[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 458 459 460 461 462 > >>
12913 A2ZVZP Podaný L2.2 L83111 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Sunrise Medical GmbH & Co. KG Detaily
12912 A2ZVZP Rozhodnutý 1.st L2.3 L87582 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Sunrise Medical GmbH & Co. KG Detaily
12911 A2ZVZP Rozhodnutý 1.st L1.1 L87583 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Sunrise Medical GmbH & Co. KG Detaily
12921 A2ZVZP Rozhodnutý 1.st L3.2 L0765A Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Sunrise Medical S.L. Detaily
13045 A2ZVZP Rozhodnutý 1.st A8.13.1.2 A89560 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13046 A2ZVZP Rozhodnutý 1.st A8.13.1.2 A89561 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13047 A2ZVZP Rozhodnutý 1.st A8.13.1.2 A89562 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13048 A2ZVZP Rozhodnutý 1.st A8.13.1.2 A89563 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13049 A2ZVZP Rozhodnutý 1.st A8.13.1.2 A89564 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13050 A2ZVZP Rozhodnutý 1.st A8.13.1.2 A96931 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13051 A2ZVZP Rozhodnutý 1.st A8.13.1.2 A96933 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13052 A2ZVZP Rozhodnutý 1.st A8.13.1.2 A96934 Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Mönlycke HealthCare AB Detaily
12894 A1SZME Právoplatný XL1.7 A5601A Správny poplatok uhradený 13.11.2023 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13054 A1SZME Právoplatný XB14.20 P1487A Správny poplatok uhradený 13.11.2023 BrosMed Medical Co., Ltd. Detaily
13073 KON Právoplatný XB8.4.16 X04942 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 15.11.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12603 A1ZPE Právoplatný D3.1 D4625A Správny poplatok uhradený 20.11.2023 MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. Detaily
12836 A1ZPE Právoplatný D1.1 D0831A Správny poplatok uhradený 20.11.2023 MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. Detaily
13074 A3ZP Rozhodnutý 1.st
K1.1,
K1.3
K1.1, K1.3, K1.5
K20116,
K57565
K20116, K57565, K60791
Správny poplatok uhradený 21.11.2023 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detaily
13075 A2ZVSZM Rozhodnutý 1.st XC1.4
P84854,
P31833
P84854, P31833, P74398, P57276
Správny poplatok uhradený 22.11.2023 DePuy France S.A.S. Detaily
13076 A2ZVSZM Rozhodnutý 1.st XC2.10 P79313, P64927 Správny poplatok uhradený 22.11.2023 DePuy International Ltd. Detaily
13077 A2ZVSZM Rozhodnutý 1.st XD1.8 P71280 Správny poplatok uhradený 22.11.2023 Synthes GmbH Detaily
13078 A2ZNZP Rozhodnutý 1.st
L1.1,
L1.2
L1.1, L1.2, L2.1.1, L2.1.2, L2.3, L3.2, L9.2, K6.2
L90540,
L89017
L90540, L89017, L92626, L92627, L90542, L89016, L89019, L90543, L90544, L88494, K92629
Správny poplatok uhradený 25.11.2023 Vermeiren Polska sp.z.o.o. Detaily
13080 A2ZNZP Rozhodnutý 1.st
L1.1,
L3.2
L1.1, L3.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.1.3, L7.1, L7.2, L7.3, L8.1, L8.2, L10, K3.2.2, K3.2.3, K9.8.1, K6.1
L88431,
L88432
L88431, L88432, L88569, L90553, L90552, L89013, L88433, L88434, L88563, L88435, L89012, L88564, L88567, K88568, K89015, K89014, K92625, K90549
Správny poplatok uhradený 26.11.2023 MORETTI S.p.A. Detaily
13081 A2ZNZP Rozhodnutý 1.st K6.3, K5.4
K88566,
K90550
K88566, K90550, K90551
Správny poplatok uhradený 26.11.2023 MORETTI S.p.A. Detaily
13082 KON Právoplatný J1.2
J96271,
J58614
J96271, J58614, J28380
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 27.11.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily