[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
< 1 2 3 4 5 > >>
70 A1SZMN Právoplatný XC1.9
P32552,
P32553
P32552,  P32553,  P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
71 A1SZMN Právoplatný XC1.13
P32552,
P32553
P32552,  P32553,  P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
72 A1SZMN Právoplatný XC1.14
P32552,
P32553
P32552,  P32553,  P32554
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
73 A1SZMN Právoplatný XC2.1 P72295 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
74 A1SZMN Právoplatný XC2.4 P72296 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
75 A1SZMN Právoplatný XC2.4 P72295 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
76 A1SZMN Právoplatný XC2.7 P72296 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
77 A1SZMN Právoplatný XC2.13 P72295 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
78 A1SZMN Právoplatný XC2.14 P72295 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
79 A1SZMN Právoplatný XC2.15 P72295 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
80 A1SZMN Právoplatný XC2.15 P84051 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
82 A1SZMN Právoplatný XD1.1 P32511 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
83 A1SZME Právoplatný XD9.1 P75042 Späťvzatie návrhu 29.2.2012 Alphatec Spine Detaily
84 A1SZMN Právoplatný XD1.1 P87357 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
86 A1SZMN Právoplatný XD1.2 P32511 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
87 A1SZMN Právoplatný XD1.2 P87357 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
88 A1SZME Právoplatný XD10.2 P86888 Späťvzatie návrhu 29.2.2012 Alphatec Spine Detaily
90 A1SZMN Právoplatný XD1.3 P32511 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
91 A1SZMN Právoplatný XD1.3 P87357 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
93 A1SZMN Právoplatný XD1.4 P32515 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
94 A1SZMN Právoplatný XD1.4 P87552 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
95 A1SZMN Právoplatný XD1.4 P32506 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
96 A1SZMN Právoplatný XD1.5 P32515 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
97 A1SZMN Právoplatný XD1.5 P88414 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily
98 A1SZMN Právoplatný XD1.6 P32514 Správny poplatok uhradený 29.2.2012 Aesculap AG Detaily