[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 448 449 450 451 452 > >>
12820 KON Právoplatný
XB3.1,
XB3.2
XB3.1, XB3.2, XB3.3, XB3.4, XB3.5
X04452,
X05451
X04452, X05451, X04851, X04854, X01105, X01756, X00689, X05035, X00690, X03792, X03897, X02375, X04459, X04458, X05174, X03894, X01573, X04460, X04461, X04852, X04855, X01106, X01738, X00698, X05452, X03898, X05036, X03793, X02376, X04417, X04415, X04421, X05150, X01574, X04419, X04853, X04856, X04723, X05453, X03899, X00707, X01737, X05454, X05037, X04411, X02365, X04413, X04410, X04412, X03794, X03795, X00706, X01259, X01258, X03900, X05130, X03479, X03954, X03955, X04515, X04474, X04394, X05281, X03549, X03238, X03509
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.6.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12710 A1SZMN Právoplatný XA4.2.3 P5627A Správny poplatok uhradený 22.6.2023 MEDTRONIC Inc. (MN) Detaily
12711 A1SZMN Právoplatný XA4.2.3 P5627A Správny poplatok uhradený 22.6.2023 MEDTRONIC Inc. (MN) Detaily
12827 A2ZVZP Právoplatný F2.1.1 F4139A 22.6.2023 DANSAC A/S Detaily
12826 A2ZVZP Právoplatný F2.1.1 F4138A Správny poplatok uhradený 22.6.2023 DANSAC A/S Detaily
12825 A2ZVZP Právoplatný F2.1.1 F4137A Správny poplatok uhradený 22.6.2023 DANSAC A/S Detaily
12824 A2ZVZP Právoplatný F2.1.1 F4136A Správny poplatok uhradený 22.6.2023 DANSAC A/S Detaily
12828 A1SZME Právoplatný XB14.24 P5759A Správny poplatok uhradený 22.6.2023 IMDS Operations Detaily
12833 A1ZPE Právoplatný F1.3 F5970A Správny poplatok uhradený 23.6.2023 ConvaTec Ltd. Detaily
12810 A1SZME Právoplatný XB9.1.5.13 P5670A Správny poplatok uhradený 23.6.2023 amg International GmbH Detaily
12822 A1SZME Právoplatný XB8.4.4 P5980A Správny poplatok uhradený 26.6.2023 QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH Detaily
12821 A1SZME Právoplatný XB8.4.2 P5980A Správny poplatok uhradený 26.6.2023 QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH Detaily
12829 A1SZME Právoplatný XB9.1.5.2 P5981A Správny poplatok uhradený 26.6.2023 QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH Detaily
12830 A1SZME Právoplatný XB9.1.5.2 P5982A Správny poplatok uhradený 26.6.2023 QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH Detaily
12837 A1ZPE Právoplatný K9.3 K3242A Správny poplatok uhradený 26.6.2023 MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. Detaily
12811 A1SZME Právoplatný XD5.3 P6024A, P6023A Správny poplatok uhradený 26.6.2023 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Detaily
12817 A1SZME Právoplatný XD6.1 P5709A Správny poplatok uhradený 26.6.2023 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Detaily
12814 A1SZME Právoplatný XD6.1 P6024A, P6023A Správny poplatok uhradený 26.6.2023 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Detaily
12813 A1SZME Právoplatný XD5.4 P6024A, P6023A Správny poplatok uhradený 26.6.2023 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Detaily
12815 A1SZME Právoplatný XD5.3 P5709A Správny poplatok uhradený 26.6.2023 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Detaily
12816 A1SZME Právoplatný XD5.4 P5709A Správny poplatok uhradený 26.6.2023 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Detaily
12806 A1SZME Právoplatný XB5.9 P87667 Správny poplatok uhradený 26.6.2023 MEDTRONIC Inc. (MN) Detaily
12840 A1SZME Právoplatný XB14.49.32 P98441 Správny poplatok uhradený 27.6.2023 IMDS Operations Detaily
12841 A1ZPE Právoplatný N1.3 N5396A Správny poplatok uhradený 27.6.2023 SBO Hearing A/S Detaily
12843 A1ZPE Právoplatný N1.2 N5397A Správny poplatok uhradený 27.6.2023 SBO Hearing A/S Detaily