[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
< 1 2 3 4 5 > >>
261 A1SZME Právoplatný XJ1.2 P72378 Späťvzatie návrhu 27.2.2012 Ethicon Sarl Detaily
262 A1SZME Právoplatný XJ1.3 P72378 Späťvzatie návrhu 27.2.2012 Ethicon Sarl Detaily
946 A1SZME Právoplatný XD1.1 P81488 Späťvzatie návrhu 8.3.2012 Genadyne Europe B.V. Detaily
1285 A1SZME Právoplatný XH1.2 P71215 Správny poplatok uhradenýSpäťvzatie návrhu 30.3.2012 Covidien llc Detaily
1483 A1SZME Právoplatný XA4.1 P88935 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 31.5.2012 Medtronic, Inc. Detaily
1585 A1SZME Právoplatný XD8.1 P75042 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.6.2012 Alphatec Spine Detaily
1769 A1SZME Právoplatný XD1.4 P83284 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 17.8.2012 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Detaily
1770 A1SZME Právoplatný XD1.5 P83284 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 17.8.2012 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Detaily
1778 A1SZME Právoplatný XD5.1 P89023 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.8.2012 Globus Medical, Inc. Detaily
1779 A1SZME Právoplatný XD6.1 P89714 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.8.2012 Globus Medical, Inc. Detaily
1780 A1SZME Právoplatný XD9.1 P89034 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.8.2012 Globus Medical, Inc. Detaily
1781 A1SZME Právoplatný XD1.1 P89027 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.8.2012 Globus Medical, Inc. Detaily
1792 A1SZME Právoplatný XD1.2 P89027 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.8.2012 Globus Medical, Inc. Detaily
1793 A1SZME Právoplatný XD1.3 P89027 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.8.2012 Globus Medical, Inc. Detaily
1847 A1SZME Právoplatný XC1.7
P89520,
P89521
P89520, P89521, P89522, P89523, P89524, P89525, P89526, P89527, P89528, P89529, P89530, P89531, P89532
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 27.8.2012 Instrumentaria d.d. Detaily
1901 A1SZME Právoplatný XD3.1 P76982 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 24.9.2012 Cousin Biotech s.a.s Detaily
1924 A1SZME Právoplatný XD1.6 P89468 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.9.2012 Aesculap AG Detaily
1925 A1SZME Právoplatný XD1.7 P89468 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.9.2012 Aesculap AG Detaily
1926 A1SZME Právoplatný XD1.8 P89468 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.9.2012 Aesculap AG Detaily
1927 A1SZME Právoplatný XD1.9 P89468 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.9.2012 Aesculap AG Detaily
1974 A1SZME Právoplatný XB3.3 P86883 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.9.2012 Medtronic, Inc. Detaily
1975 A1SZME Právoplatný XB3.3 P86883 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.9.2012 Medtronic, Inc. Detaily
2138 A1SZME Právoplatný XA4 Späťvzatie návrhu 21.11.2012 Medtronic, Inc. Detaily
2156 A1SZME Právoplatný XD1.2 P76981 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 22.11.2012 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Detaily
2157 A1SZME Právoplatný XD1.3 P76981 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 22.11.2012 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Detaily