[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 459 460 461 462 463 > >>
13085 KON Právoplatný
K9.6.1,
K9.6.2
K9.6.1, K9.6.2, K9.6.3
K81176,
K93987
K81176, K93987, K89792, K70130, K23493, K91789, K70142, K90635
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.11.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
13086 A2ZNZP Právoplatný K K65352 Správny poplatok uhradený 30.11.2023 Thuasne S.A. Detaily
12605 A1SZMN Právoplatný XC4.3.8 P71278 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 5.12.2023 Synthes GmbH Detaily
12607 A1SZMN Právoplatný XC4.1.7 P71278 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 5.12.2023 Synthes GmbH Detaily
13095 KON Právoplatný
B1.1,
B1.2
B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5
B90209,
B30571
B90209, B30571, B66158, B72665, B60601, B90210, B3917A, B87625, B53318, B60602, B66159, B71592, B59848, B87623, B94324, B30572, B3919A, B71750, B60603, B21339, B2995A, B2996A, B2997A, B96402, B73332, B2117A, B66160, B87605, B89453, B87604, B59849, B53320, B53317, B32773, B28800, B2118A, B83426, B71593, B59850, B73333, B68964, B20439, B2998A, B0970A, B0983A, B4514A, B0982A, B3921A, B3518A, B71597, B59851, B73334, B87627, B28801, B60604, B20440, B20437, B0035A, B96996, B71594, B68965, B0973A, B0596A, B2119A, B91301, B70574, B86243, B71598, B3920A, B73335, B28802, B0037A, B86377, B88897, B90211, B28061, B97307, B66161, B90212, B96403, B0196A, B83427, B53319, B21340, B0197A, B83428, B86460, B21037, B21341, B60605, B59713, B30639, B30640, B86461, B94876, B85742, B21342, B59715, B59716, B92992, B60606, B59714, B21344, B4008A, B20442, B21038, B60690, B60607, B20438, B21345, B85743, B90215, B3519A, B99948, B20443, B91015, B91016, B28059, B73329, B21039, B21343, B60608, B0198A, B92688, B21346, B4011A, B21347, B20445, B73895, B95491, B95492, B95489, B95494, B0052A, B0053A, B21361, B95288, B91191, B91192, B2363A, B53155, B72668, B35719, B35717, B72669, B57987, B57988, B82902, B82903, B98171, B28378, B35286, B91190, B35290, B30568, B98172, B60696, B97984, B20446, B35288, B59699, B95423, B24743, B60597, B60594, B59696, B3550A, B97987, B1262A, B50482, B59701, B59700, B21036, B21035, B21034, B90993, B35289, B98929, B21336, B20449, B21377, B59697, B59698, B96379, B3551A, B97988, B74340, B24744, B24745, B2518A, B1264A, B3901A, B3900A, B3903A, B74341, B96378, B31166, B80021, B3552A, B97989, B60595, B50483, B20450, B28783, B86220, B35292, B35291, B50484, B50486, B83430, B83429, B81150, B70988, B98934, B2519A, B2522A, B2521A, B2504A, B2507A, B2503A, B2505A, B21379, B3805A, B3806A, B60598, B50485, B20451, B60701, B81159, B81158, B96388, B96387, B98935, B59702, B79961, B28785, B81154, B81157, B95424, B96336, B70991, B83432, B83431, B79952, B79951, B79950, B90994, B93182, B85741, B93181, B85740, B92982, B21337, B3905A, B59703, B83435, B83434, B83433, B96015, B96014, B70989, B21338, B90222, B3902A, B3906A, B3904A, B95425, B99954, B74343, B20701, B60702, B60599, B57986, B57985, B73890, B73889, B81155, B95432, B95426, B50487, B96390, B4949A, B70992, B96384, B3643A, B21378, B93558, B73516, B92987, B92998, B94629, B58351, B1263A, B0975A, B0980A, B92997, B83271, B99955, B80014, B70993, B81151, B99074, B99072, B70990, B96391, B2506A, B96337, B93678, B69199, B91303, B28787, B70994, B0205A, B98303, B4950A, B2508A, B21380, B3908A, B66162, B83272, B73891, B3659A, B30569, B53146, B39457, B39459, B39458, B70309, B0185A, B95434, B60600, B74342, B86380, B90997, B90995, B0164A, B96380, B59984, B93098, B93097, B93096, B70995, B0039A, B94632, B53147, B95433, B58352, B50488, B71588, B96338, B79810, B79955, B79954, B90996, B0977A, B0976A, B0981A, B92990, B3831A, B93559, B0629A, B99956, B2520A, B69200, B93679, B2764A, B96735, B86379, B80015, B81152, B70307, B3515A, B96385, B79808, B71586, B95443, B83273, B91636, B91635, B91634, B30570, B93560, B70987, B3514A, B71587, B91302, B91749, B91748, B88896, B88895, B91750, B0979A, B0978A, B3520A, B72670, B90223, B3907A, B69258, B79809, B86378, B81040, B94635, B94877, B89411, B86464, B69257, B69260, B69259, B73894, B73893, B65960, B90224, B95444, B93562, B3257A, B3909A, B3910A, B71749, B74345, B93209, B20703, B20702, B65961, B92064, B70308, B70310, B92065, B99073, B99071, B96389, B98936, B83437, B71590, B71589, B82900, B69201, B89412, B93202, B0206A, B98304, B94878, B81153, B2183A, B93005, B93003, B86241, B86240, B93099, B79958, B79957, B3644A, B3645A, B94879, B90172, B96739, B96742, B96741, B96738, B96740, B93002, B69202, B82901, B73892, B93004, B3258A, B98305, B96998, B96997, B87034, B87033, B93637, B93636, B96386, B87522, B99953, B95242, B95243, B95244, B95245, B39461, B59724, B59723, B59722, B59725, B21356, B28792, B30644, B30642, B20453, B85744, B85745, B28794, B30645, B30646, B30647, B20454, B71751, B20455, B20456, B71603, B71602, B71601, B23357, B59717, B21351, B94005, B73340, B21352, B59718, B90226, B60788, B23355, B23358, B93575, B73341, B94310, B59719, B2994A, B3912A, B58717, B23359, B93577, B60789, B93893, B90227, B93183, B21353, B1938A, B0630A, B93580, B85545, B0974A, B3379A, B21041, B41567, B0726A, B93894, B59720, B77597, B41565, B23356, B85546, B95469, B59721, B20711, B90228, B66156, B90107, B1470A
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 8.12.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
13096 KON Právoplatný B2.2, B4
B90211,
B28061
B90211, B28061, B97307, B66161, B90212, B96403, B0196A, B83427, B53319, B21340, B0197A, B83428, B86460, B21037, B21341, B60605, B59713, B30639, B30640, B86461, B94876, B85742, B21342, B59715, B59716, B92992, B60606, B59714, B21344, B4008A, B20442, B21038, B60690, B60607, B20438, B21345, B85743, B90215, B3519A, B99948, B20443, B91015, B91016, B28059, B73329, B21039, B21343, B60608, B0198A, B92688, B21346, B4011A, B21347, B20445, B73895, B95491, B95492, B95489, B95494, B39461, B59724, B59723, B59722, B59725, B21356, B28792, B30644, B30642, B20453, B85744, B85745, B28794, B30645, B30646, B30647, B20454, B71751, B20455, B20456, B71603, B71602, B71601
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 8.12.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
13097 KON Právoplatný F4.5
F2083A,
F2085A
F2083A, F2085A, F3964A, F0237A, F0238A, F35075, F5860A, F93415, F2086A, F40187, F2087A, F40185, F89778, F40186
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 8.12.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
13099 KON Právoplatný
XH3.2,
XH3.4
XH3.2, XH3.4, XH3.10
X05542,
X05557
X05542, X05557, X05556, X05422, X05424, X05426, X05434
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 9.12.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
13098 KON Právoplatný
XB3.1,
XB3.2
XB3.1, XB3.2, XB3.3, XB3.4, XB3.5
X04452,
X05451
X04452, X05451, X04851, X04854, X01105, X01756, X00689, X05035, X00690, X03792, X03897, X02375, X04459, X04458, X05174, X03894, X01573, X04460, X04461, X04852, X04855, X01106, X01738, X00698, X05452, X03898, X05036, X03793, X02376, X04417, X04415, X04421, X05150, X01574, X04419, X04853, X04856, X04723, X05453, X03899, X00707, X01737, X05454, X05037, X00706, X04411, X02365, X04413, X04410, X04412, X03794, X03795, X01259, X01258, X03900, X05130, X03479, X03954, X03955, X04515, X04474, X04394, X05281, X03549, X03238, X03509
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 11.12.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
13101 KON Právoplatný XD5.4.2 X05615, X05616 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 11.12.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
13102 KON Právoplatný
B1.1,
B1.2
B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5
B90209,
B30571
B90209, B30571, B66158, B72665, B60601, B90210, B3917A, B87625, B53318, B60602, B66159, B71592, B59848, B87623, B94324, B30572, B3919A, B71750, B60603, B21339, B2995A, B2996A, B2997A, B96402, B73332, B2117A, B66160, B87605, B89453, B87604, B59849, B53320, B53317, B32773, B28800, B2118A, B83426, B71593, B59850, B73333, B68964, B20439, B2998A, B0970A, B0983A, B4514A, B0982A, B3921A, B3518A, B71597, B59851, B73334, B87627, B28801, B60604, B20440, B20437, B0035A, B96996, B71594, B68965, B0973A, B0596A, B2119A, B91301, B70574, B86243, B71598, B3920A, B73335, B28802, B0037A, B86377, B88897, B90211, B28061, B97307, B66161, B90212, B96403, B0196A, B83427, B53319, B21340, B0197A, B83428, B86460, B21037, B21341, B60605, B59713, B30639, B30640, B86461, B94876, B85742, B21342, B59715, B59716, B92992, B60606, B59714, B21344, B4008A, B20442, B21038, B60690, B60607, B20438, B21345, B85743, B90215, B3519A, B99948, B20443, B91015, B91016, B28059, B73329, B21039, B21343, B60608, B0198A, B92688, B21346, B4011A, B21347, B20445, B73895, B95491, B95492, B95489, B95494, B0052A, B0053A, B21361, B95288, B91191, B91192, B2363A, B53155, B72668, B35719, B35717, B72669, B57987, B57988, B82902, B82903, B98171, B28378, B35286, B91190, B35290, B30568, B98172, B60696, B97984, B20446, B35288, B59699, B95423, B24743, B60597, B60594, B59696, B3550A, B97987, B1262A, B50482, B59701, B59700, B21036, B21035, B21034, B90993, B35289, B98929, B21336, B20449, B21377, B59697, B59698, B96379, B3551A, B97988, B74340, B24744, B24745, B2518A, B1264A, B3901A, B3900A, B3903A, B74341, B96378, B31166, B80021, B3552A, B97989, B60595, B50483, B20450, B28783, B86220, B35292, B35291, B50484, B50486, B83430, B83429, B81150, B70988, B98934, B2519A, B2522A, B2521A, B2504A, B2507A, B2503A, B2505A, B21379, B3805A, B3806A, B60598, B50485, B20451, B60701, B81159, B81158, B96388, B96387, B98935, B59702, B79961, B28785, B81154, B81157, B95424, B96336, B70991, B83432, B83431, B79952, B79951, B79950, B90994, B93182, B85741, B93181, B85740, B92982, B21337, B3905A, B59703, B83435, B83434, B83433, B96015, B96014, B70989, B21338, B90222, B3902A, B3906A, B3904A, B95425, B99954, B74343, B20701, B60702, B60599, B57986, B57985, B73890, B73889, B81155, B95432, B95426, B50487, B96390, B4949A, B70992, B96384, B3643A, B21378, B93558, B73516, B92987, B92998, B94629, B58351, B1263A, B0975A, B0980A, B92997, B83271, B99955, B80014, B70993, B81151, B99074, B99072, B70990, B96391, B2506A, B96337, B93678, B69199, B91303, B28787, B70994, B0205A, B98303, B4950A, B2508A, B21380, B3908A, B66162, B83272, B73891, B3659A, B30569, B53146, B39457, B39459, B39458, B70309, B0185A, B95434, B60600, B74342, B86380, B90997, B90995, B0164A, B96380, B59984, B93098, B93097, B93096, B70995, B0039A, B94632, B53147, B95433, B58352, B50488, B71588, B96338, B79810, B79955, B79954, B90996, B0977A, B0976A, B0981A, B92990, B3831A, B93559, B0629A, B99956, B2520A, B69200, B93679, B2764A, B96735, B86379, B80015, B81152, B70307, B3515A, B96385, B79808, B71586, B95443, B83273, B91636, B91635, B91634, B30570, B93560, B70987, B3514A, B71587, B91302, B91749, B91748, B88896, B88895, B91750, B0979A, B0978A, B3520A, B72670, B90223, B3907A, B69258, B79809, B86378, B81040, B94635, B94877, B89411, B86464, B69257, B69260, B69259, B73894, B73893, B65960, B90224, B95444, B93562, B3257A, B3909A, B3910A, B71749, B74345, B93209, B20703, B20702, B65961, B92064, B70308, B70310, B92065, B99073, B99071, B96389, B98936, B83437, B71590, B71589, B82900, B69201, B89412, B93202, B0206A, B98304, B94878, B81153, B2183A, B93005, B93003, B86241, B86240, B93099, B79958, B79957, B3644A, B3645A, B94879, B90172, B96739, B96742, B96741, B96738, B96740, B93002, B69202, B82901, B73892, B93004, B3258A, B98305, B96998, B96997, B87034, B87033, B93637, B93636, B96386, B87522, B99953, B95242, B95243, B95244, B95245, B39461, B59724, B59723, B59722, B59725, B21356, B28792, B30644, B30642, B20453, B85744, B85745, B28794, B30645, B30646, B30647, B20454, B71751, B20455, B20456, B71603, B71602, B71601, B23357, B59717, B21351, B94005, B73340, B21352, B59718, B90226, B60788, B23355, B23358, B93575, B73341, B94310, B59719, B2994A, B3912A, B58717, B23359, B93577, B60789, B93893, B90227, B93183, B21353, B1938A, B0630A, B93580, B85545, B0974A, B3379A, B21041, B41567, B0726A, B93894, B59720, B77597, B41565, B23356, B85546, B95469, B59721, B20711, B90228, B66156, B90107, B1470A
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 12.12.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
13106 KON Právoplatný A8.15.2
A96778,
A96457
A96778, A96457, A0243A, A83234, A97733
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 13.12.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
13109 A1SZMN Rozhodnutý 1.st XB8.4.20 P5949A Správny poplatok uhradený 14.12.2023 Biotronik AG Detaily
13110 A1ZPE Právoplatný K3.2.3 K6899A Správny poplatok uhradený 14.12.2023 PRIM, S.A. Detaily
13111 A1ZPE Právoplatný L2.1.2 L6903A Správny poplatok uhradený 14.12.2023 MOBIAK, S.A. Detaily
13112 A1ZPE Právoplatný L1.2 L6920A Správny poplatok uhradený 14.12.2023 MOBILEX A/S Detaily
13107 KON Podaný
XA1.1,
XA1.2
XA1.1, XA1.2, XA1.3, XA1.4, XA1.5, XA1.6, XA1.7, XA1.8, XA1.9, XA1.9.1, XA1.10, XA1.11, XA1.12, XA2.1, XA2.2, XA2.3.1, XA3.1, XA3.2, XA3.3, XA3.4, XA3.5, XA3.6, XA4.1, XA4.1.1, XA4.1.2, XA4.1.4, XA4.2, XA4.2.1, XA4.2.2, XA4.3, XA5.1, XA7.1, XA8, XA8.1, XA8.2, XA8.4, XB1.1, XB1.2, XB1.3, XB2.2, XB2.3, XB2.3.1, XB2.3.1.1, XB2.4, XB2.5, XB2.5.1, XB2.6, XB2.7, XB2.8, XB2.9, XB2.10, XB3.1, XB3.2, XB3.3, XB3.4, XB3.5, XB4.1, XB5.3, XB5.4, XB5.4.1, XB5.5, XB5.6.1, XB5.6.2, XB5.7, XB5.9, XB5.10, XB5.11, XB5.12, XB6.1, XB6.2, XB6.3, XB6.4, XB6.5, XB6.6, XB6.7, XB6.8, XB6.9, XB6.10, XB6.13, XB6.13.1, XB6.14, XB6.14.1, XB6.15, XB6.15.1, XB6.16.1, XB6.16.2, XB6.16.3, XB6.17.1, XB6.17.2, XB6.18, XB6.19.1, XB6.19.3, XB6.19.4, XB6.19.5, XB6.20, XB6.20.1, XB6.21.1, XB6.21.2, XB6.22, XB6.23, XB6.24, XB7.1, XB7.2, XB7.3, XB7.4, XB7.5, XB7.6, XB7.7, XB7.8, XB7.9.1, XB7.9.2, XB7.9.3, XB7.10, XB7.11.1.1, XB7.11.1.2, XB7.11.1.3, XB7.11.1.4, XB7.11.1.5, XB7.11.1.6, XB7.11.2.2, XB7.11.2.3, XB7.11.2.4, XB7.11.2.5, XB7.11.2.6, XB7.11.2.7, XB7.11.2.8, XB7.11.2.9, XB7.11.4, XB8.1.1, XB8.1.2, XB8.1.3, XB8.1.4, XB8.1.5, XB8.1.6, XB8.1.7, XB8.1.8, XB8.2.1, XB8.2.2, XB8.2.3, XB8.2.4, XB8.2.5, XB8.2.6, XB8.2.7, XB8.2.8, XB8.2.9, XB8.2.10, XB8.2.11, XB8.2.12, XB8.2.13, XB8.2.14, XB8.2.15, XB8.3.1, XB8.3.2, XB8.3.3, XB8.3.4, XB8.3.5, XB8.3.6, XB8.3.7, XB8.3.8, XB8.3.9, XB8.3.10, XB8.3.11, XB8.3.12, XB8.3.13, XB8.3.14, XB8.3.15, XB8.3.16, XB8.3.17, XB8.3.18, XB8.3.19, XB8.3.20, XB8.3.21, XB8.4.1, XB8.4.2, XB8.4.3, XB8.4.4, XB8.4.5, XB8.4.6, XB8.4.7, XB8.4.8, XB8.4.9, XB8.4.10, XB8.4.12, XB8.4.13, XB8.4.14, XB8.4.15, XB8.4.16, XB8.4.17, XB8.4.18, XB8.4.18.1, XB8.4.19, XB9.1.1.1, XB9.1.1.2, XB9.1.1.3, XB9.1.1.4, XB9.1.2, XB9.1.4.1, XB9.1.4.2, XB9.1.4.3, XB9.1.5.1, XB9.1.5.2, XB9.1.5.3, XB9.1.5.4, XB9.1.5.5, XB9.1.5.6, XB9.1.5.7, XB9.1.5.8, XB9.1.5.9, XB9.1.5.10, XB9.1.5.11, XB9.1.5.12, XB9.1.5.13, XB9.1.5.14, XB9.1.6, XB9.1.7.1, XB9.2.1, XB9.2.2.1, XB9.2.2.2, XB9.2.3, XB9.2.4, XB9.2.5, XB9.2.6, XB9.2.8, XB9.2.8.1, XB9.2.10, XB9.2.11, XB9.5.1, XB9.5.2, XB9.6, XB10.1, XB10.1.1, XB10.2, XB10.2.1, XB10.3, XB10.4, XB10.5, XB10.6, XB10.9, XB10.10, XB10.11, XB10.12, XB10.13, XB10.14, XB11.1, XB11.2, XB11.3, XB11.4, XB11.5, XB11.6, XB11.7, XB11.8, XB11.9, XB12.1, XB13.1.1, XB13.1.3, XB13.1.4, XB13.1.5, XB13.1.6, XB13.1.7, XB13.1.8, XB13.2.1, XB13.2.2, XB13.2.3, XB13.2.4, XB13.2.5, XB13.2.6, XB14.1.1, XB14.1.2, XB14.1.3, XB14.2, XB14.3, XB14.4, XB14.5, XB14.7, XB14.7.1, XB14.8, XB14.9, XB14.9.1, XB14.9.2, XB14.10, XB14.11.1, XB14.12, XB14.13, XB14.13.1, XB14.14.1, XB14.15.1, XB14.16.2, XB14.16.3, XB14.17.1, XB14.17.2, XB14.18.1, XB14.18.2, XB14.18.3, XB14.19, XB14.19.1, XB14.19.2, XB14.20, XB14.21, XB14.22, XB14.23, XB14.24, XB14.24.1, XB14.24.2, XB14.25, XB14.25.1, XB14.25.2, XB14.26, XB14.27, XB14.28.1, XB14.28.2, XB14.29, XB14.30, XB14.31, XB14.32, XB14.33.1, XB14.33.2, XB14.34.1, XB14.34.2, XB14.34.3, XB14.37, XB14.38, XB14.39, XB14.39.1, XB14.40, XB14.42, XB14.43, XB14.44, XB14.44.1, XB14.45.1, XB14.45.2, XB14.45.3, XB14.45.4, XB14.45.5, XB14.45.6, XB14.45.7, XB14.45.8, XB14.45.9, XB14.45.10, XB14.45.11, XB14.46.1, XB14.47.1, XB14.47.2, XB14.49.1, XB14.49.2, XB14.49.3, XB14.49.4, XB14.49.5.1, XB14.49.5.2, XB14.49.5.3, XB14.49.6, XB14.49.8, XB14.49.9, XB14.49.10, XB14.49.11, XB14.49.12, XB14.49.13, XB14.49.14, XB14.49.15, XB14.49.16, XB14.49.17, XB14.49.18, XB14.49.19, XB14.49.20, XB14.49.21, XB14.49.22, XB14.49.25, XB14.49.28, XB14.49.30, XB14.49.31, XB14.49.32, XB14.50, XB15, XC1.1, XC1.1.1, XC1.2, XC1.2.1, XC1.3, XC1.4, XC1.5, XC1.7, XC1.8, XC1.9, XC1.11, XC1.13, XC1.14, XC1.15, XC1.16, XC1.17, XC1.18, XC2.1, XC2.2, XC2.3, XC2.4, XC2.5, XC2.7, XC2.8, XC2.10, XC2.11, XC2.12, XC2.13, XC2.14, XC2.15, XC2.16, XC2.17, XC2.18, XC3.1, XC3.2, XC3.3, XC3.4, XC3.5, XC3.6, XC3.7, XC3.9, XC3.10, XC3.12, XC3.13, XC3.14, XC3.15, XC4.1.1, XC4.1.2, XC4.1.3, XC4.1.4, XC4.1.5, XC4.1.6, XC4.2.1, XC4.2.2, XC4.2.4, XC4.2.5, XC4.2.6, XC4.2.7, XC4.2.8, XC4.2.9, XC4.3.1.1, XC4.3.1.2, XC4.3.1.3, XC4.3.3, XC4.3.4, XC4.3.5, XC4.3.6, XC4.3.7, XC4.4.1, XC4.4.2, XC4.4.3.1, XC4.4.3.2, XC4.4.4, XC4.4.5, XC4.5.1, XC4.5.2, XC4.5.4, XC4.5.5, XC4.5.6, XC4.6.1, XC4.6.2, XC4.6.3, XC4.6.4, XC4.6.5, XC4.6.6, XC4.6.7, XC4.7.1, XC4.7.2, XC4.8.1, XC4.8.2, XC4.8.3, XC4.9.1, XC4.9.3, XC4.10.1, XC4.10.2, XC4.10.3, XC4.10.4, XC4.11.1, XC4.11.2, XC4.12, XC4.13, XC4.14, XC4.15, XC5.1, XC5.2, XC5.3, XC5.3.1, XC5.3.2, XC5.4, XC5.5, XC5.5.1, XC5.6, XC5.7, XC5.8, XC5.9, XC5.10, XC5.11, XC5.12, XC5.13, XC5.14, XC5.15, XC5.17, XC5.18, XD1.1, XD1.2, XD1.3, XD1.3.1, XD1.4, XD1.4.1, XD1.4.2, XD1.4.3, XD1.4.4, XD1.5, XD1.6, XD1.6.1, XD1.7, XD1.7.1, XD1.8, XD1.9, XD1.9.1, XD1.9.2, XD1.9.3, XD1.10, XD1.11, XD1.12.1, XD1.12.2, XD1.13, XD2.1, XD2.2, XD2.3, XD3.1, XD4.1, XD5.1, XD5.2, XD5.3, XD5.4, XD5.4.2, XD6.1, XD6.2, XD7.1, XD7.2, XD8.1, XD9.1, XD9.2, XD10.1, XD10.2, XD10.3, XD10.4, XD10.5, XD11.1, XD11.2, XD11.3, XD11.4, XD11.5, XD12.1, XD13.1, XD13.2, XD14.1, XD14.2, XD14.3, XD15.1.1, XD15.2.1, XD15.3.1, XD15.4.1, XE1.1, XE1.2, XE1.4.1, XE1.4.2, XE1.5.1, XE1.5.2, XE1.5.3, XE1.6.1, XE1.6.2, XE1.7, XE1.8.1, XE1.8.2, XE1.8.3, XE1.9, XE1.10, XF2.9.1, XF2.9.2, XF2.9.3, XF2.10.1, XF2.10.2, XF2.10.3, XF2.10.4, XF2.10.5, XF2.11, XF2.12, XF2.14, XF4.1, XF5.2, XF7.2, XF7.3, XF8.2, XF8.3, XF8.4, XF8.5, XF8.6, XG1.1, XG1.1.1, XG1.2, XG1.2.1, XG1.2.2, XG1.3, XG1.4, XG1.5, XG2.1, XG2.2, XG2.3, XG2.4, XG3.1, XG3.2, XG3.3, XG3.4, XG3.5, XG3.6, XG3.7, XH1.1, XH1.1.1, XH1.2.1, XH1.2.2, XH1.3, XH1.5, XH1.5.1, XH1.6, XH1.7, XH1.8, XH2.1, XH2.1.1, XH2.1.2, XH2.2, XH2.3, XH2.3.1, XH2.4.1, XH2.4.2, XH2.5, XH2.6, XH2.7, XH3.1, XH3.2, XH3.3, XH3.4, XH3.5, XH3.6, XH3.7, XH3.8, XH3.9, XH3.10, XH4.1, XI1.1, XI1.2, XI1.3.1, XI1.3.2, XI1.4, XI2.1, XI3.1, XI3.2, XI3.3, XJ1.1, XJ1.1.1, XJ1.2, XJ1.3, XJ1.4, XJ2.1, XJ2.2, XJ2.3, XJ2.4, XJ2.5, XK1.1, XK1.2, XK1.3, XL1.1, XL1.2.1, XL1.2.2, XL1.3, XL1.4, XL1.5, XL1.6, XL1.7, XL2.1, XL2.2, XL2.3
X02247,
X00751
X02247, X00751, X02922, X01536, X02889, X02887, X03571, X03570, X00953, X02343, X01107, X04852, X04853, X04851, X00045, X00042, X00043, X00044, X02219, X00675, X00655, X02936, X01334, X03364, X02849, X02658, X00674, X04033, X02100, X00816, X00815, X02985, X02270, X00970, X00964, X03233, X00885, X00884, X00892, X00886, X00893, X00897, X00896, X01307, X03513, X02448, X03343, X02575, X02468, X02675, X03661, X03656, X01047, X01174, X04499, X00845, X00847, X00844, X02300, X00784, X04862, X04083, X03848, X01518, X00088, X00979, X01191, X02161, X02304, X00430, X02669, X04191, X04563, X02068, X02069, X02080, X02071, X03989, X03987, X03833, X03832, X03835, X00977, X00804, X00732, X02347, X01041, X05116, X03663, X02299, X03100, X00034, X01744, X03583, X02775, X02791, X05063, X00888, X05284, X00882, X03326, X02769, X02743, X02806, X02778, X02777, X00993, X01664, X01815, X01535, X02932, X05561, X00913, X02359, X03206, X03205, X01364, X01401, X02360, X03319, X03317, X03316, X03318, X02200, X02290, X03896, X03676, X04844, X02973, X03911, X02934, X03501, X03058, X03546, X03457, X04444, X00826, X03396, X03785, X02391, X01576, X03545, X02751, X02845, X02276, X02353, X01024, X01025, X03369, X02801, X02802, X01013, X03359, X02413, X00468, X02406, X01937, X00724, X00741, X00723, X00742, X00722, X03013, X00971, X03509, X02900, X00250, X05152, X01206, X00635, X00403, X00400, X02407, X00416, X00607, X01136, X00283, X00288, X00284, X00289, X00630, X00629, X02385, X05222, X02386, X00632, X00280, X05223, X00281, X05648, X05647, X05649, X00282, X00272, X00273, X05565, X00600, X00609, X00608, X00194, X05278, X04744, X03514, X05678, X03822, X00807, X05410, X03234, X00791, X01451, X05412, X05371, X01409, X05601, X01135, X01705, X01704, X01593, X01190, X01187, X01122, X01121, X01116, X01115, X01119, X01118, X01117, X01247, X01272, X01183, X01179, X02472, X02387, X00902, X01004, X00906, X00905, X00907, X00880, X00877, X00879, X00878, X00867, X00854, X00859, X00857, X01449, X00861, X00856, X00855, X01192, X01189, X01800, X00904, X01663, X02274, X02613, X03491, X01936, X00910, X00142, X00036, X00037, X00033, X02357, X01957, X01956, X00799, X00871, X02738, X02739, X02474, X01128, X01049, X03023, X00721, X00739, X00067, X00078, X00058, X02062, X02063, X02059, X02061, X03985, X03986, X02060, X03990, X04438, X02064, X02065, X02837, X00689, X00698, X01280, X01284, X03117, X03688, X03689, X05130, X05150, X05174, X04411, X04419, X02376, X02375, X02365, X05453, X05454, X05452, X05451, X04460, X04723, X01574, X01573, X03894, X04459, X03794, X03793, X03795, X03792, X04458, X04461, X04413, X04417, X03955, X04410, X04415, X04412, X04421, X05036, X05037, X05035, X03563, X01953, X01849, X04164, X01034, X01249, X01253, X03372, X02807, X03339, X01944, X01942, X01931, X01939, X01932, X02009, X02015, X05366, X05361, X01347, X01346, X05570, X05572, X05568, X05569, X05567, X05566, X01554, X02032, X04794, X04793, X04795, X00050, X00062, X00073, X05042, X03531, X05363, X02017, X01855, X02018, X01846, X03171, X02021, X01851, X01921, X03428, X01857, X01860, X02411, X02412, X05609, X05608, X01856, X03708, X03707, X03705, X03706, X03704, X03307, X02271, X01348, X05463, X02151, X02135, X02143, X02152, X02141, X02240, X02142, X02146, X02165, X02182, X02145, X02150, X02163, X02183, X02166, X02188, X02169, X02184, X02241, X02153, X02197, X02213, X02185, X02160, X02147, X02157, X02204, X02140, X02191, X02139, X02144, X02155, X02211, X02208, X02159, X02190, X02212, X02216, X02210, X02209, X02202, X02207, X02167, X02156, X02168, X02186, X05052, X02451, X01969, X01950, X03435, X02901, X02972, X02971, X02616, X05494, X02541, X05160, X05342, X02548, X00995, X04340, X05506, X02633, X04893, X04849, X04896, X05039, X05557, X02444, X05098, X02645, X03139, X04894, X03140, X04783, X02499, X02497, X02570, X05556, X05294, X04190, X04429, X05019, X02634, X02626, X05422, X00994, X03144, X05058, X01712, X03485, X04895, X05104, X05285, X04959, X02551, X02552, X04932, X04869, X05343, X03555, X02659, X05542, X02504, X01708, X02370, X02696, X02461, X00925, X04070, X00924, X03119, X00868, X00865, X00872, X00757, X00752, X02001, X00927, X00237, X03471, X03542, X03001, X05464, X00974, X03398, X00759, X05583, X00754, X05584, X02713, X00747, X04306, X02948, X05369, X00777, X05455, X05618, X04816, X00740, X00749, X05491, X00734, X00735, X04779, X04839, X05119, X01728, X00746, X01729, X04758, X03497, X05619, X01575, X04680, X03554, X03447, X04448, X04447, X01309, X01106, X01105, X03104, X02834, X02835, X03334, X03028, X02632, X02843, X02993, X02284, X02420, X00460, X03768, X00464, X05397, X05398, X05123, X05122, X05092, X05094, X05093, X05065, X05066, X02238, X00355, X00323, X00271, X04446, X04996, X04995, X04073, X04077, X04080, X04081, X04079, X02864, X02891, X00455, X04087, X04090, X04094, X04071, X04714, X04715, X00407, X04049, X04050, X05224, X03073, X03165, X03787, X03231, X03666, X03667, X03664, X03665, X01747, X01746, X03232, X01724, X02248, X04482, X04481, X04483, X04407, X04408, X04405, X04406, X02193, X02194, X00795, X03150, X00454, X04679, X00931, X03566, X03565, X02776, X02905, X04106, X04109, X03978, X02346, X03709, X01711, X05481, X01998, X01996, X03368, X02537, X00184, X02890, X05559, X02926, X03049, X01725, X01133, X01134, X01592, X01410, X01067, X02618, X02305, X02310, X02172, X01585, X01048, X02876, X03363, X01402, X02892, X03169, X02925, X01586, X00266, X00265, X03534, X01380, X05383, X03099, X03094, X03096, X03097, X05252, X05255, X05254, X05253, X03849, X04897, X03399, X01070, X03480, X03017, X01934, X01738, X01756, X00798, X00978, X02559, X02557, X01773, X00016, X01652, X04353, X03493, X01812, X01761, X03939, X03938, X00048, X04519, X02348, X02442, X01717, X02217, X04866, X02965, X01361, X01274, X01276, X01277, X01275, X00822, X00821, X00819, X01952, X02317, X00392, X00393, X00395, X00394, X00453, X03556, X03557, X03558, X01938, X00928, X01806, X00827, X05134, X01144, X01089, X01202, X01197, X01203, X02326, X02177, X01235, X05642, X03340, X02833, X02832, X03846, X03847, X01863, X01869, X05365, X00606, X00302, X00293, X05114, X04003, X00296, X00297, X00310, X00628, X00627, X00321, X00320, X00322, X00633, X00312, X00311, X00313, X02379, X00299, X00298, X05650, X00300, X04699, X00291, X00292, X05263, X05465, X00707, X03854, X05075, X05562, X05513, X03456, X05302, X05157, X04843, X05512, X04376, X04377, X03852, X03853, X03851, X05484, X05483, X05694, X03437, X02893, X03817, X01124, X01478, X03349, X03898, X03899, X03897, X04855, X04856, X04854, X02380, X04451, X02251, X05273, X05531, X02256, X02255, X02250, X02607, X04193, X05115, X05162, X05571, X05117, X05646, X03741, X03742, X05118, X05095, X05579, X05576, X05577, X05578, X00178, X02394, X02395, X00192, X03293, X03331, X03329, X03333, X03330, X04841, X05121, X03759, X05032, X05384, X04788, X05008, X05552, X04963, X01571, X01218, X03589, X05389, X05496, X05203, X05202, X04720, X01647, X01648, X01649, X01650, X01651, X05376, X03740, X01426, X03733, X02998, X04151, X05346, X05347, X05163, X02110, X05379, X05004, X05005, X03953, X04501, X05654, X04054, X04057, X04059, X04060, X04056, X04053, X04055, X04058, X04352, X04725, X05651, X01915, X01914, X01917, X01916, X01909, X01904, X01902, X01906, X01907, X01905, X01903, X05610, X05611, X05612, X03722, X03711, X03726, X01303, X05161, X05595, X05592, X05593, X05594, X02227, X02228, X05173, X05536, X00559, X00562, X00567, X00548, X00551, X05176, X05177, X05175, X02651, X05403, X04194, X02252, X02253, X02254, X04964, X05207, X05378, X01901, X05198, X05265, X02862, X01404, X00143, X00110, X00092, X00061, X00072, X00060, X00202, X00201, X00214, X00156, X00157, X00111, X00093, X00189, X00187, X00227, X00239, X00127, X00188, X00185, X03916, X01465, X03475, X00213, X01162, X01103, X00428, X01095, X01094, X01091, X00596, X01090, X00427, X03608, X01393, X03075, X04103, X02656, X01474, X01794, X05479, X05573, X03840, X00869, X01213, X05208, X05210, X05209, X00864, X00852, X00866, X00875, X00181, X04452, X04690, X01245, X03311, X02109, X02112, X02114, X03972, X01015, X03479, X03216, X00719, X01312, X03056, X03507, X01242, X01356, X03647, X01355, X04515, X03982, X03983, X02970, X04985, X03869, X03908, X05696, X00522, X00523, X05029, X05030, X01539, X01830, X01541, X03068, X03601, X04767, X04768, X03498, X05677, X05427, X05428, X05194, X05195, X03701, X03421, X05193, X03702, X03718, X03825, X03824, X05183, X02173, X02319, X02320, X01278, X00824, X03101, X04361, X04362, X01707, X04575, X05280, X04579, X05185, X04518, X04517, X03789, X01760, X01733, X01732, X03322, X04884, X04576, X04577, X05368, X05279, X04578, X05108, X05329, X05186, X03788, X01719, X04360, X04330, X03790, X00653, X00670, X03148, X00769, X03900, X01258, X01259, X01666, X03129, X01723, X04010, X04011, X00962, X00969, X04739, X04155, X05212, X04041, X04040, X00955, X01709, X00965, X00966, X04742, X04775, X05636, X01727, X03672, X04708, X04707, X05215, X01027, X02445, X05040, X03680, X03126, X02593, X05419, X05085, X05511, X01073, X02356, X05080, X04379, X00980, X04728, X04052, X05078, X03138, X03912, X04333, X03481, X04703, X04702, X04829, X05425, X05426, X05333, X05331, X03390, X02636, X02817, X02818, X02644, X05637, X02596, X02598, X05430, X05544, X01716, X01175, X05341, X03522, X00911, X00990, X04942, X05638, X02819, X02820, X03796, X02502, X02535, X05392, X03413, X05127, X02811, X02794, X03112, X02766, X03668, X05669, X05668, X04431, X03806, X05290, X05665, X05666, X03458, X00989, X02295, X00992, X01008, X05623, X02503, X04889, X03391, X03265, X05507, X01741, X02297, X05001, X04924, X04925, X04061, X04062, X04158, X04063, X04068, X04067, X04066, X04776, X05000, X05538, X03579, X03030, X02789, X03031, X05023, X05503, X05187, X05418, X04322, X03153, X04307, X04139, X03026, X03494, X03025, X02947, X03811, X03810, X04718, X01110, X01112, X00933, X00936, X00934, X00929, X00950, X00946, X00944, X01778, X01779, X01776, X01777, X04396, X00952, X04945, X03761, X03760, X03592, X03591, X05620, X03442, X01796, X04709, X02906, X03747, X03041, X03036, X03758, X05581, X03519, X00912, X05339, X05459, X05057, X04868, X04778, X04159, X02614, X05002, X03956, X04587, X02897, X02860, X03943, X03019, X05067, X03552, X05417, X01710, X03942, X05510, X05663, X05213, X05508, X05061, X02694, X02494, X03003, X05292, X05158, X04475, X02663, X04781, X04018, X03128, X03035, X05673, X03040, X02653, X04570, X05081, X03062, X04569, X03804, X05374, X05189, X03020, X04929, X05200, X03814, X05022, X05385, X02762, X02756, X03585, X03149, X02774, X05413, X02813, X04153, X05166, X05167, X05332, X05350, X05625, X05624, X04757, X04755, X04756, X05334, X02521, X03802, X02522, X03562, X02767, X02814, X05231, X04736, X04603, X05133, X02910, X02941, X04734, X05238, X02808, X02782, X02764, X04735, X05181, X05180, X05088, X05230, X02790, X05340, X05236, X04790, X04745, X04432, X04799, X04785, X05586, X04786, X03961, X01736, X00982, X04937, X05159, X05291, X04977, X03766, X04028, X03127, X03033, X01659, X03022, X03021, X05450, X04983, X04958, X01019, X01036, X04443, X05504, X04987, X05293, X04928, X02501, X02637, X04069, X02488, X04382, X03765, X02558, X03351, X03374, X03830, X05679, X04890, X05588, X03264, X01040, X04823, X01037, X01032, X00983, X01031, X00026, X00940, X00954, X00963, X02443, X02919, X01033, X00519, X00518, X01007, X02453, X01038, X00517, X00516, X01035, X02824, X05434, X05386, X05344, X05487, X05615, X05616, X03402, X04777, X00240, X05165, X05596, X00203, X05041, X00190, X05477, X05478, X05530, X05532, X04940, X05316, X04692, X02003, X04693, X04717, X01377, X01376, X01378, X01461, X04696, X04966, X04920, X04295, X04394, X04792, X02349, X02352, X02799, X02786, X01780, X01248, X05387, X05429, X01392, X02992, X04840, X04934, X04801, X01394, X01388, X01395, X01354, X05493, X03671, X01080, X01466, X04753, X02120, X03085, X05016, X05545, X01548, X01547, X05546, X02125, X00253, X05480, X04922, X01935, X02895, X01997, X01999, X01965, X01959, X02005, X02008, X01971, X01976, X01960, X01964, X01966, X02039, X01961, X02007, X02011, X01974, X02000, X02002, X02004, X05680, X02014, X02013, X01967, X05683, X01968, X01970, X01141, X04339, X00645, X01078, X00761, X00943, X05664, X03547, X02975, X00497, X01088, X03533, X03970, X01390, X02880, X03059, X00949, X00939, X00803, X00514, X02355, X00154, X00108, X00122, X00139, X00107, X00123, X00140, X01326, X01552, X01327, X01553, X01549, X01328, X01550, X01551, X02012, X02325, X02214, X05256, X05250, X05251, X05249, X00269, X00462, X01104, X03341, X03549, X02164, X05497, X05096, X03043, X04514, X04513, X02624, X04317, X03859, X03510, X02569, X02519, X03082, X05049, X02695, X02534, X02500, X02498, X05235, X05068, X02572, X04737, X03438, X02615, X03042, X02627, X02628, X04796, X05667, X02661, X02580, X02578, X02606, X02511, X03034, X04918, X04879, X05372, X04433, X04867, X02563, X03344, X02532, X02469, X03354, X00930, X02477, X02510, X02180, X02830, X05264, X03692, X03238, X05370, X00716, X05602, X05307, X00796, X02289, X00466, X04123, X04923, X00951, X00941, X01973, X03654, X03655, X02999, X05199, X00277, X00342, X00327, X00362, X00343, X00186, X00304, X00301, X00644, X00305, X00285, X00274, X00317, X00306, X00276, X02683, X02682, X00365, X00346, X00330, X03419, X00475, X03827, X00363, X00344, X00328, X05155, X04716, X00205, X00207, X01497, X03147, X05312, X05466, X05204, X00426, X01086, X04982, X00411, X00401, X00420, X00415, X00422, X05069, X04386, X04500, X01628, X04036, X04356, X04354, X04355, X05156, X05017, X00231, X00234, X05245, X05244, X05248, X05247, X05246, X01784, X01783, X02408, X05533, X05534, X00196, X00195, X02435, X02384, X02436, X05300, X05172, X05301, X05239, X05240, X00197, X04328, X04327, X01492, X01493, X01494, X00270, X00267, X00218, X00219, X02434, X02383, X04782, X04842, X01502, X01501, X01504, X01505, X01503, X03088, X03089, X00210, X00209, X02437, X05272, X00448, X00002, X00449, X05151, X00236, X00243, X03093, X00578, X00232, X02505, X02506, X02605, X04030, X03786, X05541, X01841, X01081, X03504, X05357, X01837, X03720, X00496, X05070, X00495, X00493, X01831, X00492, X00491, X00494, X00490, X03858, X01583, X04836, X01452, X00634, X01205, X00605, X04930, X04712, X04832, X04711, X04710, X00617, X00622, X00619, X00620, X00625, X00626, X00624, X00616, X04004, X00333, X00349, X00332, X00348, X04912, X02711, X02708, X02482, X02623, X02620, X02485, X00360, X00369, X00372, X00368, X00370, X02403, X00371, X00354, X00351, X00352, X02402, X00353, X02710, X02707, X02622, X00338, X00335, X00336, X02401, X00337, X01991, X01992, X00359, X00361, X00340, X01990, X00339, X00341, X00325, X01987, X00326, X01774, X04971, X04974, X04972, X04975, X04973, X04979, X04978, X05168, X05131, X03032, X00020, X00013, X04522, X04521, X05359, X05358, X01240, X01241, X05437, X05442, X05441, X05435, X05438, X05436, X05440, X05439, X05444, X05443, X05310, X05311, X05308, X05309, X04102, X04101, X01102, X01101, X04496, X04495, X03841, X01223, X01222, X01221, X05270, X03164, X01827, X01828, X02327, X02951, X03110, X04919, X04921, X04766, X04825, X04764, X04765, X00083, X00918, X02844, X02846, X02918, X00842, X00841, X05621, X05282, X00883, X03799, X01745, X04337, X03516, X04791, X01940, X04015, X04014, X02089, X02115, X00212, X00783, X00781, X00782, X00780, X01367, X01368, X01369, X01581, X01943, X01933, X03828, X01843, X02515, X05020, X02470, X02446, X03308, X01021, X05448, X00814, X01266, X02083, X01182, X02084, X03452, X04700, X05314, X05313, X00810, X02997, X00921, X00922, X00017, X02422, X01951, X03752, X01789, X05551, X02087, X02086, X04729, X04335, X01298, X02848, X04722, X02171, X04005, X01069, X01044, X04142, X02617, X03800, X03971, X01579, X01946, X02031, X02978, X01185, X01954, X01958, X01995, X01955, X02414, X01866, X01963, X02010, X02006, X03102, X03962, X03940, X03682, X04104, X04105, X04100, X05227, X05153, X00763, X02638, X04898, X02945, X00096, X00147, X00114, X00130, X04820, X05635, X02859, X04402, X03577, X05260, X05261, X05458, X04933, X05639, X03074, X00024, X02421, X02381, X02382, X03611, X02668, X03474, X02821, X01026, X04176, X02986, X04051, X00046, X00047, X01422, X01424, X01306, X03469, X05585, X05641, X04870, X03782, X00542, X00524, X00525, X00527, X00526, X00537, X00541, X00540, X00539, X00547, X00546, X01538, X01543, X00538, X00544, X00543, X04489, X03537, X01389, X03588, X04891, X04967, X01809, X01463, X00863, X00011, X00006, X00005, X00010, X00009, X00003, X00001, X03394, X00706, X03568, X01045, X00690, X03236, X03928, X05395, X05394, X04946, X04947, X04948, X04949, X04938, X05535, X03612, X02514, X02486, X04976, X05658, X05657, X05656, X02642, X03539, X04773, X01941, X01945, X05364, X01977, X01947, X01925, X02028, X05360, X01813, X03823, X05603, X03346, X02487, X02533, X02680, X02553, X02467, X02538, X02654, X02646, X03123, X02915, X00039, X00040, X02871, X03371, X05305, X04789, X05375, X05498, X05460, X05237, X05126, X03687, X05622, X02625, X05373, X03002, X03327, X00729, X03837, X00730, X03541, X02872, X02875, X01962, X05299, X05298, X05297, X03107, X01929, X04697, X05553, X04435, X04019, X04965, X00779, X05128, X01924, X01926, X01868, X02415, X02030, X03609, X03610, X01468, X01467, X02493, X03924, X03923, X01435, X01438, X01436, X01437, X01928, X01927, X02368, X00717, X00378, X00613, X05124, X01085, X05495, X00612, X00598, X00610, X00597, X01093, X02483, X02484, X00474, X00380, X00381, X00472, X00389, X01194, X01138, X01193, X01339, X02399, X01984, X03418, X00384, X00376, X00377, X01993, X00385, X03072, X01981, X03417, X01982, X05138, X00391, X01515, X01983, X04001, X00379, X00386, X01358, X01359, X01357, X04002, X00390, X00602, X00603, X00601, X00604, X00431, X00440, X00434, X00435, X00441, X00439, X00433, X01087, X01199, X01198, X02019, X00432, X00436, X00444, X02388, X02389, X03607, X00443, X00438, X01098, X02040, X02398, X01360, X03935, X03844, X03105, X01453, X00023, X00959, X00958, X00957, X00956, X00968, X00873, X00860, X00862, X00874, X00876, X00870, X01584, X03587, X02913, X03024, X03155, X03909, X00488, X00507, X00509, X00512, X00511, X00513, X00508, X02921, X02800, X03113, X03378, X01994, X00988, X02903, X00858, X02189, X02196, X02170, X02670, X01129, X03476, X04492, X05485, X03735, X03495, X03496, X01178, X00823, X02245, X00820, X02244, X00825, X00762, X02879, X02878, X01588, X03061, X05060, X01273, X01237, X00818, X05558, X05543, X05424, X05423, X01363, X01366, X01372, X01391, X01578, X02417, X03836, X04833, X01818, X01816, X01817, X01819, X04701, X04539, X05015, X01792, X01791, X05014, X04676, X04424, X01318, X02092, X02090, X02091, X02093, X05103, X01832, X01833, X03831, X02272, X01572, X05101, X05102, X05468, X05467, X01043, X02944, X02908, X03010, X02902, X05514, X01930, X00745, X00727, X05388, X05149, X03170, X05084, X04726, X04835, X05106, X05107, X03703, X04769, X04440, X04953, X04439, X04770, X04442, X05489, X05490, X04986, X04084, X02073, X02079, X02072, X02081, X02055, X04892, X05605, X05604, X05606, X05607, X05693, X05690, X02077, X05007, X05154, X04845, X04846, X05009, X05399, X05400, X05216, X05401, X05217, X05402, X04698, X05077, X03070, X05275, X05353, X02095, X05071, X05691, X05351, X04944, X05692, X04465, X05197, X05563, X05221, X05196, X05276, X04906, X04907, X04908, X04909, X04910, X02122, X02127, X02121, X02429, X02123, X02426, X02427, X02124, X02428, X03302, X03301, X02126, X04968, X03992, X04969, X04133, X03604, X05184, X02044, X02045, X02050, X02053, X02051, X02054, X02043, X02042, X04490, X04911, X05220, X05219, X05218, X02078, X02074, X02057, X02056, X02424, X02425, X02058, X01822, X02291, X03114, X03115, X03116, X05271, X05474, X05469, X05471, X04392, X05525, X05526, X03145, X02899, X02898, X02590, X02660, X02984, X05027, X02856, X02968, X03027, X00758, X00753, X05377, X03690, X00948, X05306, X01834, X01838, X01840, X01836, X01835, X05539, X05554, X05555, X05540, X05355, X05356, X03503, X01814, X03505, X01079, X03725, X03724, X01537, X05352, X00642, X01154, X00640, X00638, X00639, X00637, X00641, X00636, X02681, X01046, X00919, X01772, X01870, X02027, X00183, X02977, X05082, X05003, X05416, X05431, X05432, X03686, X04375, X03535, X03536, X04991, X04990, X04988, X04989, X02924, X03016, X01252, X04383, X04364, X01271, X01269, X01268, X00998, X02755, X05033, X01755, X02779, X02792, X00999, X03151, X02798, X04486, X04472, X05125, X00833, X05433, X04828, X03685, X04493, X02555, X01125, X05137, X05632, X02761, X02768, X05415, X05233, X02561, X02773, X03057, X02587, X02520, X02588, X04817, X04695, X04694, X01244, X05631, X04445, X05050, X02976, X02904, X03910, X02664, X05345, X04468, X04863, X03066, X02745, X02750, X02753, X02784, X02795, X02754, X02550, X04850, X03367, X04759, X04827, X05634, X05633, X03582, X03580, X05206, X05192, X03381, X02831, X01120, X04705, X02546, X02547, X00849, X03406, X02758, X02465, X02463, X05597, X05519, X05645, X00570, X00572, X00571, X04883, X01810, X01811, X00367, X04706, X03954, X01441, X05229, X01758, X02979, X02991, X03045, X02980, X02981, X01020, X03451, X03314, X05303, X04520, X02935, X04719, X05140, X04936, X05659, X02085, X03014, X03015, X05226, X05225, X03106, X05129, X05661, X03870, X03603, X03069, X03602, X04013, X04189, X00032, X00029, X00030, X03926, X05076, X05304, X03933, X05582, X01418, X01419, X00007, X05660, X04941, X05547, X05228, X02870, X05073, X05550, X05549, X05548, X04931, X03957, X05262, X05674, X05330, X03081, X05408, X04691, X04316, X03360, X02928, X04865, X05099, X02462, X02649, X00881, X05259, X03670, X05599, X02303, X03925, X04899, X02390, X01181, X05315, X05411, X04887, X04374, X00089, X00245, X00226, X02344, X03716, X03004, X03007, X03006, X03008, X03005, X05147, X03053, X05318, X05319, X05317, X05090, X05089, X04320, X05500, X05501, X05109, X03674, X03774, X04029, X03775, X03778, X03673, X03488, X03489, X03776, X03777, X03798, X04784, X04350, X04388, X03521, X04881, X04882, X05139, X03011, X04523, X05515, X05516, X05517, X05518, X02994, X05277, X00223, X00222, X05171, X05170, X05201, X05214, X01714, X01742, X00251, X02759, X04175, X00031, X00028, X04926, X05564, X05320, X01413, X02909, X05021, X05287, X03809, X03808, X02907, X02940, X03044, X02943, X02942, X01234, X02672, X05179, X05591, X04780, X01385, X00144, X05120, X04449, X03948, X05054, X05476, X04857, X04675, X02987, X01820, X00252, X02340, X03660, X03387, X00117, X00149, X01608, X05269, X05268, X02787, X03946, X03945, X02896, X03871, X05091, X05211, X05055, X05502, X04329, X05499, X02946, X03052, X05136, X05509, X04039, X01734, X05335, X03141, X05234, X04485, X03973, X05336, X04685, X03594, X05626, X02912, X05627, X05241, X05242, X01656, X04147, X04148, X04149, X05053, X05575, X05574, X00534, X05079, X00255, X00259, X00258, X01427, X01421, X05062, X05662, X05688, X05686, X05684, X05685, X05687, X05689, X04800, X05047, X05048, X05046, X05178, X03575, X05141, X03791, X04673, X04672, X04474, X05281, X05105, X03263, X03593, X05445, X05446, X05382, X05381, X05380, X00260, X05644, X05675, X04678, X03000, X04877, X05643, X05537, X05520, X05521, X05522, X05257, X02838, X03770, X05587, X01396, X01381, X03950, X05600, X04815, X04814, X01212, X05132, X05110, X05113, X05148, X05652, X05653, X05112, X03780, X03779, X03576, X05205, X04859, X04858, X05028, X02969, X02592, X02938, X02939, X05288, X02853, X03039, X03038, X05086, X01475, X01477, X00531, X00533, X00164, X00168, X00172, X05409, X04138, X00094, X01412, X01414, X01415, X02259, X02260, X02262, X02261, X03581, X05457, X05676, X05059, X03934, X05391, X05695, X05266, X05100, X01375, X05447, X05421, X05064, X04747, X04746, X00086, X00080, X05598, X01233, X01232, X03449, X03448, X02957, X02958, X02959, X02961, X02962, X02963, X02960, X04462, X04464, X04463, X04819, X04818, X05630, X05190, X05324, X05323, X05326, X05325, X05328, X04837, X04838, X01603, X05405, X05406, X05407, X05404, X05243, X01428, X01429, X01430, X01431, X03373, X01224, X03866, X04748, X04749, X04750, X05475, X05470, X05472, X05473, X05529, X05523, X05527, X05528, X05614, X05613, X04730, X04731, X04762, X04732, X05072, X03734, X05524, X04043, X04046, X04045, X04574, X04571, X04572, X04573, X04774, X04772, X04771, X04803, X04804, X04802, X05327, X04805, X04806, X04939, X04807, X04809, X04810, X04812, X04811, X05043, X05044, X05045, X04813, X04914, X04916, X04915, X03158, X02847, X03450, X05097, X05274, X04681, X00558, X00561, X00556, X00530, X05322, X05321, X02803, X02804, X01009, X05338, X05337, X05672, X04798, X02643, X03166, X03050, X03492, X03486, X02765, X05031, X00829, X03959, X05414, X05671, X05670, X05188, X03681, X02783, X05628, X05629, X02549, X02989, X05286, X02757, X04332, X00828, X04743, X04878, X05461, X04970, X03078, X03079, X03499, X04727, X05074, X05505, X01319, X03932, X01251, X02025, X01829, X04873, X04871, X04872, X04874, X04875, X00889, X05087, X04152, X03868, X04754, X05135, X04751, X04144, X02697, X05393, X05283, X03487, X02609, X02608, X05296, X04741, X01051, X03820, X05232, X01052, X03532, X03818, X03819, X03947, X05617, X02828, X03111, X02995, X00737, X02105, X02106, X01084, X01201, X01200, X00405, X00417, X00418, X00423, X00483, X00486, X00485, X00484, X03843, X03845, X00594, X03763, X02392, X03936, X00447, X00446, X03621, X03927, X02714, X01406, X03807, X02269, X01407, X02433, X01948, X05362, X03829, X02868, X02884, X02869, X00938, X00947, X01140, X03467, X01580, X02873, X03298, X01808, X02218, X01807, X03436, X02583, X01448, X01411, X00985, X02265, X05396, X00794, X02432, X01949, X02982, X01017, X01795, X01754, X00162, X02026, X03156, X01850, X02016, X02020, X01848, X01852, X01845, X01847, X01844, X01972, X01267, X03430, X02220, X01737, X03365, X00152, X00137, X00106, X00124, X00141, X00153, X00104, X00121, X00138, X01092, X02716, X05289, X05449, X02354, X05111, X01405, X03572, X04760, X03376, X03337, X01739, X02825, X02780, X03168, X02842, X02781, X00254, X02205, X00068, X00057, X00079, X00056, X00066, X03551, X02309, X02308, X00909, X00012, X04935, X03012, X00008, X00025, X03401, X00027, X03306, X02718, X00035, X03905, X00593, X00249, X03500, X03753, X00170, X02591, X02597, X02599, X00161, X00159, X00587, X00583, X00579, X01487, X01488, X01489, X01490, X00102, X00119, X00136, X00151, X01342, X01343, X01344, X01345, X00101, X02507, X02508, X02509, X00055, X00070, X00077, X00054, X00069, X00076, X00085, X00090, X00116, X00132, X00098, X00148, X00115, X00131, X01170, X00097, X02342, X05682, X01862, X01871, X01864, X01872, X02029, X05681, X01922, X01923, X03325, X03377, X02459, X02676, X02447, X02612, X02518, X00935, X03146, X03077, X02594, X02604, X02602, X02565, X02536, X00887, X00898, X00894, X02523, X05456, X02641, X03564, X02441, X02666, X02524, X02647, X02677, X02517, X02562, X02460, X02438, X02440, X02439, X02454, X02526, X02648, X02450, X01382, X01383, X01386, X01387, X01373, X01374, X01371, X02034, X01370, X02528, X02527, X02529, X02531, X02530, X03527, X05267, X04821, X05492, X02877, X02881, X03578, X03379, X02066, X01740, X03530, X02882, X02930, X02920, X02287, X05580, X04950, X01180, X05655, X03108, X05349, X03235, X00916, X02554, X05295, X03662, X05482, X02858, X04146, X04822, X03757, X04336, X05420, X03054, X05258, X04797, X05038, X05191, X05488, X05486, X05024, X03051, X02857, X05367, X03466, X04689, X04423, X04917, X02894, X05354, X02964, X05051, X05083, X02516, X01072, X01654, X04880, X03559, X03813, X05590, X03812, X02456, X02457, X02455, X02458, X04738, X03137, X01062, X05056, X03816, X04927, X03063, X03358, X01065, X01060, X01063, X01053, X02525, X01058, X01059, X01056, X01057, X01055, X01054, X03142, X01061, X01071, X01064, X01066, X02544, X01256, X01257, X02931, X01748, X01749, X01750, X01751, X01722, X02545, X05589, X03461, X03124, X02540, X03357, X03355, X03356, X00198, X01016, X01978, X03548, X05462, X04378, X05034, X05640, X04787, X00487, X01317
Správny poplatok uhradený 15.12.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
13113 KON Podaný
A1.1.1,
A1.1.2
A1.1.1, A1.1.2, A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, A1.2.4, A2.1, A2.2, A3, A4.1.1, A4.1.2, A4.2.1, A4.2.2, A5.1, A5.2, A5.3, A6.2, A6.3, A7.1, A7.2, A7.3, A7.4, A7.5, A8.1.1.1, A8.1.1.2, A8.1.1.3, A8.1.1.4, A8.1.1.5, A8.1.1.6, A8.1.2.2, A8.1.2.3, A8.2.1, A8.2.2, A8.3.1, A8.3.2, A8.3.3, A8.4.1.1, A8.4.1.2, A8.4.1.3, A8.4.1.4, A8.4.2.1, A8.4.2.2, A8.4.2.3, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.5.1.3, A8.5.2, A8.6.1.1, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.6.2.3, A8.6.2.4, A8.6.2.5, A8.6.2.6, A8.7.2, A8.7.4, A8.8.1, A8.8.2, A8.8.3, A8.9.1, A8.9.2, A8.9.3, A8.10.2, A8.12.1, A8.12.2, A8.12.3, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.3, A8.13.1.4, A8.13.1.6, A8.13.2, A8.13.3.1, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.13.4.4, A8.13.4.5, A8.13.6, A8.14.1, A8.14.2.1, A8.14.2.2, A8.14.2.3, A8.14.2.4, A8.14.2.5, A8.15.1, A8.15.2, A8.16.1, A8.16.2, A8.16.3, A8.17.1, A8.17.2, A8.17.3, A8.17.4, A8.17.5, A8.17.6, A8.18.1, A8.18.2.1, A8.18.2.2, A8.18.3.1, A8.18.3.2, A8.19, A8.19.1, A8.19.2, A8.19.3, A9, A11.1, A11.2, A12, A13.2, A14, A15, B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5, B6.1, B6.2, B7, B8, B9, B10.1.1, B10.1.3, B10.1.4, B10.1.5, B10.2, B10.2.1, B11, D1.1, D1.2, D3.1, D3.2, D4, D5, D6, D8, D9, D10.1.1, D10.2.1, D10.2.1.2, D10.2.2, D10.2.6, D10.2.7, D11.2, D11.3, D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D13.1, D13.2, D14, F1.1.1, F1.1.2, F1.1.3, F1.2.1, F1.2.2, F1.2.3, F1.3, F1.3.1, F2.1.1, F2.1.2, F2.1.3, F2.2.1, F2.2.2, F2.3.1, F2.3.2, F2.4.1, F2.4.2, F3.1, F3.2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2, F4.3, F4.4, F4.5, F4.6, F4.7, F5, F6.1, F7.1, F7.2.1, F7.2.2, F7.2.3, F7.2.4, F8, F9, F10, F11.1, F11.2, F11.3, F11.4, F11.5, G1.1, G1.2.1, G1.2.2, G1.3, G2.1, G2.2, G3.1.1, G3.1.2, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2, G5.1, G5.2, G5.3, G6.1, G6.2, G6.3, G8.1, G8.2.1, G8.2.2, G8.3.1, G8.3.2, G8.3.3, G8.3.4, G8.3.5, G8.3.6, H1, H2, J1.2, J2, J3, J4.1.1.1, J4.1.1.2, J4.1.2.1, J4.1.2.2, J4.2, J4.3.1.1, J4.3.1.2, J4.3.2.1, J4.3.2.2, J4.3.3.1, J4.3.3.2, J4.3.3.3, J4.3.3.4, J4.3.4, J4.3.5.1, J4.3.5.2, J4.3.5.3, J4.3.6, J4.5.2, J4.5.3, J4.5.4, J4.5.5, J5.1.1, J5.1.2, J5.2.1, J5.2.2, J5.2.3, J5.3.1, J5.3.2, J5.3.3, J5.4, J5.5.1, J5.5.2, J5.6, J6.1.1, J6.1.2, J6.1.3, J6.2.1.1, J6.2.1.2, J6.2.2.1, J6.2.2.2, J6.2.3, J6.3.1, J6.3.2, J6.3.3, J6.4.1, J6.4.2, J6.5, J6.6, J6.7, J6.8, J7.1, J7.2, J8.1, J9, J11.1.1, J11.1.2.1, J11.1.2.2, J11.1.2.3, J11.2, J13.1, K1.1, K1.2, K1.3, K1.4, K1.5, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4, K2.5, K2.6, K3.1.1, K3.1.2, K3.1.3, K3.1.4, K3.1.5, K3.1.6, K3.1.7, K3.2.1.1, K3.2.1.2, K3.2.2, K3.2.3, K3.3, K3.4, K3.5.1, K3.5.2, K3.5.3, K3.5.4, K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K5.2, K5.3, K5.4, K6.1, K6.2, K6.3, K6.5, K7.1, K8.1, K9.2, K9.3, K9.5.2, K9.6.1, K9.6.2, K9.6.3, K9.7, K9.8.1, K9.8.2, K9.8.3, K9.9.1, K9.9.2, K9.9.3, K9.9.4, K9.9.5, K9.9.6, K9.10.1, K9.10.2, K9.10.3, K9.10.4, K9.11.1, K9.11.2, K9.11.3, K9.11.4, K9.12.1, K9.12.2, K9.12.3, K9.13.1, K9.13.2, K9.14, K10, L1.1, L1.2, L2.1.1, L2.1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.1.3, L4.2.1, L5.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L8.2, L9.1, L9.2, L10, L11.1, L11.2, N1.2, N1.3, N1.4, N4.1, N4.2, N5.1, N5.2, O5.1.1, O5.1.2, O5.2.1, O5.2.2, O5.3, O6.1.1, O6.2
L81513,
L81511
L81513, L81511, L81512, D90388, A95666, A95665, J70605, L81519, A23307, L81518, L78563, L68416, J30607, J60030, J78524, B66160, B66158, B72665, B66159, B66161, B21356, B21352, B58717, B66156, B21353, B21351, D58788, D68492, D58793, D58792, D58789, D84609, D70962, D76989, D72302, J69940, G86503, A91701, A91702, A84283, L70082, L68730, A26347, A30402, A94832, L71229, A84285, A84282, B76204, B83351, B76203, B91792, B91793, B91791, B82381, B82382, B82380, J64800, O56541, F40171, F37786, L83698, A92716, A84099, A84098, A84097, A84096, A84100, J80986, J80850, N52875, A84284, A36317, A86445, F71715, F71722, F32933, F32887, F32935, F32885, F32888, F32936, F32931, F40196, F40199, F32879, L37772, K96409, L65377, L96443, K65350, K65349, K65351, K77204, K65352, K83452, K88571, K82744, J28033, A91587, A91588, A90636, A90637, A90640, A91590, A91592, A91589, A93742, A93744, A93743, A91591, A92384, A92385, A96419, A92383, A92386, A89401, A95784, A95785, A95783, A90639, A93737, A90638, A90028, A82445, A89370, L28408, L28409, L77917, J95521, A89991, F87553, A75133, A74663, A89036, A94580, A94579, A74997, A74661, A75130, A75000, A75007, A75008, A74999, A52623, A52621, A52627, A52626, A91959, A91958, A17415, A17416, A69447, A69449, A69445, B59713, B59714, B59715, B59716, B59719, B59720, B59721, B59717, B59718, B93098, B93097, B93096, B93099, B71597, B71598, B59703, B59702, B59697, B59696, B59701, B59700, B83435, B83434, B83433, B93202, B83430, B83429, B83432, B83431, B59699, B59698, B71594, B83426, B71750, B71593, B83428, B86460, B86461, B71592, B83427, B59724, B59723, B59722, B59725, B71751, B71603, B71602, B71601, N81191, K69339, L83704, L84740, L76760, A96420, G79787, G79788, G79786, G79785, G93682, G86506, G83622, G83623, G83624, G83625, G96301, G93683, G93684, D78786, B21361, B53155, B72668, B72669, J22122, J22123, J1080A, J1086A, J83654, J98533, J90205, J89432, J1846A, J1082A, J99347, J76519, G1941A, G1942A, J98525, J22116, J22117, J70791, J53675, J53677, J76650, J76564, J83655, J89435, J89437, J1392A, J1844A, J1083A, J1084A, J1085A, G92251, J90206, J1391A, J1845A, J69589, J1081A, J91403, J91406, J83568, J83570, J83571, J39792, J39793, J39794, J39795, J39796, J39797, J22160, J70785, J76482, J76476, J90865, J56583, J69590, J89440, J76435, J76445, J91408, J76443, J76448, J98532, J90207, J1393A, K68336, K20506, K20505, K20504, K85808, K85809, K20348, K20347, K92363, K20346, K92362, K94236, K92060, K22145, K52943, K52946, K20106, K39