[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
< 1 2 3 4 5 > >>
229 A1SZMN Právoplatný XD10.1 P71280 Správny poplatok uhradený 26.2.2012 Synthes GmbH Detaily
230 A1SZMN Právoplatný XD5.4 P71280 Správny poplatok uhradený 26.2.2012 Synthes GmbH Detaily
231 A1SZMN Právoplatný XD5.3 P71280 Správny poplatok uhradený 26.2.2012 Synthes GmbH Detaily
232 A1SZMN Právoplatný XD1.11 P71280 Správny poplatok uhradený 26.2.2012 Synthes GmbH Detaily
233 A1SZMN Právoplatný XD3.1 P71280 Správny poplatok uhradený 26.2.2012 Synthes GmbH Detaily
234 A1SZMN Právoplatný XD5.1 P71280 Správny poplatok uhradený 26.2.2012 Synthes GmbH Detaily
235 A1SZMN Právoplatný XD1.6 P71280 Správny poplatok uhradený 26.2.2012 Synthes GmbH Detaily
236 A1SZMN Právoplatný XD1.6 P71280 Správny poplatok uhradený 26.2.2012 Synthes GmbH Detaily
237 A1SZMN Právoplatný XD5.1 P71280 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
239 A1SZMN Právoplatný XC3.2 P71278 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
240 A1SZMN Právoplatný XC3.1 P71278 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
241 A1SZMN Právoplatný XD5.4 P71280 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
242 A1SZMN Právoplatný XD5.3 P71280 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
243 A1SZMN Právoplatný XD3.1 P71280 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
244 A1SZMN Právoplatný XD1.2 P71280 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
245 A1SZMN Právoplatný XD1.7 P71280 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
246 A1SZMN Právoplatný XD1.8 P71280 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
247 A1SZMN Právoplatný XD1.7 P71280 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
248 A1SZMN Právoplatný XD1.8 P71280 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
249 A1SZMN Právoplatný XD1.9 P71280 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
250 A1SZMN Právoplatný XD1.7 P71280 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
251 A1SZMN Právoplatný XD1.8 P71280 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
252 A1SZMN Právoplatný XD1.9 P71280 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
254 A1SZMN Právoplatný XD1.6 P71280 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily
255 A1SZMN Právoplatný XD1.7 P71280 Správny poplatok uhradený 27.2.2012 Synthes GmbH Detaily