[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 1 2 3 4 5 > >>
257 A1SZMN Právoplatný XD1.8 P71280 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
256 A1SZME Právoplatný XI1.2 P57141 Späťvzatie návrhu 27.2.2012 Ethicon Sarl Detaily
259 A1SZME Právoplatný XJ1.1 P72378 Späťvzatie návrhu 27.2.2012 Ethicon Sarl Detaily
258 A1SZMN Právoplatný XD1.9 P71280 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
261 A1SZME Právoplatný XJ1.2 P72378 Späťvzatie návrhu 27.2.2012 Ethicon Sarl Detaily
262 A1SZME Právoplatný XJ1.3 P72378 Späťvzatie návrhu 27.2.2012 Ethicon Sarl Detaily
190 A2ZVZP Právoplatný J7.1 J69580 Správny poplatok uhradený 28.2.2012 Ortex spol.s.r.o. Detaily
290 A1ZPN Fikcia XB2.2 P73365 Späťvzatie návrhu 28.2.2012 Biotronik Slovensko s.r.o. Detaily
205 A1SZME Právoplatný XB14.28 P85296 Späťvzatie návrhu 28.2.2012 MERIT MEDICAL SYSTEMS, Inc. Detaily
200 A1SZME Právoplatný XB14.20 P68911 Späťvzatie návrhu 28.2.2012 Eucatech AG Detaily
201 A1SZME Právoplatný XB14.23 P87700 Späťvzatie návrhu 28.2.2012 MERIT MEDICAL SYSTEMS, Inc. Detaily
315 A1SZMN Právoplatný XC1.1
P54217,
P54218
P54217, P54218, P59568
Správny poplatok uhradený 28.2.2012 BEZNOSKA s.r.o. Detaily
189 A1SZMN Právoplatný XL1.1
A86757,
A86762
A86757, A86762, A88650, A88123
Späťvzatie návrhu 28.2.2012 Paul Hartmann AG Detaily
285 A1SZMN Právoplatný XL1.1
A86758,
A86762
A86758, A86762, A88650, A88123
Späťvzatie návrhu 28.2.2012 Paul Hartmann AG Detaily
286 A1SZMN Právoplatný XL1.2
A86759,
A86762
A86759, A86762, A88650, A88123
Späťvzatie návrhu 28.2.2012 Paul Hartmann AG Detaily
287 A1SZMN Právoplatný XL1.1
A86756,
A86762
A86756, A86762, A88650, A88123
Späťvzatie návrhu 28.2.2012 Paul Hartmann AG Detaily
288 A1SZMN Právoplatný XL 1.2
A86755,
A86762
A86755, A86762, A88650, A88123
Späťvzatie návrhu 28.2.2012 Paul Hartmann AG Detaily
289 A1SZMN Právoplatný XL1.2
A88138,
A86762
A88138, A86762, A88650, A88123
Späťvzatie návrhu 28.2.2012 Paul Hartmann AG Detaily
191 A1SZMN Právoplatný XL1.1, XL 1.2
A86762,
A86757
A86762, A86757, A86756, A86758, A86759, A86755, A88138, A88650, A88123
Späťvzatie návrhu 28.2.2012 ATMOS Medizin Technik GmbH & Co. KG Detaily
322 A1SZMN Právoplatný XB14.30 P87023 Späťvzatie návrhu 28.2.2012 Volcano Europe SA/NV Detaily
329 A1SZMN Právoplatný XB14.30 P86033 Späťvzatie návrhu 28.2.2012 Volcano Europe SA/NV Detaily
330 A1SZMN Právoplatný XB9.1 P80529 Späťvzatie návrhu 28.2.2012 Biosensors Europe SA Detaily
331 A1SZMN Právoplatný XB9.1 P88912 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.2.2012 Biosensors Europe SA Detaily
345 A1SZMN Právoplatný XB2.2 P73365 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily
346 A1SZMN Právoplatný XB2.2 P87163 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.2.2012 BIOTRONIK SE & Co. KG Detaily