[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 2 3 4 5 6 > >>
347 A1SZMN Právoplatný XB2.3 P73365 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily
348 A1SZMN Právoplatný XB2.3 P87163 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily
349 A1SZMN Právoplatný XB2.3 P84362 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily
350 A1SZMN Právoplatný XB2.3 P84362 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily
351 A1SZMN Právoplatný XI1.2 P57141 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 Ethicon Sarl Detaily
344 A1SZMN Právoplatný XJ1.1 P12344 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 Ethicon Sarl Detaily
353 A1SZMN Právoplatný XB2.7 P73365 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily
356 A1SZMN Právoplatný XJ1.2 P72378 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 Ethicon Sarl Detaily
357 A1SZMN Právoplatný XB2.4 P73365 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily
358 A1SZMN Právoplatný XJ1.3 P72378 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 Ethicon Sarl Detaily
359 A1SZMN Právoplatný XB2.4 P87163 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily
361 A1SZMN Právoplatný XB2.5 P73365 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily
362 A1SZMN Právoplatný XH1.1 P57541 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 Ethicon Sarl Detaily
364 A1SZMN Právoplatný XB2.5 P87163 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily
365 A1SZMN Právoplatný XH2.1 P77191 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 Ethicon Sarl Detaily
360 A1SZMN Právoplatný XC1.1
P54217,
P54218
P54217,  P54218,  P59568
Správny poplatok uhradený 29.2.2012 BEZNOSKA s.r.o. Detaily
366 A1SZMN Právoplatný XB2.5 P84362 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily
367 A1SZMN Právoplatný XH2.2 P77192, P77193 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 Ethicon Sarl Detaily
369 A1SZMN Právoplatný XB2.5 P84362 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily
370 A1SZMN Právoplatný XH2.3 P65907, P74199 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 Ethicon Sarl Detaily
371 A1SZMN Právoplatný XB2.8 P53830 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily
372 A1SZMN Právoplatný XH2.4 P65907, P74199 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 Ethicon Sarl Detaily
375 A1SZMN Právoplatný XH2.5 P65906, P77193 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 Ethicon Sarl Detaily
374 A1SZMN Právoplatný XB5.4
P84331,
P36995
P84331,  P36995,  P72522
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily
377 A1SZMN Právoplatný XB5.1
P84331,
P36995
P84331,  P36995,  P72522
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily