[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 441 442 443 444 445 > >>
7587 A3SZM Právoplatný XD5.2 P90772 Správny poplatok uhradený 30.6.2016 LDR Medical Detaily
7588 A3SZM Právoplatný XD5.2 P82070 Správny poplatok uhradený 30.6.2016 LDR Medical Detaily
7589 A3SZM Právoplatný XD5.2 P82070 Správny poplatok uhradený 30.6.2016 LDR Medical Detaily
8118 A3SZM Právoplatný XG1.1 N70796, N73839 Správny poplatok uhradený 28.12.2016 MED-EL Elektromedizinische Geräte GesmbH Detaily
8512 A3SZM Právoplatný XD11.1.3 P94780 Správny poplatok uhradený 31.3.2017 BonAlive Biomaterials Ltd Detaily
8602 A3SZM Právoplatný XC5.15 P94132 Správny poplatok uhradený 28.6.2017 FIN-CERAMICA FAENZA S.p.A. Detaily
8899 A3SZM Právoplatný XB9.1.5.14 P75653 Správny poplatok uhradenýSpäťvzatie návrhu 29.9.2017 Medtronic 3F Therapeutics Detaily
8900 A3SZM Právoplatný XB9.1.5.7 P60985 Správny poplatok uhradený 29.9.2017 Medtronic, Inc. Detaily
8994 A3SZM Právoplatný L7.4 L81797, L90340 Správny poplatok uhradený 30.11.2017 James Leckey Design Ltd. Detaily
9194 A3SZM Právoplatný XB9.1.5.8 P58296 Správny poplatok uhradený 31.1.2018 OptiMed Medizinische Istrument GmbH Detaily
9409 A3SZM Právoplatný XG1.2.1, XG1.3 N72060, N89845 Návrh nebol po vyzvaní doplnený. 28.6.2018 VIBRANT MED-EL Hearing Technology GmbH Detaily
9410 A3SZM Právoplatný XG2.1 N77132 Správny poplatok uhradenýNávrh nebol po vyzvaní doplnený. 28.6.2018 MED-EL Elektromedizinische Geräte GesmbH Detaily
9663 A3SZM Právoplatný XC3.12
P79118,
P79119
P79118, P79119, P79120
Správny poplatok uhradený 26.10.2018 Synergie Ingénierie Médicale (Synimed) Detaily
9801 A3SZM Právoplatný XG1.1 N71816, N84935 Správny poplatok uhradený 28.2.2019 Cochlear Limited Detaily
10145 A3SZM Právoplatný
XC4.1.2,
XC4.3.2
XC4.1.2, XC4.3.2, XC4.5.2, XC4.6.6, XC4.7.1
P95397 Správny poplatok uhradený 18.12.2019 7s Medical AG Detaily
10657 A3SZM Právoplatný XB14.14 P93201, P88722 Správny poplatok uhradený 19.8.2020 Medtronic, Inc. Detaily
10923 A3SZM Právoplatný XF2.10.3, XF2.10.5 O56662 Správny poplatok uhradený 29.1.2021 Alcon Laboratories, Inc. Detaily
10948 A3SZM Právoplatný XC1.7 P90603 Správny poplatok uhradený 23.1.2021 Copf Bionic GmbH Detaily
10949 A3SZM Právoplatný XC1.1
P94902,
P94905
P94902, P94905, P94808, P94815
Správny poplatok uhradený 23.1.2021 Merete Medical GmbH Detaily
10955 A3SZM Právoplatný
XG1.1,
XG1.1.1
XG1.1, XG1.1.1, XG2.2, XG1.2.1
N86184,
N77132
N86184, N77132, N93779, P93703, N98241, N89845, N95101
Správny poplatok uhradený 25.1.2021 MED-EL Elektromedizinische Geräte GesmbH Detaily
10960 A3SZM Právoplatný XB14.44 P69579, P77601 Správny poplatok uhradenýSpäťvzatie návrhu 25.1.2021 B. Braun Melsungen AG Detaily
10961 A3SZM Právoplatný XB14.22 P58118 Správny poplatok uhradený 25.1.2021 B. Braun Melsungen AG Detaily
11022 A3SZM Právoplatný XB9.1.5.1 P69579, P77601 Správny poplatok uhradený 27.1.2021 B. Braun Melsungen AG Detaily
11032 A3SZM Právoplatný
XH2.1,
XH2.5
XH2.1, XH2.5, XH2.6
P96453,
P96450
P96453, P96450, P96455
Správny poplatok uhradený 28.1.2021 Meril Endo Surgery Pvt. Ltd. Detaily
11034 A3SZM Právoplatný XB9.1.5.14, XB9.1.6 P93705, P91189 Správny poplatok uhradenýSpäťvzatie návrhu 28.1.2021 InspireMD LTD Detaily