[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 454 455 456 457 458 > >>
347 A1SZMN Právoplatný XB2.3 P73365 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily
346 A1SZMN Právoplatný XB2.2 P87163 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily
345 A1SZMN Právoplatný XB2.2 P73365 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily
344 A1SZMN Právoplatný XJ1.1 P12344 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 Ethicon Sarl Detaily
342 A1SZMN Právoplatný XD6.1 P88413 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
340 A1SZMN Právoplatný XB9.7 P88744 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Lombard Medical Ltd Detaily
339 A1SZMN Právoplatný XB9.7 P88746 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Lombard Medical Ltd Detaily
338 A1SZMN Právoplatný XB9.7 P88745 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Lombard Medical Ltd Detaily
337 A1SZMN Právoplatný XB9.7 P88743 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Lombard Medical Ltd Detaily
336 A1SZMN Právoplatný XB9.7 P77096 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Lombard Medical Ltd Detaily
333 A1SZMN Právoplatný XB14.30 P86033 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 LightLab Imaging, Inc. Detaily
332 A1SZMN Právoplatný XB14.20 P83398 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 Biosensors Europe SA Detaily
331 A1SZMN Právoplatný XB9.1 P88912 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.2.2012 Biosensors Europe SA Detaily
330 A1SZMN Právoplatný XB9.1 P80529 Späťvzatie návrhu 28.2.2012 Biosensors Europe SA Detaily
329 A1SZMN Právoplatný XB14.30 P86033 Späťvzatie návrhu 28.2.2012 Volcano Europe SA/NV Detaily
328 A1SZMN Právoplatný XB10.10, XB10.11
P83806,
P83804
P83806,  P83804,  P83805
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 Bard Limited Detaily
326 A1SZMN Právoplatný XD10.1 P88114 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Bonesupport AB Detaily
325 A1SZMN Právoplatný XD9.1 P59941 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Königsee Implantate GmbH Detaily
324 A1SZMN Právoplatný XD2.4 P84938 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Fourth Dimension Spine GmbH Detaily
322 A1SZMN Právoplatný XB14.30 P87023 Späťvzatie návrhu 28.2.2012 Volcano Europe SA/NV Detaily
320 A1SZMN Právoplatný XA1.2 P72075 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Christoph Miethke GmbH & CO. KG Detaily
319 A1SZMN Právoplatný XC2.1 P89115 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 aap Implantate AG Detaily
315 A1SZMN Právoplatný XC1.1
P54217,
P54218
P54217,  P54218,  P59568
Správny poplatok uhradený 28.2.2012 BEZNOSKA s.r.o. Detaily
314 A1SZMN Právoplatný XC1.9 P71255 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Benoist Girard Detaily
313 A1SZMN Právoplatný XC1.8 P71255 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Benoist Girard Detaily