[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 1 2 3 4 5 > >>
99 A1SZMN Právoplatný XD1.6 P32508 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
100 A1SZMN Právoplatný XD1.6 P32505 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
101 A1SZMN Právoplatný XD1.7 P32514 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
102 A1SZMN Právoplatný XD1.7 P32508 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
103 A1SZMN Právoplatný XD1.7 P32505 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
104 A1SZMN Právoplatný XD1.8 P32514 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
105 A1SZMN Právoplatný XD1.8 P32508 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
106 A1SZMN Právoplatný XD1.8 P32505 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
107 A1SZMN Právoplatný XD1.9 P32514 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
108 A1SZMN Právoplatný XD1.9 P32505 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
109 A1SZMN Právoplatný XD1.10 P32510 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
110 A1SZMN Právoplatný XD1.11 P32510 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
111 A1SZMN Právoplatný XD3.1 P88658 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
112 A1SZMN Právoplatný XD5.1 P32509 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
113 A1SZME Právoplatný XD1.6 P86889 Späťvzatie návrhu 29.2.2012 Alphatec Spine Detaily
118 A1SZMN Právoplatný XD5.1 P32509, P77020 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
119 A1SZMN Právoplatný XD5.2 P88413 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
120 A1SZMN Právoplatný XD5.3 P32516 Späťvzatie návrhu 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
121 A1SZME Právoplatný XD1.7 P86889 Späťvzatie návrhu 29.2.2012 Alphatec Spine Detaily
122 A1SZMN Právoplatný XD5.3 P32516, P77020 Späťvzatie návrhu 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
123 A1SZMN Právoplatný XD5.4 P32503 Späťvzatie návrhu 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
124 A1SZMN Právoplatný XD5.4 P32503, P77020 Späťvzatie návrhu 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
125 A1SZMN Právoplatný XD7.1 P32512 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
126 A1SZMN Právoplatný XD7.2 P32512 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
127 A1SZMN Právoplatný XD9.1 P32564 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily