[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 2 3 4 5 6 > >>
13009 A3ZP Podaný A8.4.1.4 A5156A Správny poplatok uhradený 28.9.2023 AQUASYSTEM, s.r.o. Detaily
13008 A1SZME Podaný XH1.1.1 P5505A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 Gyrus ACMI Detaily
13007 A1ZPE Podaný B3.2 B95442 Správny poplatok uhradený 12.11.2023 APOGEE MEDICAL SUPPLIES ltd. Detaily
13006 A1ZPE Podaný B3.2 B95441 Správny poplatok uhradený 12.11.2023 APOGEE MEDICAL SUPPLIES ltd. Detaily
13005 A1ZPE Podaný B3.2 B95446 Správny poplatok uhradený 12.11.2023 APOGEE MEDICAL SUPPLIES ltd. Detaily
13004 A2ZVZP Vyzvaný A13.1.2 A1793A Správny poplatok uhradenýNávrh nebol po vyzvaní doplnený. 27.9.2023 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
13002 A2ZVZP Vyzvaný A8.13.6 A88252 Správny poplatok uhradenýNávrh nebol po vyzvaní doplnený. 27.9.2023 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
13001 A2ZVZP Vyzvaný A8.5.1.3 A39593 Správny poplatok uhradenýNávrh nebol po vyzvaní doplnený. 27.9.2023 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
13000 A2ZVZP Vyzvaný A8.5.1.2 A39592 Správny poplatok uhradenýNávrh nebol po vyzvaní doplnený. 27.9.2023 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
12999 A1ZPE Podaný B3.2 B95445 Správny poplatok uhradený 12.11.2023 APOGEE MEDICAL SUPPLIES ltd. Detaily
12998 A2ZVZP Vyzvaný A8.13.3.2 A75072 Správny poplatok uhradenýNávrh nebol po vyzvaní doplnený. 27.9.2023 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
12997 A2ZVZP Vyzvaný A8.2.1 A73751 Správny poplatok uhradenýNávrh nebol po vyzvaní doplnený. 27.9.2023 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
12995 A2ZVZP Vyzvaný A8.5.1.1 A75661 Správny poplatok uhradenýNávrh nebol po vyzvaní doplnený. 27.9.2023 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
12994 A2ZVZP Vyzvaný A8.12.3 A39610 Správny poplatok uhradenýNávrh nebol po vyzvaní doplnený. 27.9.2023 Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Detaily
12993 A1SZMN Podaný XB8.0 P6011A Správny poplatok uhradený 7.11.2023 Q´Apel Medical, Inc Detaily
12992 A1ZPE Podaný K9.11.2 K3381A Správny poplatok uhradený 30.9.2023 Respironics, Inc. Detaily
12991 A1ZPE Podaný K9.11.2 K3380A Správny poplatok uhradený 30.9.2023 Respironics, Inc. Detaily
12990 A2ZVZP Podaný A8.6.1.6 A85833 Správny poplatok uhradený 27.9.2023 Paul Hartmann AG Detaily
12989 A2ZVZP Podaný A8.6.1.6 A85831 Správny poplatok uhradený 27.9.2023 Paul Hartmann AG Detaily
12988 A2ZVZP Podaný A8.6.1.6 A85830 Správny poplatok uhradený 27.9.2023 Paul Hartmann AG Detaily
12987 A2ZVZP Podaný A8.6.1.5 A85827 Správny poplatok uhradený 27.9.2023 Paul Hartmann AG Detaily
12986 A2ZVZP Podaný A8.6.1.4 A85825 Správny poplatok uhradený 27.9.2023 Paul Hartmann AG Detaily
12985 A2ZVZP Podaný A8.6.1.3 A85822 Správny poplatok uhradený 27.9.2023 Paul Hartmann AG Detaily
12984 A2ZVZP Podaný A8.6.1.3 A85817 Správny poplatok uhradený 27.9.2023 Paul Hartmann AG Detaily
12983 A2ZVZP Podaný A8.6.1.5 A1743A Správny poplatok uhradený 27.9.2023 Paul Hartmann AG Detaily