[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 439 440 441 442 443 > >>
12988 A2ZVZP Právoplatný A8.6.1.6 A85830 Správny poplatok uhradený 27.9.2023 Paul Hartmann AG Detaily
12989 A2ZVZP Právoplatný A8.6.1.6 A85831 Správny poplatok uhradený 27.9.2023 Paul Hartmann AG Detaily
12990 A2ZVZP Právoplatný A8.6.1.6 A85833 Správny poplatok uhradený 27.9.2023 Paul Hartmann AG Detaily
12994 A2ZVZP Právoplatný A8.12.3 A39610 Správny poplatok uhradený 13.3.2024 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
12995 A2ZVZP Podaný A8.5.1.1 A75661 Správny poplatok uhradený 13.3.2024 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
12997 A2ZVZP Právoplatný A8.2.1 A73751 Správny poplatok uhradený 13.3.2024 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
12998 A2ZVZP Právoplatný A8.13.3.2 A75072 Správny poplatok uhradený 13.3.2024 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
13000 A2ZVZP Právoplatný A8.5.1.2 A39592 Správny poplatok uhradený 13.3.2024 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
13001 A2ZVZP Právoplatný A8.5.1.3 A39593 Správny poplatok uhradený 13.3.2024 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
13002 A2ZVZP Právoplatný A8.13.6 A88252 Správny poplatok uhradený 13.3.2024 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
13004 A2ZVZP Podaný A13.1.2 A1793A Správny poplatok uhradený 13.3.2024 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
13045 A2ZVZP Právoplatný A8.13.1.2 A89560 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13046 A2ZVZP Právoplatný A8.13.1.2 A89561 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13047 A2ZVZP Právoplatný A8.13.1.2 A89562 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13048 A2ZVZP Právoplatný A8.13.1.2 A89563 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13049 A2ZVZP Právoplatný A8.13.1.2 A89564 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13050 A2ZVZP Právoplatný A8.13.1.2 A96931 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13051 A2ZVZP Právoplatný A8.13.1.2 A96933 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13052 A2ZVZP Právoplatný A8.13.1.2 A96934 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13064 A2ZVZP Právoplatný K4.2 K30924 Správny poplatok uhradený 26.10.2023 Prokinesis s.r.o. Detaily
13067 A2ZVZP Právoplatný A8.6.1.7 A0403A Správny poplatok uhradený 18.3.2024 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13068 A2ZVZP Právoplatný A8.6.1.7 A0404A Správny poplatok uhradený 18.3.2024 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13069 A2ZVZP Právoplatný A8.6.1.7 A98353 Správny poplatok uhradený 18.3.2024 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13070 A2ZVZP Právoplatný A8.6.1.7 A98354 Správny poplatok uhradený 18.3.2024 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13071 A2ZVZP Právoplatný A8.6.1.7 A98384 Správny poplatok uhradený 18.3.2024 Mönlycke HealthCare AB Detaily