[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
14367 A1SZME Podaný XB14.19.2 P7362A, P99562 6.6.2024 Biosense Webster, Inc. Detaily
12971 A2ZVZP Podaný A8.5.2 A4495A Správny poplatok uhradený 5.6.2024 Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. Detaily
12969 A2ZVZP Podaný A8.5.1.1 A4489A Správny poplatok uhradený 5.6.2024 Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. Detaily
14376 KON Podaný
A8.13.3.3,
A8.4.1.3
A8.13.3.3, A8.4.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.6, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.16.2, A8.6.2.6, A8.6.2.4, A8.6.1.5, A8.13.4.5, A8.13.4.2, A8.4.1.2, A8.1.2.2, A8.1.1.5, A8.13.2, A8.4.1.1, A8.13.4.3, A8.4.1.4, A8.13.6, A8.6.1.7, A8.6.1.3, A8.3.3, A8.19, A12, A8.18.1, A8.16.3, A8.13.4.4, A8.17.4, A8.19.3, A8.19.2, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.5.2, A8.19.1, A8.10.2, A8.3.2, A8.18.3.2, A5.2, A8.6.1.2, A7.3, A7.5, A7.4, A8.17.3, A8.13.4.1, A8.6.2.2, A8.6.2.3, A16, A8.4.2.3, A8.17.5, A8.17.6, A8.15.2, A8.6.2.5, B3.2, B5, B1.1, B3.1, B2.1, B10.1.3, B1.2, B10.1.1, B2.2, B7, D8, D13.1, D1.1, D10.1.1, D10.2.1, D10.2.2, D12.3, D12.1, D3.1, D12.2, D14, D10.2.1.2, F4.5, F1.1.3, F4.3, F1.1.1, F1.2.2, F1.3.1, F2.1.3, F6.1, F3.1, F11.4, F11.2, F3.3, F11.1, F1.1.2, F1.2.3, F2.1.1, F11.5, F1.3, F1.2.1, F2.3.1, F4.1, G1.1, G3.1.1, G5.1, G5.2, G3.1.2, J11.1.2.1, J11.1.2.2, J4.3.1.2, J5.3.1, J4.1.1.2, J13.1, J4.1.2.2, J11.1.1, J11.1.2.3, J11.2, J4.3.3.4, J5.1.2, J4.3.3.2, J5.5.1, J6.1.2, J6.2.2.2, J6.3.3, J6.2.2.1, J6.4.2, J6.4.1, K9.11.4, K9.12.3, K9.2, K9.11.3, K3.1.5, K5.4, K9.12.1, K9.11.2, K7.1, K3.2.2, K6.3, K6.1, K9.9.6, K3.1.3, K3.1.7, L2.3, L2.1.2, L3.2, L7.4, L1.2, L7.3, L4.1.3, L9.2, L8.2, L10, L1.1, L2.2, L7.1, L7.2, L8.1, L5.2, N1.2, N4.2, N1.3, N4.1, N1.4
A0181A,
A0316A
A0181A, A0316A, A0609A, A0610A, A0611A, A0613A, A1139A, A1140A, A1141A, A1142A, A1143A, A1256A, A1653A, A1654A, A1655A, A1656A, A1658A, A1659A, A1742A, A1743A, A1789A, A1790A, A1791A, A1792A, A1793A, A1838A, A1839A, A1840A, A1861A, A1863A, A1870A, A1884A, A1891A, A1893A, A2199A, A2200A, A2201A, A23465, A2422A, A2534A, A2555A, A2556A, A2557A, A2558A, A2559A, A2560A, A2626A, A2653A, A2654A, A2656A, A2657A, A2658A, A2659A, A2660A, A2789A, A3226A, A3227A, A3229A, A3230A, A3273A, A3489A, A3490A, A3491A, A3494A, A3562A, A3563A, A3688A, A3690A, A3692A, A3758A, A3759A, A3760A, A3761A, A3795A, A3851A, A4002A, A4343A, A4344A, A4347A, A4348A, A4349A, A4489A, A4491A, A4495A, A4511A, A4563A, A4564A, A4679A, A4745A, A4834A, A4920A, A5156A, A5452A, A5600A, A5616A, A5681A, A5683A, A5685A, A5686A, A5687A, A5688A, A5689A, A5693A, A5694A, A5695A, A5696A, A5972A, A5973A, A5974A, A5975A, A5976A, A73016, A73018, A73020, A75975, A75976, A75977, A75978, A75979, A79292, A80112, A83027, A84441, A84443, A84446, A90468, A91140, A91141, A93499, A93500, A93501, A93502, A93841, A94881, A95267, A95268, A95271, A95841, A96778, A98387, A99094, A99095, B0978A, B1470A, B1938A, B2117A, B2118A, B2119A, B2183A, B2363A, B2503A, B2504A, B2505A, B2506A, B2507A, B2508A, B2518A, B2519A, B2520A, B2521A, B2522A, B2764A, B2994A, B2995A, B2996A, B2997A, B2998A, B3257A, B3258A, B3379A, B3514A, B3515A, B3518A, B3519A, B3520A, B3550A, B3551A, B3552A, B3607A, B3608A, B3609A, B3643A, B3644A, B3645A, B3659A, B3805A, B3806A, B3831A, B3900A, B3901A, B3902A, B3903A, B3904A, B3905A, B3906A, B3907A, B3908A, B3909A, B3910A, B3912A, B3917A, B3919A, B3920A, B3921A, B3954A, B3956A, B3957A, B4008A, B4011A, B4514A, B4949A, B4950A, B5791A, B57987, B57988, B5805A, B71589, B71590, B82902, B82903, B98303, B98304, B98305, D0513A, D0632A, D0831A, D0834A, D1669A, D1788A, D1945A, D2346A, D2347A, D2348A, D3250A, D3252A, D3266A, D3269A, D3441A, D3442A, D4058A, D4227A, D4228A, D4497A, D4623A, D4624A, D4625A, D5120A, D5286A, D5418A, D5873A, D94333, D99112, D99381, D99580, D99581, D99582, F0237A, F0238A, F1999A, F2000A, F2001A, F2002A, F2003A, F2004A, F2083A, F2085A, F2086A, F2087A, F2129A, F2133A, F2135A, F2136A, F2189A, F2190A, F2191A, F2192A, F2193A, F2194A, F2195A, F2196A, F2197A, F2198A, F2323A, F2325A, F2326A, F2327A, F2839A, F3340A, F3488A, F3555A, F3666A, F3667A, F3668A, F3964A, F3965A, F4121A, F4122A, F4123A, F4124A, F4125A, F4126A, F4128A, F4129A, F4130A, F4131A, F4132A, F4133A, F4134A, F4135A, F4136A, F4137A, F4138A, F4139A, F4140A, F4141A, F4142A, F4143A, F4250A, F4325A, F4473A, F4486A, F4487A, F4772A, F4774A, F4790A, F4791A, F4792A, F4793A, F4794A, F4795A, F4802A, F4809A, F4810A, F5860A, F5970A, F6138A, F6384A, F6504A, F6509A, F6511A, F6513A, F6521A, F6526A, F91796, F91798, F91812, F91820, F91821, F92565, F92566, F93054, F93415, F93441, F93461, G2143A, G2833A, G2842A, G2843A, G2844A, G2845A, G2846A, G2847A, G5143A, G5144A, G6063A, G6064A, G6065A, G6066A, G6104A, J1075A, J1076A, J1128A, J1844A, J1845A, J1846A, J2125A, J2265A, J2322A, J2553A, J2753A, J4162A, J4170A, J4411A, J4670A, J4915A, J4916A, J5140A, J5141A, J5142A, J5222A, J5660A, J6079A, J6084A, J6093A, J6094A, J6095A, J6096A, J6097A, J6101A, J6102A, J6404A, J6405A, J6406A, J95167, J95168, J97014, J99729, J99730, K0199A, K1120A, K1832A, K2095A, K2550A, K2551A, K2809A, K3133A, K3134A, K3135A, K3136A, K3380A, K3381A, K4806A, K5553A, K5943A, K6590A, K6591A, K6595A, K6605A, K94791, K98979, K98980, K98981, L0756A, L0758A, L0759A, L1131A, L1132A, L1665A, L2549A, L3446A, L5661A, L5662A, L6585A, L6586A, L6588A, L6589A, L6597A, L6599A, L6600A, L6601A, L6603A, L6604A, L90340, L91264, L96713, L96926, N0886A, N1163A, N1534A, N1574A, N1724A, N1725A, N2380A, N2382A, N2385A, N2387A, N2535A, N2536A, N2537A, N2538A, N2540A, N2541A, N2544A, N2545A, N2546A, N2548A, N2603A, N2604A, N2605A, N2606A, N3015A, N3333A, N3334A, N3832A, N3836A, N4068A, N4081A, N4086A, N4340A, N4341A, N4342A, N4416A, N4574A, N4575A, N4576A, N4582A, N4583A, N4592A, N4593A, N4594A, N4596A, N4598A, N4599A, N4601A, N4602A, N4604A, N4605A, N4616A, N4617A, N4630A, N4631A, N4693A, N4889A, N4894A, N4896A, N4897A, N4899A, N4914A, N4964A, N4965A, N4969A, N4970A, N4978A, N4980A, N4982A, N5032A, N5033A, N5034A, N5035A, N5036A, N5038A, N5039A, N5040A, N5041A, N5042A, N5043A, N5094A, N5100A, N5101A, N5174A, N5175A, N5176A, N5186A, N5187A, N5188A, N5189A, N5190A, N5191A, N5192A, N5193A, N5194A, N5197A, N5198A, N5236A, N5237A, N5238A, N5345A, N5348A, N5395A, N5396A, N5397A, N5409A, N5589A, N5590A, N5591A, N5592A, N5593A, N5594A, N5595A, N5596A, N5741A, N5742A, N5743A, N5745A, N5881A, N5887A, N98605
Správny poplatok uhradený 3.6.2024 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
14375 KON Podaný
XA1.1.1,
XA1.2.1
XA1.1.1, XA1.2.1, XA1.7, XA3.1, XA3.5, XA3.6, XA4.1.1, XA4.1.4, XA4.2.1, XA8.1, XA8.2, XA8.4, XB1.2, XB10.1, XB10.1.1, XB10.2, XB10.2.1, XB11.7, XB11.9, XB13.1.3, XB13.1.6, XB13.1.7, XB13.1.8, XB13.2.3, XB14.12, XB14.15.1, XB14.15.2, XB14.18.3, XB14.19.1, XB14.19.2, XB14.20, XB14.21, XB14.22, XB14.24, XB14.25, XB14.25.1, XB14.25.2, XB14.28.2, XB14.30, XB14.33.1, XB14.34.2, XB14.37, XB14.38, XB14.40, XB14.42, XB14.43, XB14.44, XB14.45.7, XB14.45.8, XB14.45.9, XB14.49.11, XB14.49.14, XB14.49.16, XB14.49.2, XB14.49.20, XB14.49.21, XB14.49.32, XB14.49.4, XB14.49.5.1, XB14.49.5.3, XB14.49.9, XB14.5, XB14.50, XB14.9.1, XB14.9.2, XB15, XB2.3.1, XB2.5.1, XB3.1, XB3.2, XB3.3, XB3.5, XB4.1, XB5.10, XB5.12, XB5.3, XB5.4, XB5.5, XB5.9, XB6.13, XB6.13.1, XB6.16.1, XB6.16.3, XB6.17.2, XB6.18, XB6.19.1, XB6.19.3, XB6.2, XB6.20, XB6.20.1, XB6.24, XB6.5, XB6.8, XB7.1, XB7.11.2.4, XB7.5, XB8.2.1, XB8.2.3, XB8.2.4, XB8.3.11, XB8.3.12, XB8.3.19, XB8.3.20, XB8.4.14, XB8.4.15, XB8.4.16, XB8.4.2, XB8.4.3, XB8.4.4, XB8.4.5, XB8.4.6, XB8.4.7, XB8.4.9, XB9.1.1.1, XB9.1.1.4, XB9.1.4.1, XB9.1.4.3, XB9.1.5.10, XB9.1.5.11, XB9.1.5.12, XB9.1.5.13, XB9.1.5.2, XB9.1.5.3, XB9.1.5.4, XB9.1.5.6, XB9.2.1, XB9.2.2.1, XB9.2.3, XB9.2.4, XB9.2.5, XB9.2.8, XB9.2.8.1, XB9.5.1, XB9.5.2, XC1.1, XC1.1.1, XC1.13, XC1.2, XC1.2.1, XC1.3, XC1.4, XC1.8, XC1.9, XC2.1, XC2.10, XC2.14, XC2.17, XC3.14, XC3.15, XC3.9, XC4.1.2, XC4.1.7, XC4.10.1, XC4.11.2, XC4.13, XC4.14, XC4.15, XC4.2.4, XC4.3.1.2, XC4.3.4, XC4.3.6, XC4.3.8, XC4.4.5, XC4.5.2, XC4.5.5, XC4.5.6, XC4.6.2, XC4.6.4, XC4.6.6, XC4.7.1, XC4.8.2, XC5.1, XC5.18, XC5.3.1, XC5.3.2, XC5.5.1, XD1.1, XD1.12.1, XD1.13, XD1.2, XD1.3, XD1.3.1, XD1.4, XD1.4.1, XD1.4.2, XD1.4.3, XD1.4.4, XD1.5, XD1.6, XD1.7, XD1.8, XD1.9, XD10.1, XD10.2, XD10.4, XD10.5, XD11.3, XD13.2, XD14.3, XD15.1, XD15.2, XD15.3, XD15.4, XD2.1, XD2.2, XD5.1, XD5.2, XD5.3, XD5.3.1, XD5.4, XD5.4.2, XD5.4.3, XD6.1, XD7.1, XD8.1, XD9.1, XE1.10, XE1.8.1, XE1.8.2, XE1.8.3, XE1.9, XF2.10.1, XF2.10.2, XF2.10.3, XF2.10.4, XF2.10.5, XF7.3, XG1.1.1, XG1.2.2, XG1.4, XG2.2, XG3.2, XG3.7, XG4, XH1.1, XH1.1.1, XH1.5.1, XH1.8, XH2.1, XH2.1.2, XH2.2, XH2.3, XH2.3.1, XH2.4.1, XH2.5, XH2.6, XH3.1, XH3.10, XH3.2, XH3.3, XH3.4, XH3.5, XH3.6, XH3.7, XH3.8, XH3.9, XH4.1, XI1.4, XI2.1, XI3.1, XI3.2, XI3.3, XJ2.1, XJ2.2, XJ2.3, XJ2.4, XJ2.5, XK1.1, XL1.1, XL1.2.1, XL1.2.2, XL1.7
X05103,
X05128
X05103, X05128, X05165, X05166, X05167, X05168, X05170, X05171, X05172, X05173, X05174, X05175, X05176, X05177, X05178, X05179, X05180, X05181, X05183, X05184, X05185, X05186, X05187, X05188, X05189, X05190, X05191, X05192, X05193, X05194, X05195, X05196, X05197, X05198, X05199, X05200, X05201, X05202, X05203, X05204, X05205, X05206, X05207, X05208, X05209, X05210, X05211, X05212, X05213, X05214, X05215, X05216, X05217, X05218, X05219, X05220, X05221, X05222, X05223, X05224, X05225, X05226, X05227, X05228, X05229, X05230, X05231, X05232, X05233, X05234, X05235, X05236, X05237, X05238, X05239, X05240, X05241, X05242, X05243, X05244, X05245, X05246, X05247, X05248, X05249, X05250, X05251, X05252, X05253, X05254, X05255, X05256, X05257, X05258, X05259, X05260, X05261, X05262, X05263, X05264, X05265, X05266, X05267, X05268, X05269, X05270, X05271, X05272, X05273, X05274, X05275, X05276, X05277, X05278, X05279, X05280, X05281, X05282, X05283, X05284, X05285, X05286, X05287, X05288, X05289, X05290, X05291, X05292, X05293, X05294, X05295, X05296, X05297, X05298, X05299, X05300, X05301, X05302, X05303, X05304, X05305, X05306, X05307, X05308, X05309, X05310, X05311, X05312, X05313, X05314, X05315, X05316, X05317, X05318, X05319, X05320, X05321, X05322, X05323, X05324, X05325, X05326, X05327, X05328, X05329, X05330, X05331, X05332, X05333, X05334, X05335, X05336, X05337, X05338, X05339, X05340, X05341, X05342, X05343, X05344, X05345, X05346, X05347, X05349, X05350, X05351, X05352, X05353, X05354, X05355, X05356, X05357, X05358, X05359, X05360, X05361, X05362, X05363, X05364, X05365, X05366, X05367, X05368, X05369, X05370, X05371, X05372, X05373, X05374, X05375, X05376, X05377, X05378, X05379, X05380, X05381, X05382, X05383, X05384, X05385, X05386, X05387, X05388, X05389, X05391, X05392, X05393, X05394, X05395, X05396, X05397, X05398, X05399, X05400, X05401, X05402, X05403, X05404, X05405, X05406, X05407, X05408, X05409, X05410, X05411, X05412, X05413, X05414, X05415, X05416, X05417, X05418, X05419, X05420, X05421, X05422, X05423, X05424, X05425, X05426, X05427, X05428, X05429, X05430, X05431, X05432, X05433, X05434, X05435, X05436, X05437, X05438, X05439, X05440, X05441, X05442, X05443, X05444, X05445, X05446, X05447, X05448, X05449, X05450, X05451, X05452, X05453, X05454, X05455, X05456, X05457, X05458, X05459, X05460, X05461, X05462, X05463, X05464, X05465, X05466, X05467, X05468, X05469, X05470, X05471, X05472, X05473, X05474, X05475, X05476, X05477, X05478, X05479, X05480, X05481, X05482, X05483, X05484, X05485, X05486, X05487, X05488, X05489, X05490, X05491, X05492, X05493, X05494, X05495, X05496, X05497, X05498, X05499, X05500, X05501, X05502, X05503, X05504, X05505, X05506, X05507, X05508, X05509, X05510, X05511, X05512, X05513, X05514, X05515, X05516, X05517, X05518, X05519, X05520, X05521, X05522, X05523, X05524, X05525, X05526, X05527, X05528, X05529, X05530, X05531, X05532, X05533, X05534, X05535, X05536, X05537, X05538, X05539, X05540, X05541, X05542, X05543, X05544, X05545, X05546, X05547, X05548, X05549, X05550, X05551, X05552, X05553, X05554, X05555, X05556, X05557, X05558, X05559, X05561, X05562, X05563, X05564, X05565, X05566, X05567, X05568, X05569, X05570, X05571, X05572, X05573, X05574, X05575, X05576, X05577, X05578, X05579, X05580, X05581, X05582, X05583, X05584, X05585, X05586, X05587, X05588, X05589, X05590, X05591, X05592, X05593, X05594, X05595, X05596, X05597, X05598, X05599, X05600, X05601, X05602, X05603, X05604, X05605, X05606, X05607, X05608, X05609, X05610, X05611, X05612, X05613, X05614, X05615, X05616, X05617, X05618, X05619, X05620, X05621, X05622, X05623, X05624, X05625, X05626, X05627, X05628, X05629, X05630, X05631, X05632, X05633, X05634, X05635, X05636, X05637, X05638, X05639, X05640, X05641, X05642, X05643, X05644, X05645, X05646, X05647, X05648, X05649, X05650, X05651, X05652, X05653, X05654, X05655, X05656, X05657, X05658, X05659, X05660, X05661, X05662, X05663, X05664, X05665, X05666, X05667, X05668, X05669, X05670, X05671, X05672, X05673, X05674, X05675, X05676, X05677, X05678, X05679, X05680, X05681, X05682, X05683, X05684, X05685, X05686, X05687, X05688, X05689, X05690, X05691, X05692, X05693, X05694, X05695, X05696, X05697, X05698, X05699, X05700, X05701, X05702, X05703, X05704, X05705, X05706, X05707, X05708, X05709, X05710, X05711, X05712, X05713, X05714, X05715, X05716, X05717, X05718, X05719, X05720, X05721, X05722, X05723, X05724, X05725, X05726
Správny poplatok uhradený 3.6.2024 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
14374 KON Podaný
A1.2.1,
A1.2.3
A1.2.1, A1.2.3, A4.2.1, A4.2.2, A8.1.1.2, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.3.1, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.18.2.2, A8.4.1.1, A8.5.1.2, A8.5.2, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.5, A8.6.2.6, A8.9.1, A8.9.2, A8.9.3, B10.1.3, B3.2, B5, D10.1.1, D10.2.1, D10.2.2, D12.1, D13.1, D3.1, D5, F1.2.1, F10, F2.1.1, F2.3.1, F3.3, F4.1, F4.6, G1.1, G3.1.1, G3.1.2, G5.1, H1, H2, J11.1.2.3, J4.1.1.2, J4.1.2.1, J4.3.1.1, J4.3.3.1, J4.3.3.2, J4.3.4, J4.3.5.1, J4.3.6, J5.1.1, J5.1.2, J5.2.3, J5.3.1, J5.3.2, J5.5.1, J6.1.1, J6.2.1.1, J6.2.1.2, J6.2.2.1, J6.2.2.2, J6.4.1, J6.4.2, J6.6, J6.7, J6.8, K3.1.5, K9.11.3, L1.1, L1.2, L3.2, L9.2, N1.2
A0403A,
A0617A
A0403A, A0617A, A0619A, A0620A, A1789A, A1792A, A21922, A21923, A21924, A21939, A21940, A28812, A39594, A39595, A75662, A89369, A89401, A89402, A89896, A89898, A90636, A90637, A90639, A90640, A91588, A91592, A92383, A92384, A92385, A92717, A92907, A92908, A92913, A92920, A92922, A92923, A93737, A95523, A95524, A95783, A96421, A96422, A96423, A96424, A98353, B0629A, B0630A, B21353, B60598, B60599, B60701, B97038, B97039, D0632A, D1669A, D69269, D69284, D70961, D75029, D88212, D90813, D92589, D93590, D94576, D98853, D99531, D99538, F40093, F76906, F82743, F85177, F89050, F89051, F91151, F91154, G83880, G83881, G83882, G88887, H0232A, H53707, H53709, H53711, H53713, J28009, J28014, J28018, J28020, J28023, J28025, J28026, J28029, J28040, J28043, J28047, J28048, J28050, J28054, J41142, J83502, J83568, J83570, J83571, J83578, J83586, J83592, J83596, J83654, J83655, J83829, J83832, J83844, J83845, J83850, J83854, J83861, J83863, J83865, J83873, J88889, J89009, J94505, K90755, K90810, L65373, L80125, L88494, L89373, L91862, N0891A
Správny poplatok uhradený 3.6.2024 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
14373 KON Podaný
XA3.1,
XB1.2
XA3.1, XB1.2, XB11.3, XB11.9, XB14.20, XB14.21, XB14.22, XB14.24, XB14.30, XB14.40, XB14.45.6, XB14.45.8, XB14.49.1, XB2.5.1, XB3.1, XB3.2, XB3.3, XB5.10, XB5.12, XB5.9, XB6.19.1, XB6.19.3, XB6.20, XB7.1, XB8.1.3, XB8.2.10, XB8.2.12, XB8.2.5, XB8.2.6, XB8.3.14, XB8.3.16, XB8.3.20, XB8.4.14, XB8.4.15, XB9.1.1.1, XB9.1.1.2, XB9.1.4.2, XB9.1.4.3, XB9.1.5.14, XB9.1.5.3, XB9.1.6, XB9.2.2.1, XB9.2.3, XB9.2.4, XC1.14, XC1.17, XC2.15, XC2.2, XC4.1.2, XC4.4.3.1, XC4.5.6, XC4.6.7, XD10.3, XF2.10.5, XG1.1.1, XG2.2, XL1.6
X00689,
X00707
