, A85470, P88239, P74520, P74527, A86755, A86759, P74525, A88138, P88021, P74534, P89337, P90634, P74512, A85445, A85404, A86761, P74523, A86762, A85473, A85472, P89044, P85292
Správny poplatok uhradený 5.9.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5392 KON Právoplatný XB14.13.1
P91312,
P90042
P91312, P90042, P88722
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 5.9.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5393 KON Právoplatný XD14.1 P84135 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 5.9.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5394 KON Právoplatný
XE1.4.1,
XE1.4.2
XE1.4.1, XE1.4.2, XE1.5.1, XE1.5.2, XE1.5.3, XE1.6.1, XE1.7
P69896,
Z35135
P69896, Z35135, P72095, P71282, P71285, P69899
Správny poplatok uhradený 5.9.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5622 KON Právoplatný
XH1.1,
XH2.3
XH1.1, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6
P89928,
P71215
P89928, P71215, P57541, P91038, P91056, P65907, P74199, P73822, P78943, P90851, P91057, P73831, P91058, P91054, P80776, P65906, P77193, P73830, P73823, P91059, P91055, P80775
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 2.10.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5623 KON Právoplatný XC4.7.2, XC3.9
P71257,
P90555
P71257, P90555, P88437, P71278, Z28587, Z28588, Z28589, Z28590, Z28591, Z28594, P92016
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 2.10.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5624 KON Právoplatný XD1.9.2 P89916 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 2.10.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5625 KON Právoplatný
XB9.1.1,
XB5.3
XB9.1.1, XB5.3, XB5.4, XB5.4.1
P89990,
P86523
P89990, P86523, P39845, P22925, P39839, P84331, P72522, P36995, P88294, P92053, P41060, P68594, P89394, P87370, P85880, P82001, P73528, P86522, P88882, P81944
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 2.10.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5626 KON Právoplatný B2.2, B3.1
B90211,
B90212
B90211, B90212, B22352, B22356, B21359, B22353, B38907, B22357, B21360, B60430, B60433, B60436, B21361, B22354, B53155, B38895, B35719, B35717, B72668, B72669, B57987, B57988
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 2.10.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5627 KON Právoplatný G3.1.1 G83881 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 2.10.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5628 KON Právoplatný K9.9.1.1, K9.9.1.3
K58801,
K78706
K58801, K78706, K58852, K79562, K58879, K36254, K81556
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 2.10.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5956 KON Právoplatný
L2.1.1,
L3.1
L2.1.1, L3.1, L3.2
L87583,
L72043
L87583, L72043, L81518, L75060, L39697, L80125, L88431, L88015, L65373, L76006, L37788, L88432, L76005, L31587, L69137, L65415, L32111, L58615, L53729, L69135, L69136, L69138, L31559, L72044, L37789, L31588, L81519, L28549, L65374, L89373, L69910, L89017, L53006, L90100, L75061, L70082, L69886, L31558, L65156, L68346, L81515, L65375, L69139, L81516, L68345, L74123, L70430, L53890, L65414, L58616, L76757, L90099, L88011, L64691, L89478, L74124, L89016, L72057, L65413, L70083, L80236, L72045, L75062, L70429, L69911, L58617, L80124, L80699, L87874, L70428, L20582, L37865, L86036, L20581, L68378, L84032, L60884, L37758, L84199, L76756, L76760, L68730, L84198, L87875, L78569, L68371, L84033, L69853, L69854, L89372, L83111, L88565, L88010, L89389, L83112, L83113, L87581, L69867, L69909, L89390, L83704, L81791, L81790, L78567, L89913, L89019, L89018, L72793, L69869, L84030, L87855, L84740, L87845, L87846, L87847, L87849, L87851, L78568, L53014, L87848, L87850, L87854, L76761, L60879, L88009, L76758, L88008, L87582, L88007, L87852, L70081, L80700, L84031, L87853, L68407, L75063, L57556, L70670, L41646, L78563, L88293, L31560, L39698, L75095, L68424, L31561, L78566, L88570, L78564, L78140, L87873, L84702, L88569, L41645, L76762, L88334, L88332, L57558, L69850, L57557, L88335, L37759, L70080, L28547, L78565, L75359, L72791, L29268, L70084, L76763, L70085, L82787
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 25.2.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5957 KON Právoplatný
A8.1.1.1,
A8.1.1.2
A8.1.1.1, A8.1.1.2, A8.1.2, A8.1.3, A8.2, A8.3, A8.4.1, A8.4.2.1, A8.4.2.2, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.5.1.3, A8.5.2, A8.6.1.1, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.7.1, A8.7.2, A8.7.3, A8.7.4, A8.8, A8.9, A8.10.1, A8.10.2, A8.11, A8.12, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.3, A8.13.2, A8.13.3, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.5, A8.13.6, A8.14.1, A8.14.2.1, A8.14.2.2, A8.15.1, A8.15.2, A8.16, A8.17
A59449,
A20142
A59449, A20142, A83302, A40883, A20139, A21640, A39595, A75130, A37302, A71920, A83303, A20140, A20141, A65939, A75131, A37303, A71972, A39596, A21641, A36919, A39597, A37305, A40317, A40318, A20143, A37307, A20144, A40319, A37308, A37310, A39603, A37309, A36917, A80078, A80093, A59457, A20135, A22953, A20136, A39600, A36911, A22955, A75133, A75136, A22950, A20138, A20137, A22951, A36913, A89744, A39601, A37312, A60691, A73750, A26347, A37947, A73751, A60692, A75016, A37948, A81007, A73747, A30402, A73748, A26351, A39618, A83295, A36627, A86644, A86645, A28812, A74779, A72961, A72988, A36628, A64788, A65580, A28414, A89310, A28415, A64789, A90934, A88380, A25863, A25864, A76417, A25865, A52621, A25866, A25867, A76419, A21645, A39615, A86641, A74994, A76420, A86642, A52623, A21646, A39616, A76422, A39345, A52626, A52627, A37704, A37705, A26762, A74999, A39591, A22057, A92170, A75661, A88058, A71119, A82758, A83297, A26649, A31163, A39592, A36623, A75000, A92171, A74662, A82759, A74355, A88059, A75662, A39593, A26651, A26650, A83298, A74356, A74663, A75007, A88060, A75663, A82760, A36624, A92173, A72975, A92172, A82761, A71287, A82762, A72976, A75008, A26655, A39717, A74357, A39594, A36625, A75664, A90638, A84193, A84188, A84189, A85816, A90639, A40234, A91590, A70460, A85729, A91592, A85822, A59128, A85817, A85821, A92713, A90640, A91591, A40235, A85819, A92715, A79105, A85730, A79103, A70461, A74297, A79104, A90636, A60687, A60686, A86351, A26355, A84190, A85825, A60688, A90637, A85649, A85828, A85827, A59130, A70462, A30398, A91587, A86352, A85831, A91589, A30400, A91588, A40237, A86354, A86353, A59129, A85830, A89743, A85836, A53642, A84191, A84192, A30401, A59131, A65002, A83307, A86445, A68033, A83311, A86447, A83308, A68843, A74997, A85116, A86444, A73015, A36317, A84290, A21643, A81743, A73017, A73861, A86446, A72990, A79733, A76802, A76809, A81744, A81745, A72994, A68034, A74661, A87968, A79735, A80112, A73019, A68035, A79737, A72992, A76794, A76797, A76803, A68842, A76791, A76798, A76808, A76812, A76815, A21644, A79739, A68841, A72996, A87969, A73022, A76805, A73021, A68037, A36316, A73009, A76361, A73007, A73011, A72998, A84099, A84085, A73000, A68038, A84092, A76362, A84093, A68039, A88253, A73013, A73002, A79776, A91959, A73004, A84098, A88254, A79777, A79778, A76363, A91958, A76364, A76365, A68779, A68791, A68785, A92474, A28468, A35777, A68783, A92473, A68797, A92469, A35774, A68795, A92468, A68799, A92472, A68781, A92471, A35771, A92467, A68793, A92466, A28469, A68777, A92470, A35768, A68789, A92465, A84121, A83299, A84122, A17415, A17418, A17416, A83300, A38870, A83301, A69445, A69447, A69449, A71035, A65570, A89402, A65573, A71154, A65571, A71036, A38378, A89401, A89369, A70262, A92180, A81145, A81146, A89280, A89283, A89281, A65923, A89282, A80922, A80923, A80924, A80931, A39608, A80932, A79743, A80925, A39610, A80933, A80926, A26348, A79744, A80927, A79749, A80928, A79750, A80929, A92167, A92166, A92168, A92169, A80930, A89899, A81169, A89898, A85748, A76827, A76828, A89897, A89562, A89896, A85747, A89561, A91643, A91642, A89560, A91641, A91640, A85746, A84288, A84286, A91639, A70029, A76829, A64965, A64970, A64964, A81168, A64969, A89991, A64962, A81167, A91622, A91620, A64967, A91619, A91617, A90028, A82445, A73124, A73730, A36630, A89309, A35704, A92385, A92384, A92386, A75072, A92383, A75076, A75077, A75071, A75075, A87535, A23463, A84447, A87967, A84090, A23462, A84440, A84089, A84444, A23464, A91702, A91701, A83825, A22193, A73925, A88252, A82294, A90729, A90728, A90727, A82329, A65026, A60450, A89745, A77025, A83234, A81183, A81184, A84474, A84497, A88583, A88584, A77802, A88585, A79266, A79271, A79291, A79272
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 25.2.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5958 KON Právoplatný B1
B20440,
B91301
B20440, B91301, B20441, B68965, B86243, B71597, B71598, B32773, B31167, B30571, B24746, B90209, B72665, B66158, B58709, B59708, B90210, B21349, B66159, B30572, B60677, B60601, B21339, B38902, B60678, B66160, B59705, B71592, B59848, B53320, B60602, B73332, B59706, B83426, B71750, B71593, B87605, B87604, B59849, B59850, B28800, B87623, B68964, B88848, B60603, B41328, B91904, B28377, B20439, B73333, B73336, B53317, B20436, B59707, B59851, B73334, B38903, B28801, B87625, B60679, B71594, B71595, B73335, B60604, B20437, B28802, B87627, B53318, B70574, B86377, B88897
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 25.2.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5959 KON Právoplatný K9.13.1, K9.13.2 K79542, K72640 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 25.2.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5968 KON Právoplatný XB6.19.1, XB6.20
P86468,
P91127
P86468, P91127, P92577, P86454, P86455, P86456, P86457, P86458
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.3.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5969 KON Právoplatný XB2.3, XB2.5
P85264,
P82992
P85264, P82992, P73365, P83047, P92054, P71857, P87163, P89556, P86038, P84421, P84362, P89555, P71856, P81094, P81091, P81087, P81089, P87003, P91343, P91342, P92632, P87162, P88884, P76298, P83978, P85265, P88297, P39683, P91447, P88301, P85026, P81088, P81092, P81090, P81095
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.3.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5970 KON Právoplatný XB9.1.1.1, XB14.20
P92422,
P89907
P92422, P89907, P91477, P91716, P86571, P91717, P82361, P71971, P88407, P71458, P90119, P83686, P88696, P75646, P92858, P86093, P65703, P88964, P91347, P74013, P68771, P87857, P84202, P72607, P88912, P86482, P72905, P90465, P84470, P89352, P85501, P72004, P88405, P71770, P80543, P82589, P92552, P90044, P82249, P91848, P86550, P68911, P81051, P77994, P87948, P82353, P90072, P89139, P85120, P79365, P73348, P77202, P82026, P77717, P77718, P72888, P85450, P85451, P81357, P72935, P81527, P86094, P86095, P83956, P93023, P85550, P88038, P69115, P82305, P81057, P83398, P81355, P82866, P74147, P89465
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.3.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5971 KON Právoplatný
XL1.1,
XL1.2.1
XL1.1, XL1.2.1, XL1.2.2, XL1.4, XL1.5, XL1.6
P74516,
P88238
P74516, P88238, A85468, A92569, A85469, A92860, P74518, A88237, P74532, P74513, A86756, A88650, A88123, A86758, A86757, A93026, P84791, P84792, P84788, A84090, P90679, P74529, P74526, P74514, P74515, P74522, P74531, A85470, A92861, P88239, P74520, P74527, A86755, A86759, P74525, A88138, P90634, P74512, A85404, A92571, A85445, A86761, P74523, A93025, A86762, A85472, A92856, A85473
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.3.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5972 KON Právoplatný XL2.2 P85292 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.3.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
6225 KON Právoplatný D10.1.1, D10.1.2
D82442,
D82443
D82442, D82443, D92325, D84610, D70958, D91491, D84609, D92631
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.5.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
6226 KON Právoplatný K6.1, K9.2
K80050,
K80049
K80050, K80049, K80054, K80053, K80056, K80055, K69299, K58038, K91242, K91243, K65371, K65369, K65370, K37763, K92630, K31231, K90549, K37765, K37766, K75629, K30739, K31232, K31233, K30738, K79993, K75950, K68587, K72735, K75946, K75944, K75943, K75951, K80132, K80130, K72734, K75947, K80133, K80131, K36902, K36901, K74653, K65585
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.5.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
6227 KON Právoplatný
XH1.1,
XH2.1
XH1.1, XH2.1, XH2.1.1, XH2.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6
P89928,
P91931
P89928, P91931, P71215, P57541, P91038, P78848, P85012, P23654, P91048, P91049, P25666, P25665, B82130, P89426, P79370, P81826, P91420, P91419, P91052, P80777, P77191, P77384, P78844, P77192, P77193, P73831, P73822, P78943, P73830, P91056, P65907, P74199, P90851, P91057, P91058, P91054, P80776, P80775, P91418, P91421, P65906, P73823, P91059, P91055
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 4.6.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily