[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 439 440 441 442 443 > >>
10298 A4ZCHZP Právoplatný K9.10
K88377,
K96232
K88377, K96232, K93991, K94336, K93993, K89715, K89926, K94426, K70158, K89927, K98785, K91474, K98783, K91472, K89224, K91471, K93990
Správny poplatok uhradený 27.7.2020 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
10338 A4ZCHZP Právoplatný G1.1 G99345 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 31.12.2019 ARIES a.s. Detaily
10339 A4ZCHZP Právoplatný G3.1.2 G99346 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 31.12.2019 ARIES a.s. Detaily
10347 A4ZCHZP Právoplatný J6.2.1.1 J98525, J98551 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 23.12.2019 TONUS ELAST Ltd. Detaily
10348 A4ZCHZP Právoplatný J4.3.1.2 J98537 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 23.12.2019 TONUS ELAST Ltd. Detaily
10349 A4ZCHZP Právoplatný J4.3.2.1 J98538 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 23.12.2019 TONUS ELAST Ltd. Detaily
10424 A4ZCHZP Právoplatný N1.2.1 N96166 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.2.2020 GN ReSound A/S Detaily
10704 A4ZCHZP Právoplatný J4.1.1.1 J99347 Návrh obsahuje odporúčanie KK 30.12.2020 ARIES a.s. Detaily
10811 A4ZCHZP Právoplatný A8.13.6 A88252 Späťvzatie návrhu 23.2.2021 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
10874 A4ZCHZP Právoplatný A8.13.1.1, A8.13.1.2
A97549,
A97551
A97549, A97551, A97552
Návrh obsahuje odporúčanie KK 28.12.2020 Absorbent AB Detaily
11150 A4ZCHZP Právoplatný D3
D83693,
D91494
D83693, D91494, D75029, D45780, D92964, D90813, D94613, D96681, D87159, D92695, D99119, D0500A, D92825, D79824, D96354, D0147A, D98853, D90388, D58789, D76989, D80720, D79076, D79511, D36621, D64942, D94211, D90277, D83143, D86483, D90103, D79821, D75440, D97977, D90394
Späťvzatie návrhu 5.3.2021 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
11151 A4ZCHZP Právoplatný
D10.1.1,
D10.1.2
D10.1.1, D10.1.2, D10.2.2, D10.2.3, D10.2.4, D10.2.5, D10.2.6, D10.2.7, D10.1
D0636A,
D99593
D0636A, D99593, D99594, D99590, D99591, D99592, D99583, D99584, D99585, D99586, D99587, D99588, D91493, D96729, D95585, D95586, D76035, D76036, D69271, D69268, D69269, D69270, D69278, D69279, D92326, D94576, D70962, D70961, D0635A, D99396, D91492, D69283, D69284, D70959, D69288, D20751, D20750, D0634A, D99395, D0394A, D91491, D93590, D82442, D82443, D92325, D84610, D84609
Späťvzatie návrhu 5.3.2021 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
11152 A4ZCHZP Právoplatný
D11.1,
D11.2
D11.1, D11.2, D11.3
D36885,
D0637A
D36885, D0637A, D0017A, D78786, D91007, D91008, D90035, D28129
Späťvzatie návrhu 5.3.2021 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
11153 A4ZCHZP Právoplatný D12
D99538,
D88212
D99538, D88212, D84709, D99351
Späťvzatie návrhu 5.3.2021 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
11155 A4ZCHZP Právoplatný D13, D13.1 D93911, D99352 Späťvzatie návrhu 5.3.2021 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
11399 A4ZCHZP Právoplatný K9.11.4 K0199A Späťvzatie návrhu 10.8.2021 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
11401 A4ZCHZP Právoplatný K9.12.3 K1120A Späťvzatie návrhu 10.8.2021 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
12243 A4ZCHZP Právoplatný A8.13.6 A2555A Návrh obsahuje odporúčanie KK 16.2.2023 BSN medical GmbH Detaily
12461 A4ZCHZP Právoplatný J5.5.1 J97729 Návrh obsahuje odporúčanie KK 30.12.2022 Protetika, a.s. Detaily
12610 A4ZCHZP Podaný K4.2 K92655 Správny poplatok uhradený 27.3.2023 MLAD s.r.o. Detaily
12770 A4ZCHZP Podaný J5.5.1 J97730 Správny poplatok uhradený 18.4.2023 Protetika, a.s. Detaily
1 KON Právoplatný A10, A13.2 A20397, A71740 Správny poplatok uhradený 19.12.2011 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1210 KON Právoplatný
B1.1,
B1.2
B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, B3, B4, B5
B20440,
B20436
B20440, B20436, B20437, B20438, B20439, B20441, B20442, B20443, B20444, B20445, B20446, B20447, B20448, B20449, B20450, B20451, B20453, B20454, B20455, B20456, B20457, B20458, B20459, B20701, B20702, B20703, B20709, B20710, B20711, B21034, B21035, B21036, B21037, B21038, B21039, B21040, B21041, B21336, B21337, B21338, B21339, B21340, B21341, B21342, B21343, B21344, B21345, B21346, B21347, B21349, B21351, B21352, B21353, B21355, B21356, B21357, B21359, B21360, B21361, B21377, B21378, B21379, B21380, B21962, B21970, B21973, B21978, B21980, B21982, B21985, B21993, B22043, B22045, B22047, B22352, B22353, B22354, B22356, B22357, B23354, B23355, B23356, B23357, B23358, B23359, B23360, B24740, B24741, B24742, B24743, B24744, B24745, B24746, B24747, B24748, B24749, B24750, B24751, B28059, B28061, B28377, B28378, B28783, B28785, B28787, B28788, B28789, B28790, B28792, B28794, B28800, B28801, B28802, B30568, B30569, B30570, B30571, B30572, B30639, B30640, B30642, B30644, B30645, B30646, B30647, B31166, B31167, B32773, B32774, B35286, B35287, B35288, B35289, B35290, B35291, B35292, B35717, B35719, B35749, B35752, B35813, B35814, B35815, B38895, B38900, B38901, B38902, B38903, B38907, B39457, B39458, B39459, B40840, B40841, B41328, B41565, B41566, B41567, B41568, B50481, B50482, B50483, B50484, B50485, B50486, B50487, B50488, B53055, B53146, B53147, B53155, B53317, B53318, B53319, B53320, B57985, B57986, B57987, B57988, B58351, B58352, B58709, B58717, B59677, B59696, B59697, B59698, B59699, B59700, B59701, B59702, B59703, B59704, B59705, B59706, B59707, B59708, B59711, B59712, B59713, B59714, B59715, B59716, B59717, B59718, B59719, B59720, B59721, B59722, B59723, B59724, B59725, B59847, B59848, B59849, B59850, B59851, B59984, B60430, B60433, B60436, B60582, B60583, B60589, B60590, B60591, B60592, B60593, B60594, B60595, B60597, B60598, B60599, B60600, B60601, B60602, B60603, B60604, B60605, B60606, B60607, B60608, B60677, B60678, B60679, B60695, B60696, B60697, B60698, B60700, B60701, B60702, B60788, B60789, B65960, B65961, B66156, B66157, B66158, B66159, B66160, B66161, B66162, B68964, B68965, B69198, B69199, B69200, B69201, B69202, B69256, B69257, B69258, B69259, B69260, B70306, B70307, B70308, B70309, B70310, B70574, B70987, B70988, B70989, B70990, B70991, B70992, B70993, B70994, B70995, B71583, B71584, B71585, B71586, B71587, B71588, B71589, B71590, B71592, B71593, B71594, B71595, B71597, B71598, B71601, B71602, B71603, B71749, B71750, B71751, B72665, B72668, B72669, B72670, B73296, B73298, B73332, B73333, B73334, B73335, B73336, B73340, B73341, B73515, B73516, B73517, B73518, B73889, B73890, B73891, B73892, B73893, B73894, B73895, B74340, B74341, B74342, B74343, B74345, B77597, B79116, B79808, B79809, B79810, B79950, B79951, B79952, B79954, B79955, B79957, B79958, B79960, B79961, B80014, B80015, B81035, B81036, B81037, B81038, B81039, B81040, B81150, B81151, B81152, B81153, B81157, B81158, B81159, B81668, B82900, B82901, B82902, B82903, B83271, B83272, B83273, B83426, B83427, B83428, B83429, B83430, B83431, B83432, B83433, B83434, B83435, B83436, B83437, B85544, B85545, B85546, B85740, B85741, B85742, B85743, B85744, B85745, B86220, B86240, B86241, B86242, B86243, B86377, B86378, B86379, B86380, B86460, B86461, B86462, B86463, B86464, B87031, B87032, B87033, B87034, B87522, B87604, B87605, B87623, B87625, B87627
Správny poplatok uhradený 23.3.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1211 KON Právoplatný
A8.10.1,
A8.13.3
A8.10.1, A8.13.3, A8.13.4, A8.13.5, A8.18.1, A8.18.2
A60450,
A75072
A60450, A75072, A22193, A23462, A23463, A23464, A73925, A75071, A75075, A75076, A75077, A83825, A84089, A84090, A84282, A84283, A84284, A84285, A84440, A84444, A84447, A87535, A87967
Správny poplatok uhradený 23.3.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1212 KON Právoplatný K4.2
K84600,
K58349
K84600, K58349, K30924, K30925, K30926
Správny poplatok uhradený 23.3.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily