[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 456 457 458 459 460 > >>
13024 A1ZPE Podaný L9.2 L6586A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 MOBIAK, S.A. Detaily
12962 A1SZME Podaný XC1.8 P6573A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 Medgal sp.z.o.o. Detaily
13025 A1ZPE Podaný L8.2 L6588A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 MOBIAK, S.A. Detaily
13026 A1SZME Podaný XC4.6.4 P2467A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH Detaily
13027 A1ZPE Podaný L10 L6589A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 MOBIAK, S.A. Detaily
13028 A1ZPE Podaný K3.2.2 K6590A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 MOBIAK, S.A. Detaily
13017 A1ZPE Podaný F6.1 F6521A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 Oxmed International GmbH Detaily
13018 A1ZPE Podaný F4.1 F93461 Správny poplatok uhradený 29.9.2023 Oxmed International GmbH Detaily
13029 A1SZME Vyzvaný XC4.11.2
P0658A,
P0660A
P0658A,  P0660A,  P0659A
Správny poplatok uhradenýNávrh nebol po vyzvaní doplnený. 29.9.2023 Tecres S.p.A Detaily
13030 A1ZPE Podaný K5.4 K6591A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 MOBIAK, S.A. Detaily
13031 A1SZME Podaný XB14.37 P6556A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 Cormed Ltd Detaily
13032 A1ZPE Podaný K6.3 K6595A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 MOBIAK, S.A. Detaily
13033 A1ZPE Podaný L1.1 L6597A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 MOBILEX A/S Detaily
13036 A1ZPE Podaný L2.2 L6599A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 MOBILEX A/S Detaily
13040 A1ZPE Podaný L2.2 L6600A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 MOBILEX A/S Detaily
13041 A1ZPE Podaný L7.1 L6601A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 MOBILEX A/S Detaily
13042 A1ZPE Podaný L7.2 L6603A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 MOBILEX A/S Detaily
13043 A1ZPE Podaný L7.3 L6604A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 MOBILEX A/S Detaily
13044 A1ZPE Podaný K6.1 K6605A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 MOBILEX A/S Detaily
13035 A1ZPE Podaný F3.3 F6526A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 Oxmed International GmbH Detaily
13034 A1ZPE Podaný D10.2.1 D6484A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 EVER Neuro Pharma GmbH Detaily
13037 A1ZPN Podaný D15.1 D6482A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 EVER Neuro Pharma GmbH Detaily
13038 A1ZPN Podaný D15.2 D6483A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 EVER Neuro Pharma GmbH Detaily
13039 A1ZPE Podaný F4.5 F2839A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 Oxmed International GmbH Detaily
13053 A1SZME Podaný XB14.40 P5309A Správny poplatok uhradený 29.9.2023 CenterPoint Systems LLC. Detaily