[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 438 439 440 441 442 > >>
8234 A4ZCHZP Právoplatný
B1.2,
B2.2
B1.2, B2.2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B10.1.1
B28802,
B28061
B28802, B28061, B53319, B30639, B30640, B28059, B35719, B35717, B35286, B35290, B35288, B35289, B86220, B35292, B35291, B81039, B28783, B81150, B70988, B28788, B28785, B81154, B81157, B70991, B81151, B70989, B28789, B81035, B81155, B81158, B70992, B70309, B81152, B81156, B81159, B70993, B70990, B28787, B81038, B20701, B70994, B81036, B28790, B65960, B70995, B70987, B65961, B81153, B81037, B81040, B70310, B20702, B20703, B92064, B92065, B93637, B93636, B70307, B39457, B95242, B39458, B95243, B95244, B95245, B39459, B70308, B28792, B30644, B30642, B28794, B30645, B30646, B30647, B23357, B91394, B23355, B23358, B23359, B20710, B91395, B23356, B77597, B20711, B91396
Správny poplatok uhradenýNávrh nebol po vyzvaní doplnený. 22.2.2017 Paul Hartmann AG Detaily
8236 A4ZCHZP Právoplatný B
B30571,
B90209
B30571, B90209, B72665, B66158, B60601, B58709, B90210, B94323, B87625, B53318, B60602, B66159, B30572, B94324, B21339, B71592, B60603, B66160, B59848, B53320, B94325, B73332, B59706, B83426, B71750, B71593, B87605, B87604, B59849, B59850, B28800, B87623, B68964, B91904, B28377, B20439, B73333, B73336, B53317, B20436, B59707, B71597, B59851, B32773, B60604, B20440, B71594, B73334, B28801, B91301, B20437, B20441, B87627, B68965, B86243, B70574, B71598, B90211, B66161, B89453, B28061, B90212, B21340, B83427, B53319, B83428, B86460, B21037, B21341, B86461, B85742, B90213, B94876, B59713, B59715, B59716, B30639, B30640, B21342, B59714, B20442, B21344, B21038, B60690, B60605, B20438, B92992, B85743, B90215, B24748, B20443, B91015, B21345, B21039, B94615, B94614, B94616, B21343, B60607, B60608, B60606, B92688, B21346, B91016, B21347, B28059, B73329, B20445, B94618, B94617, B94619, B95487, B94621, B94620, B94622, B95049, B95491, B73895, B95488, B94623, B94624, B95048, B95492, B95047, B95489, B95494, B95495, B95497, B95496, B94625, B59724, B59723, B59722, B59725, B21356, B21355, B85741, B85740, B95854, B95853, B28792, B30644, B30642, B95443, B20453, B85744, B85745, B95856, B95855, B28794, B30645, B30646, B30647, B95444, B20454, B71751, B20455, B20456, B71603, B71602, B71601
Späťvzatie návrhu 23.2.2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
8268 A4ZCHZP Právoplatný K9.10.1 K94426 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 9.3.2017 Löwenstein Medical Technology GmbH+Co.KG Detaily
8862 A4ZCHZP Právoplatný K9.9.3 K89534 Správny poplatok uhradenýNávrh nebol po vyzvaní doplnený. 28.9.2017 ATOS Medical AB Detaily
9261 A4ZCHZP Právoplatný A8.17
A79266,
A79271
A79266, A79271, A79291, A87504, A94942, A79272, A95275, A95276
Správny poplatok uhradenýNávrh nebol po vyzvaní doplnený. 29.3.2018 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
9347 A4ZCHZP Právoplatný K9.11.3 K90810 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 24.5.2018 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
9698 A4ZCHZP Právoplatný J11.1.1 J93854 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 13.12.2018 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
9699 A4ZCHZP Právoplatný A8.2.1 A73747 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 13.12.2018 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
10004 A4ZCHZP Právoplatný J6.2.2.2
J98549,
J98545
J98549, J98545, J98525, J98551
Správny poplatok uhradený 14.9.2019 TONUS ELAST Ltd. Detaily
10005 A4ZCHZP Právoplatný J4.3
J98533,
J98537
J98533, J98537, J98538, J98540
Správny poplatok uhradený 14.9.2019 TONUS ELAST Ltd. Detaily
10007 A4ZCHZP Právoplatný J6.1.1 J98535 Správny poplatok uhradený 6.6.2019 TONUS ELAST Ltd. Detaily
10012 A4ZCHZP Právoplatný J5.1.1 J98532 Správny poplatok uhradený 6.6.2019 TONUS ELAST Ltd. Detaily
10013 A4ZCHZP Právoplatný J4.1.2.1 J98533 Správny poplatok uhradený 6.6.2019 TONUS ELAST Ltd. Detaily
10017 A4ZCHZP Právoplatný J5.3.2 J72318 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 18.12.2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
10019 A4ZCHZP Právoplatný J5.3.3 J70418 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 18.12.2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
10020 A4ZCHZP Právoplatný J5.5.2 J53475, J94030 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 18.12.2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
10021 A4ZCHZP Právoplatný J6.1.1 J92097, J58512 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 18.12.2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
10022 A4ZCHZP Právoplatný J6.1.2 J37414, J39135 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 18.12.2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
10023 A4ZCHZP Právoplatný J6.1.3 J34332, J69493 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 18.12.2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
10025 A4ZCHZP Právoplatný J6.2.1.1 J56587, J22116 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 18.12.2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
10026 A4ZCHZP Právoplatný J6.2.2.2 J77984, J96860 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 18.12.2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
10027 A4ZCHZP Právoplatný D3 D90103, D90813 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 26.11.2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
10123 A4ZCHZP Právoplatný L.2.1 L69139 Správny poplatok uhradený 30.6.2019 Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactury Ltd. Detaily
10156 A4ZCHZP Právoplatný A8.13.2 A94802, A94803 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 11.12.2019 ActiMaris AG Detaily
10297 A4ZCHZP Právoplatný
K9.6.1,
K9.6.2
K9.6.1, K9.6.2, K9.6.3
K81176,
K93987
K81176, K93987, K89792, K70130, K40649, K40650, K23493, K91789, K70142, K90635
Správny poplatok uhradený 27.7.2020 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily