[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 465 466 467 468 469 > >>
14238 A1ZPE Podaný N1.4 N6768A Správny poplatok uhradený 14.3.2024 Sonova AG Detaily
14261 KON Právoplatný XC3.13 X05091, X03871 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 18.3.2024 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
14263 KON Právoplatný XD10.3
X05076,
X04448
X05076, X04448, X02681
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 18.3.2024 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
13067 A2ZVZP Právoplatný A8.6.1.7 A0403A Správny poplatok uhradený 18.3.2024 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13068 A2ZVZP Právoplatný A8.6.1.7 A0404A Správny poplatok uhradený 18.3.2024 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13069 A2ZVZP Právoplatný A8.6.1.7 A98353 Správny poplatok uhradený 18.3.2024 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13070 A2ZVZP Právoplatný A8.6.1.7 A98354 Správny poplatok uhradený 18.3.2024 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13071 A2ZVZP Právoplatný A8.6.1.7 A98384 Správny poplatok uhradený 18.3.2024 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13072 A2ZVZP Právoplatný A8.6.1.3 A96255 Správny poplatok uhradený 18.3.2024 Mönlycke HealthCare AB Detaily
14266 A1ZPE Podaný N1.4 N6652A Správny poplatok uhradený 20.3.2024 Sonova AG Detaily
14265 A1ZPE Podaný N1.4 N6653A Správny poplatok uhradený 20.3.2024 Sonova AG Detaily
14262 A1ZPE Podaný N1.4 N6654A Správny poplatok uhradený 20.3.2024 Sonova AG Detaily
14268 A1ZPE Podaný N1.4 N6651A Správny poplatok uhradený 21.3.2024 Sonova AG Detaily
14267 KON Rozhodnutý 1.st B1.1, B2.1
B90209,
B30571
B90209, B30571, B66158, B72665, B60601, B90210, B3917A, B87625, B53318, B60602, B66159, B71592, B59848, B87623, B94324, B30572, B3919A, B71750, B60603, B21339, B2995A, B2996A, B2997A, B96402, B73332, B2117A, B66160, B87605, B89453, B87604, B59849, B53320, B53317, B32773, B28800, B2118A, B83426, B71593, B59850, B73333, B68964, B20439, B2998A, B0970A, B0983A, B4514A, B0982A, B3921A, B3518A, B71597, B59851, B73334, B87627, B28801, B60604, B20440, B20437, B0035A, B96996, B71594, B68965, B0973A, B0596A, B2119A, B91301, B70574, B86243, B71598, B90211, B97307, B90212, B96403, B3519A, B91015
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 22.3.2024 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
14276 A1ZPE Podaný L2.3 L2477A Správny poplatok uhradený 25.3.2024 Ultina s.r.o. Detaily
14253 A1SZME V KK XD11.3 P7221A Správny poplatok uhradený 25.3.2024 Prosidyan, Inc. Detaily
14254 A1SZME V KK XD11.3 P7221A Správny poplatok uhradený 25.3.2024 Prosidyan, Inc. Detaily
14256 A1SZME V KK XH1.2.1 P68422, P99419 Správny poplatok uhradený 25.3.2024 Johnson & Johnson International Detaily
14257 A1SZME V KK XH1.1.1 P7162A Správny poplatok uhradený 25.3.2024 Ethicon Endo-Surgery, LLC Detaily
14282 KON Právoplatný
D12.1,
D12.2
D12.1, D12.2, D12.3, D13.1
D99538,
D3269A
D99538, D3269A, D88212, D5120A, D99351, D3250A, D0652A, D5286A, D1515A, D99352, D5873A, D5418A, D0632A, D1516A, D3266A, D99531, D93911, D4497A, D3252A, D96995
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 25.3.2024 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
14287 A1SZME V KK XB14.19.2 P7107A Správny poplatok uhradený 26.3.2024 MEDTRONIC Inc. (MN) Detaily
14288 A1SZME V KK XB14.25.1 P7108A Správny poplatok uhradený 26.3.2024 MEDTRONIC Inc. (MN) Detaily
14290 A1ZPE Podaný B1.1 B7193A Správny poplatok uhradený 26.3.2024 Paul Hartmann AG Detaily
14291 A1ZPE Podaný B1.1 B7194A Správny poplatok uhradený 26.3.2024 Paul Hartmann AG Detaily
14292 A1ZPE Podaný B1.1 B7195A Správny poplatok uhradený 26.3.2024 Paul Hartmann AG Detaily