[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 467 468 469 470 471
65 A1SZMN Právoplatný XC1.8
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
63 A1SZMN Právoplatný XC1.8
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
61 A1SZMN Právoplatný XC1.8
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
60 A1SZMN Právoplatný XC1.8
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
59 A1SZMN Právoplatný XC1.7
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
57 A1SZMN Právoplatný XC1.7
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
56 A1SZMN Právoplatný XC1.7
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
54 A1SZMN Právoplatný XC1.7
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
52 A1SZMN Právoplatný XC1.5
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
50 A1SZMN Právoplatný XC1.5
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
49 A1SZMN Právoplatný XC1.5
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
47 A1SZMN Právoplatný XC1.4
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
45 A1SZMN Právoplatný XC1.4
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
43 A1SZMN Právoplatný XC1.4
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
41 A1SZMN Právoplatný XC1.3
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
40 A1SZMN Právoplatný XC1.3
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
39 A1SZMN Právoplatný XC1.3
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
37 A1SZMN Právoplatný XC1.1
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
36 A1SZMN Právoplatný XC1.1
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
34 A1SZMN Právoplatný XC1.1
P32552,
P32553
P32552, P32553, P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
1 KON Právoplatný A10, A13.2 A20397, A71740 Správny poplatok uhradený 19.12.2011 Ministerstvo zdravotníctva Detaily