X00689, X00707, X00761, X00928, X00992, X00993, X00998, X01013, X01052, X01060, X01144, X01339, X01407, X01463, X01574, X01737, X01742, X01747, X01756, X02032, X02034, X02045, X02357, X02398, X02474, X02498, X02499, X02548, X02552, X02583, X02779, X02807, X02814, X02833, X02844, X02846, X02871, X02913, X02958, X02959, X02968, X02986, X03041, X03066, X03141, X03153, X03340, X03406, X03452, X03466, X03474, X03492, X03499, X03510, X03571, X03580, X03655, X03688, X03689, X03789, X03894, X03900, X03943, X04039, X04152, X04189, X04190, X04383, X04411, X04448, X04460, X04587, X04685, X04697, X04727, X04736, X04781, X04869, X04963, X04965, X04982, X05023, X05033, X05035, X05036, X05037, X05131, X05132, X05265, X05316
Správny poplatok uhradený 3.6.2024 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
14372 A2ZNZP Podaný N1.2 N2385A Správny poplatok uhradený 31.5.2024 Sonova AG Detaily
14369 KON Podaný K9.11.3
K2095A,
K5553A
K2095A, K5553A, K90810
Správny poplatok uhradený 28.5.2024 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
14339 A1SZME Podaný XB8.3.18 P1695A Správny poplatok uhradený 22.5.2024 Life Vascular Devices Biotech S.L. Detaily
14249 A1ZPE Podaný K9.10.4 K3188A Správny poplatok uhradený 22.5.2024 Löwenstein Medical Technology GmbH+Co.KG Detaily
14302 A1ZPE Podaný J5.5.1 J89442 Správny poplatok uhradený 20.5.2024 ANATOMIC HELP S.A. Detaily
14306 A1ZPE Podaný J6.2.2.2 J89446 Správny poplatok uhradený 20.5.2024 ANATOMIC HELP S.A. Detaily
14308 A1ZPE Podaný J6.4.2 J89447 20.5.2024 ANATOMIC HELP S.A. Detaily
14310 A1ZPE Podaný J6.1.1 J92275 Správny poplatok uhradený 20.5.2024 ANATOMIC HELP S.A. Detaily
14366 A2ZNZP Podaný D12.2 D6810A Správny poplatok uhradený 16.5.2024 Dexcom, Inc. Detaily
13181 A1SZMN Podaný XC4.16 P6296A Správny poplatok uhradený 14.5.2024 Aike (Shanghai) Medical Instrument Co., Ltd. Detaily
14320 A1SZME Podaný XD1.9 P0120A Správny poplatok uhradený 14.5.2024 Z-Medical GmbH&Co.KG Detaily
14319 A1SZME Podaný XD1.9 P7257A Správny poplatok uhradený 14.5.2024 Biedermann Motech GmbH & Co. KG Detaily
14318 A1SZME Podaný XD1.8 P7257A Správny poplatok uhradený 14.5.2024 Biedermann Motech GmbH & Co. KG Detaily
14317 A1SZME Podaný XD1.7 P7257A Správny poplatok uhradený 14.5.2024 Biedermann Motech GmbH & Co. KG Detaily
14316 A1SZME Podaný XD1.6 P7257A Správny poplatok uhradený 14.5.2024 Biedermann Motech GmbH & Co. KG Detaily
14242 A1SZMN Podaný XC4.5.3 P88400 Správny poplatok uhradený 14.5.2024 LSM-MED S.r.l. Detaily
14298 A1ZPE Podaný D12.3 D99999 Správny poplatok uhradený 10.5.2024 MicroTech Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. Detaily
14336 A1SZME Podaný XB14.45.6 P1693A Správny poplatok uhradený 30.4.2024 Life Vascular Devices Biotech S.L. Detaily