[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
1 KON Právoplatný A10, A13.2 A20397, A71740 Správny poplatok uhradený 19.12.2011 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
187 A2ZNZP Právoplatný B10.1.1.1
B85953,
B85954
B85953,  B85954,  B85955,  B85956,  B85957
Správny poplatok uhradený 21.2.2012 Hollister Incorporated Detaily
206 A1SZMN Právoplatný XD1.1 P71280 Správny poplatok uhradený 24.2.2012 Synthes GmbH Detaily
207 A1SZMN Právoplatný XD1.1 P71280 Správny poplatok uhradený 24.2.2012 Synthes GmbH Detaily
208 A1SZMN Právoplatný XD1.3 P71280 Správny poplatok uhradený 24.2.2012 Synthes GmbH Detaily
209 A1SZMN Právoplatný XD1.2 P71280 Správny poplatok uhradený 24.2.2012 Synthes GmbH Detaily
210 A1SZMN Právoplatný XD1.6 P71280 Správny poplatok uhradený 24.2.2012 Synthes GmbH Detaily
211 A1SZMN Právoplatný XD1.7 P71280 Správny poplatok uhradený 24.2.2012 Synthes GmbH Detaily
212 A1SZMN Právoplatný XD1.8 P71280 Správny poplatok uhradený 24.2.2012 Synthes GmbH Detaily
213 A1SZMN Právoplatný XD1.9 P71280 Správny poplatok uhradený 24.2.2012 Synthes GmbH Detaily
214 A1SZMN Právoplatný XD1.1 P71280 Správny poplatok uhradený 24.2.2012 Synthes GmbH Detaily
215 A1SZMN Právoplatný XD1.6 P71280 Správny poplatok uhradený 24.2.2012 Synthes GmbH Detaily
216 A1SZMN Právoplatný XD1.6 P71280 Správny poplatok uhradený 24.2.2012 Synthes GmbH Detaily
217 A1SZMN Právoplatný XD1.2 P71280 Správny poplatok uhradený 24.2.2012 Synthes GmbH Detaily
218 A1SZMN Právoplatný XD1.3 P71280 Správny poplatok uhradený 25.2.2012 Synthes GmbH Detaily
219 A1SZMN Právoplatný XD1.5 P71280 Späťvzatie návrhu 25.2.2012 Synthes GmbH Detaily
220 A1SZMN Právoplatný XD1.4 P71280 Správny poplatok uhradený 25.2.2012 Synthes GmbH Detaily
221 A1SZMN Právoplatný XD9.1 P71280 Správny poplatok uhradený 25.2.2012 Synthes GmbH Detaily
222 A1SZMN Právoplatný XD6.1 P71280 Správny poplatok uhradený 25.2.2012 Synthes GmbH Detaily
223 A1SZMN Právoplatný XD8.1 P71280 Správny poplatok uhradený 25.2.2012 Synthes GmbH Detaily
224 A1SZMN Právoplatný XD1.6 P71280 Správny poplatok uhradený 25.2.2012 Synthes GmbH Detaily
225 A1SZMN Právoplatný XD1.7 P71280 Správny poplatok uhradený 25.2.2012 Synthes GmbH Detaily
226 A1SZMN Právoplatný XD1.8 P71280 Správny poplatok uhradený 25.2.2012 Synthes GmbH Detaily
227 A1SZMN Právoplatný XD1.5 P71280 Správny poplatok uhradený 26.2.2012 Synthes GmbH Detaily
228 A1SZMN Právoplatný XD10.2 P71280 Správny poplatok uhradený 26.2.2012 Synthes GmbH Detaily