092, K39096, K39095, K97346, K58032, K69307, K76935, K92187, K92185, K94262, K94263, K79022, K87958, K76936, K87957, K85667, K28440, K28441, K91262, K85168, K85169, K85170, K94036, K86978, K90694, K58434, K37770, K37769, K59890, L60884, O56545, O23784, D38381, D29276, D29277, D31178, D31179, D31180, J40006, J40005, J21005, J21006, J21007, J21008, J21009, J40002, J40003, J40001, L69907, K60791, A83670, A83668, A83667, O56519, O56520, A82329, A95968, A82294, B21036, B21035, B21034, F93414, F93416, L81791, L83111, L72057, L83112, L83113, J60611, J28292, J60610, J28020, J60609, J28291, L69905, L69906, J60212, A83234, L70076, A37947, K86979, B84629, B84632, B84627, B84628, J88898, A25896, A79271, A79266, A79272, A79291, L69850, L76763, L37773, L91769, L96951, L98344, L81917, L53904, L81918, L88563, L69321, L91762, L94293, L94294, L88244, L94241, L91763, L97824, L81916, L88877, L88433, L88434, L97825, L81915, L91764, L88435, L89357, L90101, L39557, L82431, L94246, L94244, L94245, L94288, L94290, L94291, L91760, L93143, L5662A, L93722, L93721, L94242, L94243, L93566, L93565, L93567, L91264, L93563, L89358, L52999, L89880, L89884, K98981, F40882, L65375, L65374, K71333, L65373, J28054, D74238, K79796, J70589, K69299, L41646, L83699, F40191, F40190, F40192, J70591, J70592, J70593, L41645, J85393, J39134, K58038, D80720, D83693, D79076, B40075, B40076, B40077, B40078, B35691, B35693, B40084, B40085, B40086, B35686, B40088, B40089, B40090, B87605, B88897, B89453, B87604, A86968, A68774, A68775, A68776, K79795, A85746, A85747, A85748, A94188, A94880, A94887, A94888, A94195, A94196, A94197, A94198, A94194, A91639, A91640, A91641, A91642, A91643, A70029, A94191, A94193, J68651, L80701, D91494, D91491, D91493, D91492, F22178, F22190, F41480, F76889, F76890, F76900, F76891, F76899, F76896, F76897, F76892, F76910, F76911, F76912, F76909, F76901, F76908, F41470, A89309, A89310, A88252, L53903, J70594, F94276, G70874, B73894, B73893, B21038, B59851, B79961, B79958, B79957, B91301, B21041, B59848, B21037, B59849, B59850, B90993, B60690, B96739, B96742, B96741, B96738, B96740, B96379, B69200, B93679, B93678, B69199, B2764A, B91303, B91302, B69202, B82901, B82900, B69201, B96735, B79952, B79951, B79950, B90994, B79955, B79954, B86379, B86380, B90997, B86378, B90995, B90996, B21039, B70574, B57986, B57985, B73895, B86377, B73891, B73890, B73889, B73892, A82679, A81145, K71334, L65698, K28413, L89869, K70130, D28129, J1197A, J93080, J93077, J93078, J70156, J39106, J58432, J58433, J90243, J90241, J28040, L72461, K69294, K85167, K31237, K94053, K92200, K81923, F89778, J70585, L70080, A76828, A76829, B57987, B82902, B57988, B82903, J31499, J70581, J31482, J31493, J31492, J31498, J31484, J31496, K65359, K65360, K39551, K71336, B40108, F40165, L65383, K73082, J78499, J39143, J39139, J39140, K92350, K92348, K92655, J39121, J39132, F75605, B40789, B40790, B40791, B40786, B40787, A94692, A84286, L69908, B92992, B73334, B73333, B73335, B80014, B80015, B73340, B73341, G86384, G86385, G86386, G86387, G86388, J86886, J86406, J70596, J70595, J60092, L69845, B90211, B95288, B90209, B90210, B96015, B96014, B90212, J78502, J81787, J35003, J78504, H65358, H20007, H65356, H65357, H65354, H65355, H83644, H0232A, H53711, H93476, H83645, H92640, H83642, H83643, H83651, H83653, H83647, H83646, H83652, H83649, H83648, H83650, H93474, H52641, H92641, H52640, H52639, F96462, F96463, F96464, F96468, F96469, F96470, F96465, F96466, F96467, F92943, F92944, F92941, F92942, F95745, F95746, F93147, F93148, F94734, K21840, L70429, L76756, L70428, J28009, J28293, J60544, J60545, N80343, A93886, A93887, A93888, A95857, A23213, A23211, L68407, K68589, K81445, J89514, A94497, A94498, F2129A, F89781, K90401, K90403, D75029, D85805, D84110, J79199, K92584, K92583, J34327, J28053, J89448, J28029, J83501, J6084A, J26239, J27830, J27832, B35719, B35717, A64788, A83666, A83665, F72346, F71727, F71728, F71726, F74324, F74320, F74318, F74319, K65523, A96423, A96424, A96421, A96422, K65347, K39555, D45780, L69139, A38699, A38697, A38698, A83028, A25057, A25058, A50238, A57024, A57022, A57023, A57031, A57028, A57029, L72049, A83027, A94820, A5156A, A86646, A2534A, A0316A, A0119A, A2201A, J2553A, J1075A, J1076A, J2125A, J99729, J99730, A4564A, A96819, A4563A, A92180, F93441, A96778, J0605A, A77025, B98017, B98018, J84873, J81781, J81782, J69919, J69920, J83490, J86972, J86973, J86974, J87656, J87657, J73154, J60236, J86971, N98605, N98606, D85650, D98852, D0497A, D0496A, D92824, D92823, D92302, D1390A, D90102, D94612, D96351, D0834A, D99111, D99112, D99113, D4623A, D76986, D90812, D94210, D92963, D87158, D88835, D88831, J94774, J39791, J91331, J32669, J32672, J90580, J92097, J92098, J94034, J90860, J98535, J97826, J58512, J58511, J73145, J73146, A37302, A37303, A37308, A37310, A37309, A37307, A22955, A22951, A22950, A22953, A28812, A38870, A17418, A81789, N75736, N75729, N75726, J37430, N87683, N59886, J72481, D90643, J80265, J88673, J87427, J1128A, A92465, A92466, A92467, A92469, A92468, A21640, A21641, A59449, A36917, A36911, A36913, A59457, A79744, A79743, A79749, A79750, A21869, A60794, A21873, A21870, A21874, A21871, A21875, A21876, A60792, A21872, A21868, A60793, A23309, A23318, A23305, A23303, A97379, A92489, A1884A, A21646, A21645, A37705, A37704, A39345, A76422, A85816, A85817, A85819, A85821, A85822, A85827, A85830, A85831, A85825, A85828, A85833, A85836, A76419, A76420, A76417, J87157, A95324, A95325, A95322, A95323, A21891, A21892, A21889, A21890, A22148, A22149, A22147, A22307, A22308, A21060, A21901, A21902, A21903, A21900, D98445, D99951, D98176, D98177, D98179, D98178, D92801, D92802, D92958, D0513A, D1945A, D1200A, D88843, D88844, D91980, D88841, D88842, D93833, D93832, D93831, D85178, D85179, D85180, J71248, J71247, J79197, J76582, A26351, B85744, B85745, B91749, B91748, B88896, B88895, B85743, B85742, B93182, B85741, B93181, B85740, B91750, D96729, D95585, D95586, D0636A, A97785, A21011, A21013, A21012, K68587, K68588, K72241, N87680, N87681, D77012, D75953, D78791, A86645, D93590, D1669A, D89736, D89737, F40166, L69875, L69876, L69877, B41567, B41565, A84122, A84121, K79801, A26650, A26651, A26762, A26649, A26655, K58799, K58798, K94791, K37966, K90286, K90283, K90287, B88035, B88036, B88037, B3957A, B3956A, B3954A, B3609A, B3607A, B3608A, B91009, B91010, B95065, B95066, B97040, B97038, B97039, B98011, D94333, J85159, A97495, A83308, A83311, D36885, G1199A, J22129, J74062, J53694, J53695, L91355, L91861, L93729, L96926, A25908, J60262, J28047, J28049, J28050, A3491A, A3490A, A3489A, A96818, A96817, A96786, A39717, A1139A, A1140A, A1142A, A1141A, A1143A, A99489, A99488, A99491, A99487, K70142, K90635, K81176, K91789, K93987, K89792, B84612, B84617, B84622, J52711, K81571, K81073, K81572, J37414, K91269, L94255, L89387, K94257, J28018, J28015, F94277, F6138A, F3340A, F0235A, F0236A, F89785, F89784, F89786, A92717, A92715, A92713, A4491A, A4489A, A95657, A96506, A3494A, A95523, A95524, A73749, A1256A, A3562A, A3563A, A94881, A1838A, A1839A, A1840A, A98277, A89402, A89369, A4347A, A4348A, A4349A, A4344A, A4343A, A94360, A94363, A95267, A95268, A3851A, A95271, A95275, A95276, A94942, A79292, A95529, A95531, A95534, A95841, A99062, A99063, A99064, A99065, A99060, A99061, A99066, A1863A, A1870A, A75077, A0505A, A0506A, A0507A, A0504A, A0510A, A0509A, A0511A, A1893A, A1891A, A99921, A99922, A0181A, A1861A, A95811, A95574, A95577, A95576, A85824, A95806, A95805, A1743A, A1742A, A88087, A3759A, A3760A, A3761A, A3758A, A1655A, A1653A, A1654A, A1659A, A1658A, A1656A, A2559A, A2560A, A2556A, A2557A, A2558A, A98386, A98387, A0403A, A98388, A0404A, A98389, A98385, A98384, A2626A, A1789A, A1790A, A1791A, A1792A, A1793A, A0330A, A0331A, A0332A, A0333A, A0334A, A0335A, A0336A, A0337A, A3227A, A3226A, A3229A, A3230A, A3690A, A3692A, A98154, A2660A, A2656A, A2657A, A2658A, A2659A, A80112, A2653A, A2654A, A92903, A92905, A92904, A92908, A92909, A92907, A92917, A92913, A92912, A92915, A92916, A92918, A92893, A92920, A92921, A92922, A92923, A84446, A84448, A84441, A84443, A87968, A87969, A87535, A87967, A23465, A97549, A97551, A97552, A5972A, A5973A, A5974A, A5975A, A5976A, A89976, A84287, A93499, A93500, A93501, A93502, A4495A, F41197, K69434, J58379, D90696, D91979, D99670, D95305, D88704, D88705, D74239, D92826, D98444, K90289, A68263, A68264, A68262, K92629, J39120, J79191, J71246, J71249, J1190A, J1194A, J83500, J79194, J39122, J1193A, J79192, J39128, J39129, J79201, J79195, J39131, J79193, J1192A, J1191A, J39123, J39133, J39119, J39126, L81807, J39137, J87658, J83504, J83502, J86976, J79202, J39142, G36824, G36819, G67999, G68000, G68001, G67998, G36818, G29735, G36817, G36823, G30922, J29736, G29741, G29738, J29737, G29734, G29733, G29732, G30920, G77667, G77666, G77665, G77661, G77662, G77663, G77664, L88494, L93727, L95736, L65550, K92201, J78496, J69949, J81774, J37427, N86911, N86912, N86914, N86908, O56527, O56528, O56530, O56523, O56524, O56525, O56529, O56522, O76783, O76785, O56562, O56558, O56559, O56560, O56561, J70132, K37803, K92058, K92059, K37799, K37796, K96604, K37801, K96605, K37797, K37802, K37798, K90689, K90690, K90874, K37800, B84067, B84068, B84069, B84070, B84074, B84075, B84077, B84078, B84079, J81773, J69916, J86317, J79925, J87654, J87655, J39118, J81778, J83703, K96598, K96597, K2809A, K1201A, K94281, K4806A, A94215, A77445, A77446, A90083, A90084, A90085, K96593, K94280, K96594, K96596, K98667, K0297A, K99631, K91386, K91388, K98815, A77447, A4834A, A83300, A83301, A83299, K90261, K82303, K98979, K88245, K70369, K94347, K88568, K97827, K91920, K91272, K89015, K93573, K58347, K91241, K91240, K90692, K58346, G74402, G74403, G74400, G74401, G59878, G59876, G59880, G59877, J88672, J88671, J88670, J88669, J85102, J85101, G85104, G85106, G87633, G59883, G59882, G59881, G59875, G59879, G27223, G27182, G27225, G27224, L88431, L88432, A4920A, A35746, A35744, A35745, A35748, A20706, A35742, A20704, A35741, G79891, G79890, G79887, G79889, G79888, G79884, G79886, G79885, G83678, A82759, A82760, A82761, A82762, A82758, A72994, A72990, A72992, A72996, A79737, A79735, A79739, A79733, A88254, A73011, A73013, A73009, A73007, A91621, A91623, A91617, A73017, A73019, A73015, A73861, A73022, A73021, A23464, A23462, A23463, A92167, A84447, A84440, A84444, A80931, A80922, A80923, A80924, A80925, A80926, K70449, K70458, A89559, A89560, A89561, A89562, A89563, A89564, L70430, L39697, L69853, L37762, A73730, D41410, D29725, D29726, L75060, L75061, L75062, G79883, G79882, B70987, B28787, B28785, B28783, B70993, B70992, B70991, B81040, B35286, B28792, B28794, B35289, B20703, B20702, B35288, B39457, B39459, B39458, B87623, B87625, B87627, B23355, B23356, B81152, B81151, B81150, B81153, B86220, B30645, B30644, B30642, B30646, B30647, B28061, B30639, B28059, B30640, B68964, B53320, B53317, B53318, B96403, B53319, B95242, B93637, B93636, B95245, B95244, B95243, B32773, B68965, B65961, B65960, B92064, B70308, B70307, B70310, B70309, B92065, B81155, B81154, B81159, B81158, B81157, B35292, B35291, B20701, B35290, B28802, B28801, B28800, B70995, B70994, B23357, B23358, B23359, B20711, B77597, K39979, O23799, O23800, O23801, O23802, O23803, O23804, L81790, D91485, L69844, N95197, N96512, N5741A, N5742A, N5743A, N5745A, F40162, A1247A, A1248A, A1250A, A1249A, K95078, K94260, K94259, K94254, K94252, K94253, K99231, K99232, K99233, K91242, K91243, J0751A, A95141, K92585, J39983, J39984, J39985, J28295, K65536, A77441, A90079, A91512, A93691, K39093, F93020, F93021, F93022, J76518, J76533, J76541, J76561, J36967, J40963, J40964, J40965, J40955, J40956, J40957, J40958, J40959, J40960, J40961, J40962, J76469, J76467, J76460, J76525, G41623, G95396, G41618, G98231, G41617, J76592, J76451, G88143, G98230, J25950, G70880, G88361, G88363, G94283, G88362, K59885, K31236, K1832A, K85132, K96648, K96650, K96651, K96649, K96647, B71829, N80341, N80342, N80345, N80344, J53403, J79200, J22124, J22125, J22126, J53693, J22130, J22131, J22132, J58376, J79190, J22127, J22128, J58378, J22118, J22119, J22120, J22121, L65413, D82441, J72472, J72484, J72486, J72468, G5143A, G6064A, G98466, G98465, G98467, G6065A, G81902, G93114, B3514A, B3515A, B99073, B99074, B99071, B99072, B0206A, B1263A, B0205A, B0164A, B0185A, B71586, B71588, B71587, B39461, B0052A, B0053A, B0039A, B70990, B70989, B70988, B96385, B96384, B98929, B96386, B96388, B96387, B98934, B96389, B96391, B96390, B98935, B98936, B96378, B96380, B3659A, B2519A, B2518A, B2520A, B2522A, B2521A, B98304, B98303, B98305, B2183A, B0977A, B0976A, B0975A, B4950A, B4949A, B0981A, B0980A, B2508A, B0979A, B0978A, B2504A, B2507A, B2503A, B2505A, B3643A, B3520A, B2506A, B93005, B93002, B93004, B93003, B92982, B92990, B92987, B30568, B21379, B21338, B21380, B30570, B21377, B21337, B21378, B30569, B21336, B31166, B59984, B72670, B3909A, B3908A, B3910A, B89412, B89411, B71749, B83437, B71590, B71589, B3257A, B3258A, B86464, B80021, B92997, B92998, B94635, B94632, B94629, B90224, B90223, B90222, B3831A, B95444, B95443, B93558, B53147, B93560, B53146, B93559, B66162, B93562, B97984, B3552A, B3551A, B3550A, B97989, B97988, B97987, B98172, B98171, B96998, B96997, B1264A, B1262A, B0629A, B3645A, B3644A, D21050, D88591, D36980, D73389, A28414, A28415, L57558, A0117A, A0118A, F91152, F91155, J58614, J28380, A88059, A21923, A21924, A21920, A21921, A21922, A21499, A21500, A21497, A21498, A21865, A21866, A21863, A21864, A30398, A30401, A96255, A5452A, A91141, A91140, A96931, A96932, A96933, A96934, A86998, A86999, A87000, A65573, A0619A, A0620A, A0613A, A0609A, A0610A, A0611A, A0617A, A0618A, A5693A, A5695A, A5694A, A5696A, A5685A, A5681A, A5683A, A60450, A98353, A98354, A73016, A73018, A73020, A5688A, A5686A, A5687A, A5689A, A75977, A75978, A75979, A75975, A75976, A38700, A26588, F40187, F86767, F41473, D92587, D0499A, K92687, K89014, K92625, K94002, F89782, F95170, F3668A, F93717, J69941, J84863, D91252, D91251, J60065, L78531, L38382, K90695, K10119, L37759, J79198, J39135, J71251, J92225, J79203, J39138, J71252, J30591, J59553, J82333, J41051, J59555, J92669, J30592, J59563, J59565, J69580, J30593, J92668, J30594, J30595, J30597, J30596, J59552, J30599, J30600, J30601, J30602, J30603, J30604, J89850, J69912, J69913, J92596, J1087A, J91774, J90862, J91775, J90582, J92196, J91602, J92061, J95165, J95167, J95168, J2322A, J86364, J35030, J35028, J94081, J95162, J91606, J5140A, J77983, J89804, J90595, J90596, J91781, J94045, J89815, J89813, J89814, J89812, J88181, J76546, J94031, J94032, J78513, J80840, J80839, J39125, J39124, J28048, J53692, J69587, J77982, J86365, J86366, J70786, J1195A, J89227, J89228, J89226, J94087, J97780, J97781, J95160, J95161, J5141A, J56582, J98537, J98538, J98540, J99288, J89802, J90869, J90868, J99551, J89800, J89801, J91605, J92408, J56580, J56581, J90592, J90590, J90591, J90593, J92095, J91778, J91779, J6079A, J93127, J83873, J90871, J90870, J91777, J86363, J80832, J94083, J94029, J89810, J98542, J90584, J90585, J90864, J92096, J97771, J97772, J90594, J91780, J35017, J35034, J35012, J35013, J35022, J35004, J35033, J35020, J35005, J35006, J35016, J35019, J34999, J35027, J35015, J78484, J80993, J90866, J93081, J97729, J97730, J94913, J94914, J89809, J94030, J93128, J91772, J91773, J89009, J92597, J91402, J88180, J92197, J91776, J90587, J90588, J90586, J76442, J89441, J94639, J89225, J91603, J91604, J91771, J91770, J1088A, J28043, J94037, J80831, J94084, J94658, J94659, J93076, J5142A, J89807, J89808, J90867, J70403, J70407, J70414, J70415, J70418, J70420, J70419, J70416, J88628, J70417, J70421, J70413, J91743, K23504, J96271, J58515, J58516, J29265, J28879, J29266, J29263, J29264, L90293, K80050, K80049, K80054, K80053, K80056, K80055, J65043, J93508, N68027, K39553, A21867, K23493, K52948, K89886, K29164, K59892, K57565, K70481, K70479, K73085, K70480, K76939, K91261, K88876, K52950, K85739, K39098, K39100, K39099, K91258, K73084, K39544, K70135, K65688, G2845A, G2842A, G2833A, G2846A, G2843A, G83881, G2847A, G2844A, G98245, G70875, G70877, G70870, G70876, G98464, G58735, G58737, G97636, G58739, G97629, G58738, G99345, G2143A, G5144A, G27181, G98243, G1198A, G80893, G81661, G93115, G99346, G6063A, G52805, G6066A, G98244, G94282, G81899, G81901, G93117, L87854, L87855, L87845, L87846, L87847, L87849, L87850, L87851, L87852, D76035, D76036, L2549A, K95068, J56586, J93174, J6095A, J89444, J56588, J56589, J56587, J98545, J56585, J83863, J91333, J91336, J91335, J94085, J98551, J94042, J69588, J92406, J91893, J94912, J95159, J89811, J60520, J60519, J60524, J6101A, J91405, J36816, J76633, J76616, J76625, J76613, J94041, J93109, J83832, J98549, J92062, J93105, J89445, J93163, J41142, J83578, J6096A, J96611, J96612, J88550, J96860, J77984, J90863, J93079, D20751, J6102A, D20750, J96616, J53510, J28023, J93123, J83850, J76648, J76649, J76632, F92542, J96615, J93108, J83829, F76914, J88889, J83586, J83592, J93106, J6097A, F3964A, K58852, F93415, F5860A, F0238A, F0237A, J76462, J56584, J92411, J80992, F2085A, F2086A, F2087A, F2083A, F41230, F41471, F40880, F41229, F91452, F89788, J58373, K30925, K30924, A83310, F3555A, A4002A, L91239, K68108, K68109, J39980, J39981, J39982, A68033, A68034, A68035, A68038, A68037, A68039, D99169, D96968, J92224, J34332, J69493, B73329, B3901A, B3900A, B3902A, B3906A, B3905A, B3907A, B3904A, B3903A, B95489, B95494, B95492, B95491, B95433, B95432, B95434, B95425, B95424, B95423, B95426, B21346, B21347, B21340, B21341, B21342, B21344, B21343, B21345, B90215, B4008A, B4011A, B99948, K58342, K58340, G98469, G98463, G6104A, G93116, K89388, K90872, K93485, K81912, K91489, K91238, K89463, K90755, K60533, L60970, K60535, L94637, L89013, K60537, F85716, F85717, F85718, F85719, F89761, B2994A, L38384, F93698, F93699, F93700, B93575, B93577, B94310, B94005, B93580, B90227, B90226, B90228, B3912A, B0726A, B1470A, B1938A, B0630A, B0974A, B3379A, L38383, K58514, L93571, K98980, L93572, F85674, F85675, F4136A, F4137A, F4138A, F4139A, F92565, F92566, F4140A, F4141A, F4142A, F4143A, F86772, F86773, F86774, F86775, F86776, F86784, F86785, F86786, F86787, F3667A, F80417, F80418, F80419, F82743, F82739, F82740, F82741, F86781, F86782, F86783, F86777, F86778, F86779, F86780, F4810A, F4809A, F93443, F95111, F95106, F95108, F95109, F95110, F92543, F92544, F92545, F93421, F96580, F96581, F2323A, F2325A, F2326A, F2327A, J58517, J58518, J83489, J58365, J89816, J76499, J71609, J71608, K97820, K90873, K65386, J90861, K20116, K30739, K58344, K58343, K58349, F76310, F76403, F41315, F89780, F89779, F96247, F96248, F82904, K39901, K39945, K39946, K39948, K39940, K39941, K39943, K39936, K39938, K39947, K39921, K39922, K39917, K39920, K39911, K39913, K39915, K39916, K39905, K39907, K39908, K39909, K39910, K39903, K39899, L76757, K39932, K39933, K39935, K39928, K39929, K39926, K39924, K39925, K39923, K39977, K39949, K39956, K39944, A2555A, A4679A, K96640, K96641, K0060A, L94051, J37429, F83745, A2789A, F41299, J83845, B40092, A96063, A96064, L90547, L90548, L90546, L53546, L53545, K91472, K91473, N95221, K94796, K74653, K79993, K93936, G88139, K5553A, K0199A, K93989, K93991, K93993, K94426, K93990, K96398, K96397, N92651, N95126, N95130, N95128, N95127, N95131, N95129, N96840, N5397A, N5396A, N5395A, N96822, N98112, N98118, N97208, N96517, N96520, N96514, N5238A, N5236A, N5237A, N5881A, N0641A, N0639A, N0640A, N0734A, N0732A, N0733A, N90490, N90491, N96528, N1548A, N91726, N91727, N4970A, N4969A, N3832A, N3836A, N94168, N95895, N95896, N99426, N99431, N99427, N99428, N99429, N1534A, N1539A, N1540A, N1541A, N0886A, N0891A, N5409A, N98682, N98683, N98684, N0896A, N2385A, N2380A, N2387A, N2382A, N98693, N98695, N98700, N98701, N98706, N98707, N0907A, N0912A, N0908A, N0913A, N0925A, N5348A, N5345A, N98676, N98677, N98674, N98681, N98680, N98675, N91725, N91722, N0748A, N3333A, N3334A, N2603A, N2604A, N2605A, N2606A, N1505A, N1503A, N1504A, N1508A, N1506A, N1507A, N1511A, N1509A, N1510A, N5590A, N5589A, N5592A, N5591A, N5594A, N5593A, N5596A, N5595A, N5197A, N5198A, N4631A, N4630A, N1549A, N4693A, N1575A, N1573A, N1574A, N94177, N94179, N94854, N5038A, N5039A, N4605A, N5040A, N5041A, N5043A, N5042A, N4604A, N5174A, N4582A, N4598A, N4575A, N4593A, N4576A, N4599A, N4594A, N4583A, N4574A, N4596A, N4592A, N5175A, N5188A, N4982A, N5101A, N5186A, N4978A, N5187A, N5176A, N4980A, N5032A, N5033A, N5034A, N4602A, N4601A, N5100A, N5035A, N5036A, N4617A, N4616A, N4964A, N4965A, N95885, N95890, N95887, N1724A, N1163A, N99599, N99598, N99600, N99596, N99603, N99601, N99597, N5191A, N5193A, N5189A, N5190A, N5192A, N5194A, N99604, N99613, N99612, N99607, N99606, N99608, N99611, N99610, N99605, N1725A, N89398, N89397, N2536A, N3015A, N4081A, N2537A, N2541A, N2535A, N2538A, N2540A, N4086A, N4341A, N4416A, N4068A, N2544A, N2545A, N2546A, N5094A, N2548A, N4340A, N4342A, N95858, N96084, N95629, N95626, N95632, N95631, N95624, N95625, N95623, N95630, N98198, N98197, N98205, N98204, N98203, N98207, N98206, N98209, N98208, N98202, N98201, N98200, N96663, N96659, N96660, N96664, N97534, N97538, N94890, N96162, N96152, N86314, N94850, N99639, N97570, N94851, N99638, K92685, K3133A, K3134A, K3135A, K3136A, K2095A, K98438, K96232, K98783, K96231, K98785, K98784, K96230, K89123, K89923, F40161, L80699, L80700, G83679, G83681, A65026, D75957, A53633, A68558, A53630, A53635, J73149, J73155, J73150, J73152, K90426, K83510, K81556, K57845, K68988, K89534, K85592, H53709, H53713, H53707, H20003, H20004, H20002, H20005, H20006, H20008, J37423, J37422, D92964, D91007, D90035, D99381, D98853, K96410, D90813, D53685, D1389A, D94613, D94211, D96681, D87159, D92695, D99119, D99123, D90277, D4624A, A4511A, D4058A, D0634A, D0394A, D3441A, D3442A, D99395, D2346A, A87104, A22139, A22144, A22140, A22138, D69288, L90100, L31561, D69271, D69268, D69270, D69269, L84031, L1665A, L0765A, L0759A, L65382, G96299, O56544, O23786, O23787, O23788, O23789, O56542, O56543, J74440, J74439, L70083, J28025, J28026, J70588, L37792, L37793, L28424, L28432, L65381, L74406, L74404, L74405, J85099, K70141, B56310, B55788, L28412, L39263, L72050, J88899, J74441, J74442, L53004, L72048, K99103, F89789, A97733, J4170A, J5660A, J4162A, J98132, J91742, J4411A, J2753A, J98395, J4915A, J4916A, A98725, A4745A, A2422A, A94803, A94802, A0312A, A0243A, A90468, A73124, A2199A, A2200A, A96457, B81387, B81392, J4670A, J93854, J93857, J93856, J89513, A96628, L39546, G94284, G94285, O76781, A3795A, F40185, F40186, F35075, B93183, K86360, K86361, J70590, L84702, B85545, B85546, J92223, K94248, K94247, K92199, D83143, D86483, L80125, L94915, L65379, L65380, L58513, L90552, L84037, L80829, L41061, L90553, K93477, K65362, K65363, L28294, L60543, K94249, K94250, K94295, K29442, K94251, K89879, K92057, K94261, K75625, K75628, K69298, K88247, K37804, K39552, K65371, K65370, K65369, K31238, K69295, K83512, K83513, G37411, G37409, G37410, B3805A, B3806A, B94879, B94878, B94877, B99953, B83273, B83272, B83271, B91191, B91192, B2363A, B60603, B97307, B60601, B60602, B94876, B60604, B99956, B99955, B99954, B60607, B60605, B60608, B0198A, B0196A, B0197A, B60606, B95469, B60788, B60789, B60702, B60701, D75440, D75439, F74366, F74369, F74360, F74363, F74365, F74368, F74359, F74362, F74364, F74358, B24744, B24745, B24743, B73516, D3250A, D88212, D1515A, D0652A, D99538, D3269A, K37964, K78706, K71048, K37967, K71050, K71049, K37972, K37973, K37963, K37965, N88173, J81780, N84179, N84178, N84176, N84175, N69524, O56546, N4914A, G35094, G35105, G35092, G35093, G35091, G35089, G35097, G35099, G35102, G35100, A84091, A84090, A84089, D69278, D69279, A25894, A25890, H86965, H86967, H86966, J72315, J72318, J72316, J39130, A71287, A71119, L84030, J83706, J83708, J83707, J94505, J91199, L78566, K59588, K59590, K59589, K59597, K59598, K59591, K59594, K59593, K59592, K59596, J83844, L76762, D99351, K85448, K89715, A31163, A22057, B81856, B81855, J28014, J53422, K71337, K65367, F97373, F88556, F91153, F4325A, F91154, A93841, F88422, F99628, A91325, A91319, J76544, J93126, J83865, J76589, J93124, J76543, J83854, J93125, J83861, J83596, J93120, J86970, J86975, J60202, N88589, N4889A, N5887A, N4899A, N4894A, N4896A, N4897A, L69910, L93862, L93863, L84199, L84198, L93865, G98237, D21334, A21932, A21930, A21931, A21940, A21938, A21939, L1132A, L1131A, K30436, K88249, K93483, K93484, K93479, K93480, K93481, K93482, K95741, K74171, K90551, K90550, K65364, K65365, K2551A, K69296, K69297, K75624, K89875, K81920, K76938, K93570, K88566, K71344, K5943A, K88348, F41303, F41302, F41257, F41259, F41260, F41261, F57999, F92108, F92109, J39141, F91836, F91839, F35073, A3688A, J1429A, D77471, L86980, L65385, L68425, B60600, B60595, B60594, B91190, B60599, B60598, B60597, B91636, B91635, B91634, B60696, B96338, B96337, B96336, J85461, J91446, A39592, A39593, A39594, A39591, A75662, A75663, A75664, A75661, A90727, A90728, A90729, A39610, A39608, A39616, A39595, A39596, A39600, A39601, A68842, A60687, A60688, A60686, A68843, A68841, A93233, A75071, A75072, A75076, A75075, D92326, D94576, D70961, D99594, D99593, D99590, D99592, D99591, D1379A, D4228A, D1788A, D89866, D99581, D99580, D99582, D99585, D99584, D99583, D99588, D99586, D2348A, A94214, B95264, B92105, J98858, D5873A, K1120A, D3266A, D4497A, D96995, L53890, L37788, L37789, J97014, J52712, J52715, J52713, J52714, J37664, J90138, A21643, D93911, A70066, A70064, A70065, D90280, D5120A, A5600A, A3273A, D5286A, K90810, K96643, K96644, K96646, G95393, A88676, A88683, A88684, A88685, A88686, A99094, A99095, A95572, K94336, A50235, A20016, L20576, L20571, L20581, D89735, J92683, J92684, J92222, J92221, A81007, A80078, F41468, F41469, B20440, B90107, B93894, B93893, B20443, B20445, B20442, B92688, B20455, B20454, B20453, B20456, B74345, B58352, B58351, B74343, B79810, B50483, B50482, B74340, B74342, B50485, B50484, B74341, B20437, B91015, B91016, B20439, B20438, B86243, B87522, B86241, B86240, B69257, B93209, B69260, B69259, B69258, B87034, B87033, B79809, B79808, B90172, B50488, B50487, B50486, B28378, B20446, B20451, B20450, B20449, K60156, K72640, D0500A, D92825, D90103, G72333, A94843, A94844, A89743, A65002, A79103, A79104, A30400, A26355, K37791, K54637, K85996, K86011, L65376, K65368, K37763, K37765, K37766, G86403, L64691, L53006, L57165, K36254, K79562, K58838, K58840, K58797, K58796, K58794, K58795, K88659, K58801, A81184, A81183, A84474, A84497, L74124, K39556, L52900, L52901, L96414, L65384, J64803, L72046, L37790, F40168, J31486, F20087, F40093, B40095, B40096, B40098, J89471, F41301, D0017A, K30926, K95738, K95740, K84600, K58332, L93728, K58334, K58331, L38385, K58338, K58335, L94349, L87579, K2550A, F91151, A92470, A92471, A92472, A92474, A92473, B79340, A53140, A53139, A53135, A53134, A21854, A21853, A84092, A84093, N86920, G72319, G72321, G72332, G72323, G72325, G72330, G72328, G72320, G72322, G72327, G88145, G88147, G92212, G88144, G88146, G92211, K89224, K90972, K0435A, L91911, N87704, A99183, A99185, A73751, A73747, A73750, A60691, A60692, A21479, A21480, A21477, A21478, A0347A, A81167, A81168, A81169, A41181, A41182, A41180, J57009, B94324, J57010, J56590, J52719, J52718, J52720, J58366, J58367, B0035A, B0037A, J76493, J0064A, J2265A, J76491, B3919A, B30571, B30572, B21339, B3917A, B3920A, B2998A, B2995A, B2996A, B2997A, B3921A, B96402, B0973A, B0970A, B0596A, B3518A, B3519A, B0983A, B4514A, B0982A, B96996, B73332, J97525, J5222A, J71606, J89817, J71605, B2118A, B2117A, B2119A, L92692, L92691, L88332, L88293, L76287, L87873, L90545, L91859, L88569, L90543, L97518, L91862, L93139, L90544, L93718, L93720, L90542, L94023, L91858, L93724, L92206, L88565, L0758A, L89019, L53014, L5661A, L89016, L93723, L90540, L92626, L93140, L90099, L89389, L89372, L89373, L93726, L91857, L92207, L89017, L90541, L92627, L97519, L0756A, L93719, L94239, L94240, L92078, L90554, L87583, L88011, L94264, L91311, L88015, L88010, L60879, L87874, L87875, L94238, L91309, L91310, L91308, L3446A, L84032, L87582, L91306, L88009, L90520, L90527, L90529, L89478, L94055, L89872, L88567, L88246, L88562, F76905, F76906, F86814, F86815, F86816, F89755, F3965A, F91450, F87492, F87493, F87499, F87498, F89754, F89749, F89751, F89750, F89752, F89772, F91812, F91820, F91821, F93054, F4250A, F89756, F89748, F89746, F89747, F2133A, F2135A, F2136A, F91796, F91798, B92050, F94829, F94831, F4123A, F4122A, F4121A, F4126A, F4125A, F4124A, F4130A, F4129A, F4128A, F4135A, F4134A, F4132A, F4133A, F4131A, F94828, F94830, F86356, F86358, F86355, F86357, F90566, F90567, F90569, F90570, F90565, F90568, F93046, F95510, F95508, F95509, F4792A, F4791A, F4772A, F4790A, F4774A, F96583, F96582, F89050, F89051, F90604, F90605, F90606, F89047, F89048, F89049, F90607, F90608, F90609, F3488A, F2189A, F2190A, F2191A, F1521A, F2192A, F2193A, F2194A, F2195A, F2196A, F2197A, F2198A, F3666A, F95249, F98642, F95248, F94561, F94555, F94559, F94560, F94553, F94554, F94558, F94552, F94556, F94557, F94550, F94551, F92262, F92261, F92263, F92264, F2000A, F2002A, F2003A, F2004A, F98639, F98640, F98641, F1999A, F2001A, F90021, F92260, F90022, F90020, F90019, F80395, F80408, F80396, F80409, F80397, F80410, F82737, F82738, F80402, F80415, F80403, F80416, F80392, F80405, F80393, F80406, F80394, F80407, F80411, F80412, F80400, F80413, F80404, F92521, F92524, F92527, F92528, F92530, F92533, F92536, F92534, F92537, F92538, F92540, F92539, F92541, F92520, F92523, F92526, F92529, F92532, F92535, F93419, F93420, F93417, F93418, F82733, F88499, F88505, F86788, F86789, F86790, F86791, F91826, F88509, F88508, F88515, F88514, F88516, F4486A, F4487A, F90612, F86807, F86808, F86809, F90610, F86806, F91843, F82726, F82725, F82724, F82732, F82729, F82730, F89753, F4794A, F4793A, F4795A, F4802A, F88033, F4473A, F5970A, F86810, F86811, F86812, F86813, F89777, F82731, F82734, F82735, F82736, F99323, F99322, F85689, F85676, F85679, F85678, F85677, F85680, F93448, F85710, F85711, F85698, F85699, F85705, F85685, F85681, F85683, F85714, F85701, F85702, F85707, F85686, F85682, F85684, K73083, K65343, K65344, K65342, K65345, K65346, K77120, A76815, D0632A, D3252A, D99352, D1516A, D99531, D5418A, L76761, J53678, L0468A, L90340, D70959, D0635A, D69283, D69284, D99396, D2347A, D92589, D4227A, F41228, F85177, F40160, J39990, J39991, J39989, J39988, J39994, J39995, J92598, J39798, J39799, J39800, J96614, J76485, J60623, G83880, G88887, G83882, L92690, L88564, L95292, L96713, L88250, L80203, L89012, A23341, A36939, A23340, A89896, A89897, A89898, A89899, L83702, L91353, F41481, J75936, K96233, K89285, K93995, K58879, K92630, K75629, K31231, K90549, K31232, K31233
Správny poplatok uhradený 15.12.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
13114 A1SZME Rozhodnutý 1.st XB14.30 P2960A Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 15.12.2023 Abbott Medical Detaily
13115 A1ZPE Právoplatný B3.2 B5432A Správny poplatok uhradený 15.12.2023 Paul Hartmann AG Detaily
13116 A1ZPE Právoplatný B3.2 B5434A Správny poplatok uhradený 15.12.2023 Paul Hartmann AG Detaily
13117 A2ZNZP Právoplatný A8.13.1.2 A89898, A89899 Správny poplatok uhradený 15.12.2023 Paul Hartmann AG Detaily
13137 A1ZPE Právoplatný J11.1.2.2 J4413A Správny poplatok uhradený 20.12.2023 APHARM S.r.l. Detaily
13088 A1SZME Právoplatný XB8.2.8 P6761A Správny poplatok uhradený 21.12.2023 Merit Medical Systems, Inc. Detaily
13142 A1SZME Právoplatný XB14.49.21 P6803A Správny poplatok uhradený 22.12.2023 Angiokard Medizintechnik GmbH Detaily